اطلاعات داروی گرانیسترون Granisetron (کیتریل KYTRIL، گراتریل GRATRIL، گرانیک GRANIC) (قرص، آمپول)

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Granisetron Hydrochloride
گروه دارویی:     Gastrointestinal Drugs
داروهای گوارشی

مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
Granisetron یک آنتاگونیست 5-HT3 با عملکرد مشابه با ondansetron است. در درمان حالت تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی و رادیوتراپی و همچنین جهت پیشگیری و درمان این عوارض بعد از عمل جراحی کاربرد دارد. به صورت هیدروکلرید تجویز می گردد ولی دوزها بر اساس پایه بیان می شوند. 1/1 میلی گرم Granisetron Hydrochloride تقریباً معادل با یک میلی گرم
Granisetron پایه می باشد. جهت پیشگیری از حالت تهوع و استفراغ مرتبط با رادیوتراپی دوز توصیه شده بالغین 2 میلی گرم روزانه می باشد که به صورت خوراکی طی یک ساعت پرتودهی مصرف می گردد. همچنین به طریق داخل وریدی نیز تجویز می گردد. در مورد پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی یک میلی گرم از آن به 5 میلی لیتر رقیق می شود و طی 30 ثانیه به طریق تزریق داخل وریدی تجویز می گردد و قبل از شروع بیهوشی تجویز باید کامل شود. جهت درمان این حالات از دوزهای مشابه تا 2 بار در روز استفاده می شود.

مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
همانند آنچه راجع به ondansetron گفته شد.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
همانند آنچه راجع به ondansetron گفته شد.
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
آمپول کیتریل 1میلی گرم/میلی لیتر 3میلی لیتر    
F.HOFFMANN-LA ROCHE [ سوئیس ]
         اکبریه
قرص کیتریل 1میلی گرم    
F.HOFFMANN-LA ROCHE [ سوئیس ]
         اکبریه
آمپول گرانیسترون دی.پی 1میلی گرم/1میلی لیتر    
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
         
آمپول گراتریل 1 میلی گرم/1 میلی لیتر    
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
         
آمپول گراتریل 3میلی گرم/میلی لیتر 3میلی لیتر    
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
         
قرص گراتریل 1 میلی گرم    
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
         
آمپول گرانیسترون تی سی 1میلی گرم/1میلی لیتر    
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
         
قرص گرانیسترول جالینوس 1 میلی گرم    
داروسازی جالینوس [ ایران ]
         
آمپول گرانیک 3میلی گرم/3میلی لیتر    
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]
         
آمپول گرانیک 1میلی گرم/1میلی لیتر    
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]
         
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
KYTRIL Injection 1 mg/ml,3 ml    
F.HOFFMANN-LA ROCHE [ SWITZERLAD ]
         اکبریه
KYTRIL Tablet 1 mg    
F.HOFFMANN-LA ROCHE [ SWITZERLAD ]
         اکبریه
GRANISETRON D.P 1MG/ML 1ML AMP    
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
         
GRATRIL 1MG/1ML AMP    
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
         
GRATRIL 3MG/ML 3ML AMP    
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
         
GRATRIL 1MG TAB    
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
         
GRANISETRON TC 1MG/1ML AMP    
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
         
GRANISETRON JALINOUS 1MG TAB    
داروسازی جالینوس [ IRAN ]
         
GRANIC 3MG/3ML AMP    
داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ]
         
GRANIC 1MG/1ML AMP    
داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ]