اطلاعات و مشخصات داروی پارامومایسین Paromomycin

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

 داروهای ضد پروتوزوآها

موارد مصرف پارامومایسین:
پارومومایسین یک آنتی بیوتیک آمینوگلیکوزید است که از راه خوراکی در درمان عفونت های تک یاخته ای مانند آمیبیاز رودهای مصرف می شود. این دارو همچنین برای کاهش فلور میکروبی روده پیش از عمل جراحی یا اغمای کبدی مصرف می شود.

مکانیسم اثر پارامومایسین:
پارومومایسین یک آنتی بیوتیک آمینوگلیکوزید است که بر روی برخی از تک یاخته ها از جمله آمیب ولیشمانیا وکریپتوسپوریدیم نیز موثر است.

فارماکوکینتیک پارامومایسین:
این دارو از راه خوراکی جذب نمی شود و بدون تغییر از طریق مدفوع دفع می گردد.

عوارض جانبی پارامومایسین:
این دارو بالقوه یک داروی سمی برای کلیه و گوش است. مصرف مقادیر زیاد این دارو ممکن است با عوارضی مانند تهوع، استفراغ، کرامپ شکمی واسهال همراه باشد. مصرف طولانی مدت این دارو ممکن است موجب بروز استئاتوره و اسهال شدید شود.

هشدار ها پارامومایسین:

  1. در صورت وجود ضایعات زخم دار روده ای، جذب این دارو از طریق روده و به میزان اندک امکان پذیر است وممکن است موجب بروز عوارض جانبی دارو شود.
  2. مصرف مداوم یا مکرر آنتی بیوتیک ها ممکن است موجب بروز مقاومت میکروبی و رشد بیش از حد باکتری ها و قارچ های غیر حساس و در نتیجه بروز عفونت های ثانویه گردد.
  3. بین این دارو ونئومایسین مقاومت متقاطع وجود دارد.

توصیه های دارویی پارامومایسین:

  1. این دارو را می توان با غذا مصرف کرد.
  2. در صورت بروز وزوز گوش، عیب شنوایی یا سرگیجه، باید به پزشک مراجعه شود.

دارو های هم گروه پارامومایسین:
Iodoquinol

اشکال داروئی:

کپسول پارامومایسین الحاوی 250 میلی گرم
PAROMOMYCIN ALHAVI 250MG CAP
شربت پارامومایسین الحاوی 125 میلی گرم/5میلی لیتر 60میلی لیتر
PAROMOMYCIN ALHAVI 125MG/5ML 60ML SYRUP