اطلاعات کامل داروی سیلوستازول Cilostazol

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir - مشخصات دارویاب عوارض مقدار مصرف پایگاه معرفی مرکز دارویی ایران

گروه داروئی: داروهای قلبی عروقی

موارد مصرف:
کاهش علائم بیماری های عروقی محیطی (بیماری لنگیدن متناوب)

مکانیسم اثر:
مهارکننده فسفودی استراز با اثرات ضد پلاکتی و گشادکننده عروقی.
سیلوستازول به عنوان مهارکننده فسفودی استراز تایپ 3، سبب افزایش میزان cAMP و نیز فرم فعال PKA شده و بدین ترتیب سبب مهار تجمع پلاکتی می شود. همچنین پیرو افزایش فعالیت PKA آنزیم myosin light-chain kinase در سلول های ماهیچه ای صاف مهار شده و در نتیجه وازودیلاسیون رخ می دهد.

فارماکوکینتیک:
دارو پس از تجویز به فرم خوراکی به خوبی از دستگاه گوارش جذب می شود. متابولیزاسیون دارو توسط سیستم آنزیمی سیتوکروم P450 کبدی (به ویژه CYP3A4) صورت می گیرد.. نیمه عمر دارو بین 13-11 ساعت است. دارو به میزان 98-95% به پروتئین های پلاسما متصل می شود.

عوارض جانبی:
سردرد، سرگیجه، اسهال، تهوع، استفراغ، تپش قلب، درد قفسه سینه

تداخلات دارویی:
a) مصرف همزمان این دارو با گریپ فوروت سطح خونی سیلوستازول را افزایش می دهد.
b) مصرف همزمان این دارو با داروهای مهارکننده CYP450 نظیر کتوکنازول، ایتراکونازول و اریترومایسین سبب افزایش غلظت پلاسمایی سیلوستازول می شود.
C) مصرف سیگار سبب کاهش اثر بخشی دارو می شود و باید مصرف سیگار در بیمار قطع شود.

هشدار ها:
در بیماران با سابقه خونریزی، آریتمی بطنی، نارسایی کبدی و کلیوی باید دوز دارو را کاهش داد یا مصرف دارو را قطع کرد.

اشکال داروئی:

قرص پلتال 100 میلی گرم
قرص سیلوزک 100 میلی گرم
قرص آپو سیلاستازول 50 میلی گرم
قرص سیلاستازول آدمد 50 میلی گرم
قرص آپو سیلاستازول 100 میلی گرم
قرص سیلوستازول آدمد 100 میلی گرم
قرص سیلوستازول آریستو 50 میلی گرم

PLETAL 100MG Tablet
CILOZEK 100MG TAB
APO CILOSTAZOL 50MG Tablet
CILOSTAZOL ADAMED 50 MG Tablet
APO CILOSTAZOL 100MG Tablet
CILOSTAZOL ADAMED 100 MG Tablet
CILOSTAZOL ARISTO 50MG TAB