نام علمی دارو (ژنریک): Guaifenesin
گروه دارویی: Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants 
داروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی

مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
گایافنزین به عنوان خلط آور برای درمان علامتی سرفه ناشی از سرماخوردگی و عفونتهای خفیف دستگاه تنفس فوقانی مصرف می شود.

مکانیسم اثر:
به نظر می رسد که اثر خلط آوری دارو از طریق افزایش حجم و کاهش چسبندگی ترشحات نای و نایژه ها اعمال می شود. بنابراین گایافنزین ممکن است کارایی بازتاب سرفه را افزایش دهد و خروج خلط را تسهیل نماید.

فارماکوکینتیک:
دارو به سهولت از دستگاه گوارش جذب و به شکل متابولیت های غیر فعال از طریق کلیه ها دفع می شود.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
این دارو در کودکان تا سن 12 سالگی با سرفه مزمن یا پایدار (مشابه آسم) و یا سرفه همراه با موکوس، فقط با تجویز پزشک باید مصرف شود.

عوارض جانبی:
اسهال، سرگیجه، سردرد، تهوع یا استفراغ، بثورات جلدی، درد معده و کهیر از عوارض نادر دارو هستند.

تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
1.برای کمک به رقیق شدن ترشحات ریه، بعد از هر بار مصرف دارو حداقل یک لیوان آب نوشیده شود. 
2.اگر پس از 7 روز درمان بااین دارو سرفه ادامه یافت یا تب، بثورات جلدی، سردرد مداوم یا گلودرد همراه با سرفه بروز کرد به پزشک مراجعه شود.

مقدار مصرف:
بزرگسالان : مقدار 400-200 میلی گرم هر4 ساعت مصرف شود. 
در کودکان 6-2 ساله مقدار 100-50 میلی گرم هر 4 ساعت و در کودکان 12-6 سال مقدار 200-100میلی گرم هر چهار ساعت مصرف می شود.

اشکال دارویی:
Syrup: 100 mg/5ml

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
شربت گایافنیزین البرزدارو 60 میلی لیتر
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
 
شربت گایافنیزین امین 100میلی گرم/5میلی لیتر
داروسازی امین [ ایران ]
 
شربت جی-مکس 100میلی گرم/5میلی لیتر
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
 
شربت گایول 60 میلی لیتر
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
 
شربت گایافنزین راموفارمین 100میلی گرم/5میلی لیتر
داروسازی راموفارمین [ ایران ]
 
شربت گایافنیزین اس اچ دی 100میلی گرم/5میلی لیتر
داروسازی شهر دارو [ ایران ]
 
شربت گایافنی زین-عماد 100میلی گرم/5میلی لیتر
داروسازی عماد درمان پارس [ ایران ]

تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
GUAIFENESIN ALBORZDAROU 60ML SYRUP
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
 
GUAIFENESIN AMIN 100MG/5ML 60ML SYRUP
داروسازی امین [ IRAN ]
 
G-MAX 100MG/5ML SYRUP
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
 
GAYOL 60ML SYRUP
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
 
GUAIFENESIN RAMOPHARMIN 100MG/5ML 60ML SYRUP
داروسازی راموفارمین [ IRAN ]
 
GUAIFENESIN SHD 100MG/5ML 60ML SYRUP
داروسازی شهر دارو [ IRAN ]
 
GUAIFENESIN-EMAD 100MG/5ML 60ML SYRUP
داروسازی عماد درمان پارس [ IRAN ]