کپسول گاباکس GABAX
کپسول گاباکیم GABAKIM
کپسول گاباتین GABATIN
کپسول گابالپت GABALEPT
کپسول سیرنتین SIRENTIN
کپسول نوپینتین NOPAINTIN
کپسول بایوپنتین BIOPENTIN
کپسول نورونتین NEURONTIN
کپسول گاباپنتین GABAPENTIN
کپسول نورولپتین NEUROLEPTIN
کپسول نوروپنتین NEUROPENTIN
کپسول آپو-گاباپنتین APO-GABAPENTIN
کپسول گاباپنتین دی پی GABAPENTIN DP
کپسول گاباپنتین ام اچ دی GABAPENTIN MHD
کپسول پی ام اس-گاباپنتین PMS-GABAPENTIN

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Gabapentin
گروه دارویی: Antiepileptics
داروهای ضد صرع

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
APOTEX داروسازی امین داروسازی جالینوس داروسازی سبحان دارو
PFIZER داروسازی اکسیر داروسازی حکیم داروسازی سها
PHARMASCIENCE داروسازی ایران دارو داروسازی رازک داروسازی عبیدی
دارو پخش - کارخانه داروسازی ایران ناژو داروسازی راموفارمین داروسازی مرهم دارو
داروسازی آریا داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی رها داروسازی مهر دارو
داروسازی الحاوی داروسازی تهران دارو

موارد مصرف:

  • این دارو یک داروی ضد صرع بوده و در درمان صرع پارشیل با یا بدون ژنرالیزاسیون ثانویه مؤثر است همچنین به عنوان درمان کمکی در بیماران غیر پاسخ ده یا مقاوم به داروهای ضد صرع معمول بکار می رود برای صرع ابسنس داروی مناسبی نیست. این دارو در این دارو یک داروی ضد صرع بوده و در درمان صرع پارشیل با یا بدون ژنرالیزاسیون ثانویه مؤثر است همچنین به عنوان درمان کمکی در بیماران غیر پاسخ ده یا مقاوم به داروهای ضد صرع معمول بکار می رود برای صرع ابسنس داروی مناسبی نیست. این دارو در درمان دردهای نوروپاتیک نیز کاربرد دارد.
  • دردهای با منشاء عصبی


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:

گابانپتین از طریق دستگاه گوارشی جذب شده بدنبال تجویز چند وعده خوراکی دارو، حداکثر غلظت پلاسمایی آن در عرض 2 ساعت پس از مصرف و سطح پایدار پلاسمایی آن در عرض 2-1 روز حاصل می شود. این دارو به نحو مطلوبی متابولیزه نمی شود و بیشترین مقدار دارو بصورت تغییر نیافته از طریق ادرار و مقداری از آن از طریق مدفوع دفع می شود. این دارو بطور وسیعی در سرتا سر بدن توزیع می شود ولی باند پروتئینی پلاسمایی آن پایین است. نیمه عمر حذفی آن 7-5 ساعت است. این دارو وارد شیر می شود.


موارد منع مصرف:
هشدارها:

  1. در بیماران با تاریخچه اختلال سایکوتیک بایستی با احتیاط مصرف شود.
  2. در بیماران دچار اختلال کلیوی نیز احتیاط توصیه می شود و بایستی در بیماران دچار کاهش عملکرد کلیوی و افراد تحت همودیالیز کاهش دوز مد نظر باشد.
  3. تست مثبت کاذب پروتئین ادراری (پروتئین اوری) با مصرف این دارو دیده شده است.
  4. قطع دارو باید بدقت و با مراقبت خاص انجام شود.


عوارض جانبی:

شایع ترین عوارض شامل خواب آلودگی، گیجی، آتاکسی و خستگی، نیستاگموس ترمور، افزایش وزن، سوء هاضمه، فراموشی، ضعف، پارتزی، درد مفاصل، پورپورا، لکوپنی، اضطراب و عفونت ادراری. ندرتاً پانکراتیت، تغییر آنزیم های کبدی، اریتم مولتی فرم، سندرم استیونس جانسون، رینیت، عصبی بودن، میالژی، سردرد، ادم، تهوع و استفراغ و نوسانات سطح گلوکز خون و عوارض CNS شامل کونفوزیون (گیجی)، افسردگی، توهم و سایکوز از عوارض آن است.


تداخل دارویی:

  1. جذب این دارو با مصرف آنتی اسیدهای حاوی آلومینیوم و منیزیوم کاهش می یابد لذا توصیه می شود تجویز گابانپتین حداقل 2 ساعت پس از مصرف آنتی اسید باشد.
  2. سایمتدین کلیرانس کلیوی گابانپتین را کاهش می دهد که البته از نظر بالینی اهمیت چندانی ندارد.


نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

دوز اولیه برای شروع درمان در صرع بالغین 300 میلی گرم در روز از طریق خوراکی است که در روز دوم به 300 میلی گرم دو بار در روز و در روز سوم به 300 میلی گرم سه بار در روز افزایش می یابد. از آن پس افزایش دوز 300 میلی گرم روزانه صورت می گیرد تا زمانیکه صرع کنترل گردد که معمولاً این دوز در محدوده 2/1-9/0 گرم در روز است. در برخی بیماران تا دوز 4/2 گرم در روز بکار رفته است. مجموع کل دوزاژ روزانه بایستی در سه وعده منقسم بطور مساوی تجویز شود و فواصل تجویز نبایستی بیش از 12 ساعت باشد.
در کودکان 12-6 ساله، دوز درمانی 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم در روز اول، 20 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم در روز دوم و 30-25 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم در روز سوم است. دوز نگهدارنده روزانه 900 میلی گرم در کودکان 36-26 کیلوئی و 1200 میلی گرم در روز برای کودکان 50-37 کیلوئی است.
در درمان درد نوروپاتیک بالغین افزایش تدریجی دوز تا حداکثر 8/1 گرم در روز همانند درمان اپی لپسی در سه دوز منقسم که لزوماً دوزهای مساوی را شامل نمی شود.
قطع این دارو یا تغییر آن به یک داروی ضد صرع دیگر همانند سایر داروهای ضد صرع بایستی بتدریج صورت گیرد تا از ریسک تشنج ناشی از قطع جلوگیری شود. این کاهش تدریجی دوز حداقل بایستی در عرض 7 روز صورت گیرد.

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
کپسول آپو-گاباپنتین 300 میلی گرم
APOTEX [ کانادا ]
ندای محیا
کپسول گاباپنتین 100 میلی گرم
APOTEX [ کانادا ]
ندای محیا
کپسول نورونتین400 میلی گرم
PFIZER [ آلمان ]
GODECK [ آلمان ]
داروسازی اکتوورکو
کپسول نورونتین 300 میلی گرم
PFIZER [ آلمان ]
GODECK [ آلمان ]
داروسازی اکتوورکو
کپسول پی ام اس-گاباپنتین 100میلی گرم
PHARMASCIENCE [ کانادا ]
نیک یار طب
کپسول پی ام اس-گاباپنتین 300میلی گرم
PHARMASCIENCE [ کانادا ]
نیک یار طب
کپسول گاباپنتین دی پی 300 میلی گرم
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

کپسول گاباپنتین دی پی 400 میلی گرم
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

کپسول گاباپنتین دی پی 100 میلی گرم
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

کپسول گاباپنتین-آریا 300 میلی گرم
داروسازی آریا [ ایران ]

کپسول گاباپنتین-الحاوی 100 میلی گرم
داروسازی الحاوی [ ایران ]

کپسول گاباپنتین امین 100 میلی گرم
داروسازی امین [ ایران ]

کپسول گاباپنتین امین 300 میلی گرم
داروسازی امین [ ایران ]

کپسول گاباپنتین-اکسیر 300 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]

کپسول گاباپنتین-اکسیر 100 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]

کپسول گاباپنتین-اکسیر 400 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]

کپسول گاباتین 100 میلی گرم
داروسازی ایران دارو [ ایران ]

کپسول گاباتین 400 میلی گرم
داروسازی ایران دارو [ ایران ]

کپسول گاباتین 300 میلی گرم
داروسازی ایران دارو [ ایران ]

کپسول گابالپت 300 میلی گرم
داروسازی ایران ناژو [ ایران ]

کپسول بایوپنتین 100 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]

کپسول بایوپنتین 400 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]

کپسول بایوپنتین 300 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]

کپسول نوپینتین 300 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]

کپسول گاباپنتین-جالینوس 300 میلی گرم
داروسازی جالینوس [ ایران ]

کپسول گاباکیم 300 میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]

کپسول گاباکیم 100 میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]

کپسول گاباپنتین-رازک 100 میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]

کپسول گاباپنتین-رازک 300 میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]

کپسول گاباپنتین-رازک 400 میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]

کپسول گاباپنتین رامین 100 میلی گرم
داروسازی راموفارمین [ ایران ]

کپسول سیرنتین 100 میلی گرم
داروسازی رها [ ایران ]

کپسول سیرنتین 300 میلی گرم
داروسازی رها [ ایران ]

کپسول گاباکس 100 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]

کپسول گاباکس 300 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]

کپسول نورولپتین 400 میلی گرم
داروسازی سها [ ایران ]

کپسول نورولپتین 100 میلی گرم
داروسازی سها [ ایران ]

کپسول نورولپتین 300 میلی گرم
داروسازی سها [ ایران ]

کپسول گاباپنتین عبیدی 100 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]

کپسول گاباپنتین عبیدی 300 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]

کپسول گاباپنتین ام اچ دی 400 میلی گرم
داروسازی مرهم دارو [ ایران ]

کپسول گاباپنتین ام اچ دی 300 میلی گرم
داروسازی مرهم دارو [ ایران ]

کپسول نوروپنتین 400 میلی گرم
داروسازی مهر دارو [ ایران ]

کپسول نوروپنتین 100 میلی گرم
داروسازی مهر دارو [ ایران ]

کپسول نوروپنتین 300 میلی گرم
داروسازی مهر دارو [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
APO-GABAPENTIN Capsule 300 mg
APOTEX [ CANADA ]
ندای محیا
APO-GABAPENTIN Capsule 100 mg
APOTEX [ CANADA ]
ندای محیا
NEURONTIN Capsule 400 mg
PFIZER [ GERMANY ]
GODECK [ GERMANY ]
داروسازی اکتوورکو
NEURONTIN Capsule 300 mg
PFIZER [ GERMANY ]
GODECK [ GERMANY ]
داروسازی اکتوورکو
PMS-GABAPENTIN Capsule 100 mg
PHARMASCIENCE [ CANADA ]
نیک یار طب
PMS-GABAPENTIN Capsule 300 mg
PHARMASCIENCE [ CANADA ]
نیک یار طب
GABAPENTIN DP 300MG CAP
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]

GABAPENTIN DP 400MG CAP
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]

GABAPENTIN DP 100MG CAP
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]

GABAPENTIN-ARYA 300MG CAP
داروسازی آریا [ IRAN ]

GABAPENTIN-ALHAVI 100MG CAP
داروسازی الحاوی [ IRAN ]

GABAPENTIN AMIN 100MG CAP
داروسازی امین [ IRAN ]

GABAPENTIN AMIN 300MG CAP
داروسازی امین [ IRAN ]

GABAPENTIN-EXIR 300MG CAP
داروسازی اکسیر [ IRAN ]

GABAPENTIN-EXIR 100MG CAP
داروسازی اکسیر [ IRAN ]

GABAPENTIN-EXIR 400MG CAP
داروسازی اکسیر [ IRAN ]

GABATIN 100MG CAP
داروسازی ایران دارو [ IRAN ]

GABATIN 400MG CAP
داروسازی ایران دارو [ IRAN ]

GABATIN 300MG CAP
داروسازی ایران دارو [ IRAN ]

GABALEPT 300MG CAP
داروسازی ایران ناژو [ IRAN ]

BIOPENTIN 100MG CAP
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]

BIOPENTIN 400MG CAP
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]

BIOPENTIN 300MG CAP
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]

NOPAINTIN 300MG CAP
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]

GABAPENTIN-JALINOUS 300MG CAP
داروسازی جالینوس [ IRAN ]

GABAKIM 300MG CAP
داروسازی حکیم [ IRAN ]

GABAKIM 100MG CAP
داروسازی حکیم [ IRAN ]

GABAPENTIN-RAZAK 100MG CAP
داروسازی رازک [ IRAN ]

GABAPENTIN-RAZAK 300MG CAP
داروسازی رازک [ IRAN ]

GABAPENTIN-RAZAK 400MG CAP
داروسازی رازک [ IRAN ]

GABAPENTIN RAMIN 100MG CAP
داروسازی راموفارمین [ IRAN ]

Sirentin 100MG Capsule
داروسازی رها [ IRAN ]

SIRENTIN 300MG CAP
داروسازی رها [ IRAN ]

GABAX 100MG CAP
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]

GABAX 300MG CAP
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]

NEUROLEPTIN 400MG CAP
داروسازی سها [ IRAN ]

NEUROLEPTIN 100MG CAP
داروسازی سها [ IRAN ]

NEUROLEPTIN 300MG CAP
داروسازی سها [ IRAN ]

Gabapentin 100 - ABIDI CAP
داروسازی عبیدی [ IRAN ]

Gabapentin 300 - ABIDI CAP
داروسازی عبیدی [ IRAN ]

GABAPENTIN MHD 400MG CAP
داروسازی مرهم دارو [ IRAN ]

GABAPENTIN MHD 300MG CAP
داروسازی مرهم دارو [ IRAN ]

NEUROPENTIN 400MG CAP
داروسازی مهر دارو [ IRAN ]

NEUROPENTIN 100MG CAP
داروسازی مهر دارو [ IRAN ]

NEUROPENTIN 300MG CAP
داروسازی مهر دارو [ IRAN ]