قرص رمنیل 4 و 8 و 12 میلی گرم 
کپسول آهسته رهش رمینیل 8 و 16 و 24 میلی گرم 
قرص گالانتامین دی پی 8 میلی گرم 
قرص الزامین 4 و 8 و 12 میلی گرم  
قرص گلانتامین 8 میلی گرم 
قرص گالانتامین 4 و 8 و 12 میلی گرم 
قرص رمیفارم 4 و 8 و 12 میلی گرم 

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Galantamine Hydrobromide
گروه دارویی: Parasympathomimetics
پاراسمپاتومیمتیک ها


مصرف در بارداری:
موارد مصرف:

مهارکننده رقابتی و برگشت پذیر آنزیم استیل کولین استراز(کولینومیمتیک).
درمان دمانس خفیف تا متوسط در بیماران آلزایمری.


مکانیسم اثر:

مکانیسم دقیق عملکرد دارو شناخته شده نیست. دارو، مهارکننده رقابتی و برگشت پذیر آنزیم استیل کولین استراز می باشد و به نظر می رسد از طریق افزایش میزان استیل کولین در مغز سبب افزایش عملکرد کولینرژیک می شود.


فارماکوکینتیک:

دارو به خوبی از دستگاه گوارش جذب می شود. فراهم زیستی مطلق دارو حدود 90% است. دارو به طور نسبی توسط سیستم P450 کبدی (CYP3A4و CYP2D6) متابولیزه می شود. نیمه عمر دفعی دارو حدود 7-8 ساعت می باشد.


موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:

دپرسیون، سرگیجه، خستگی، سردرد، خواب آلودگی، سنکوپ، ترمور، برادی کاردی، رینیت، درد شکمی، بی اشتهایی، اسهال، تهوع، استفراغ، هماچوری، عفونت دستگاه ادراری، کاهش وزن.


تداخل دارویی:

a) آمی تریپتیلین، فلوکستین، فلووکسامین، کینیدین سبب کاهش کلیرنس گالانتامین می شوند.
b) تذکیبات آنتی کولینرژیک ممکن است سبب آنتاگونیزه کردن فعالیت دارو شوند.
c) مصرف همزمان این دارو با بتانکول و سوکسینیل کولین ممکن است سبب بروز اثرات سینرژیست شوند.
d) سایمتیدین، اریترومایسین، کتوکونازول و پاروکستین ممکن است سبب افزایش فراهم زیستی گالانتامین شوند.


نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

در ابتدا 4mg هر 12 ساعت تجویز می شود. در صورت تحمل دوز بعد از گذشت حداقل 4 هفته از درمان، افزایش دوز به میزان 8mg، هر 12 ساعت امکان پذیر است. در صورت نیاز می توان 4هفته بعد مجددا دوز دارو را تا 24mg افزایش داد. رنج دوز توصیه شده 16-24mg در 2 دوز منقسم می باشد.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص رمنیل 8 میلی گرم
JANSSEN CILAG [ ایتالیا ]
جهان بهبود
قرص رمینیل 4 میلی گرم
JANSSEN CILAG [ ایتالیا ]
جهان بهبود
قرص رمینیل 12 میلی گرم
JANSSEN CILAG [ ایتالیا ]
جهان بهبود
کپسول آهسته رهش رمینیل 8 میلی گرم
JANSSEN CILAG [ بلژیک ]
جهان بهبود
کپسول آهسته رهش رمینیل 24 میلی گرم
JANSSEN CILAG [ بلژیک ]
جهان بهبود
کپسول آهسته رهش رمینیل 16 میلی گرم
JANSSEN CILAG [ بلژیک ]
جهان بهبود
قرص گالانتامین دی پی 8 میلی گرم
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

قرص الزامین 4 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]

قرص آلزامین 8 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]

قرص آلزامین 12 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]

قرص گلانتامین پورسینا 8 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]

قرص گالانتامین-تدافارم 8 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]

قرص گالانتامین-تدافارم 4 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]

قرص گالانتامین-تدافارم 12 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]

قرص گالانتامین کیش مدیفارم 12 میلی گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]

قرص گالانتامین کیش مدیفارم 4 میلی گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]

قرص گالانتامین کیش مدیفارم 8 میلی گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]

قرص رمیفارم 8 میلی گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]

قرص رمیفارم 4 میلی گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]

قرص رمیفارم 12 میلی گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
REMINYL Tablet 8 mg
JANSSEN CILAG [ ITALY ]
جهان بهبود
REMINYL Tablet 4 mg
JANSSEN CILAG [ ITALY ]
جهان بهبود
REMINYL Tablet 12 mg
JANSSEN CILAG [ ITALY ]
جهان بهبود
REMINYL Capsule 8 mg, Modified Release
JANSSEN CILAG [ BELGIUM ]
جهان بهبود
REMINYL Capsule 24 mg, Modified Release
JANSSEN CILAG [ BELGIUM ]
جهان بهبود
REMINYL Capsule 16 mg, Modified Release
JANSSEN CILAG [ BELGIUM ]
جهان بهبود
GALANTAMINE DP 8MG TAB
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]

ALZAMIN 4MG TAB
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]

ALZAMIN 8MG TAB
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]

ALZAMIN 12MG TAB
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]

GALANTAMINE PURSINA 8MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]

GALANTAMINE-TEDAPHARM 8MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]

GALANTAMINE-TEDAPHARM 4MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]

GALANTAMINE-TEDAPHARM 12MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]

GALANTAMINE KISHMEDIPHARM 12MG TAB
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]

GALANTAMINE KISHMEDIPHARM 4MG TAB
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]

GALANTAMINE KISHMEDIPHARM 8MG TAB
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]

Remipharm 8 mg Tablet
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]

Remipharm 4 mg Tablet
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]

Remipharm 12 mg Tablet
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]