اطلاعات کامل داروی کلرفنیرامین مالئات Chlorpheniramine Maleate

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir - مشخصات دارویاب عوارض مقدار مصرف پایگاه معرفی مرکز دارویی ایران

گروه داروئی: آنتی هیستامین ها

موارد مصرف:
کلرفنیرآمین در درمان علامتی رینیت آلرژیک فصلی یا دایمی، وازوموتور والتهاب آلرژیک ملتحمه ناشی از استنشاق یا بلع مواد الرژن،کهیرو کهیر غول اسا و به عنوان داروی کمکی در درمان شوک آنا فیلاکتیک به کار می رود.

مکانیسم اثر:
اثر ضد آلرژی آن ناشی از مهار گیرنده های H1 هیستامینی است. همچنین دارای آثارآنتی کلینرژیک است.

فارماکوکینتیک:
به خوبی از راه خوراکی جذ ب می شود. متابولیسم آن کبدی است و از کلیه دفع می شود. نیمه عمر کلر فنیرآمین 15-12 ساعت است . زمان لازم برای شروع اثر آن از راه خوراکی 60-15 دقیقه است.

عوارض جانبی:
عارضه شایع آن خواب آلودگی است. این دارو می تواند عوارض آنتی کلینر ژیک مثل خشکی دهان و تاری دید را همراه داشته باشد.

تداخلات دارویی:
مصرف همزمان این دارو با مضعف های CNS ممکن است اثرات مضعف این دارو را افزایش دهد .استفاده همزمان ان با دارو های آنتی کلیمرژیک اثرات جانبی این دارو را تشدید می کند. مصرف همزمان داروهای سمی برای گوش مانند سالیسیلات ها و وانکومایسین با این دارو ممکن است اثر سمی این دارو ها بر گوش،
از جمله وزوز گوش و سر گیجه را بپوشاند.

هشدار ها:

  1. احتمال خشک شدن دهان و افزایش بیماری های دهان و دندان با مصرف طولانی مدت آنتی هیستامین ها وجود دارد.
  2. در صرع،هیپرتروفی پروستات و احتباس ادرار گلو کوم و بیماری های کبد با احتیاط مصرف گردد.

توصیه های دارویی:

  1. به منظور کاهش تحریک گوارشی همراه با غذا، اب یا شیر مصرف گردد.
  2. در صورت بروز خواب الو دگی از انجام کارهایی که نیاز به تمر کز حواس دارند ، خوداری گردد.

اشکال داروئی:

قرص کلرفنیرامین داروپخش 4 میلی گرم
قرص کلرفنیرامین مهردارو 4 میلی گرم
قرص کلرفنیرامین پورسینا 4 میلی گرم
شربت کلرفنیرامین ایران دارو 60 میلی لیتر
شربت کلرفنیرامین-اس اچ دی 60 میلی لیتر
آمپول آلفا-کلرفنیرامین 10 میلی گرم/ 1میلی لیتر
آمپول کلرفنیرامین مالئات دی پی 10 میلی گرم/1میلی لیتر
آمپول هیستادیک 10 میلی گرم/1میلی لیتر
قرص کلرفنیرامین ایران دارو 4 میلی گرم
قرص کلرفنیرامین-تی سی 4 میلی گرم
شربت کلرفنیرامین تهران دارو 2میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر

CHLORPHENIRAMINE DAROUPAKHSH 4MG TAB
CHLORPHENIRAMINE MEHRDAROU 4MG TAB
CHLORPHENIRAMINE PURSINA 4MG TAB
CHLORPHENIRAMINE IRANDAROU 60ML SYRUP
CHLORPHENIRAMINE-SHD 60ML SYRUP
ALPHA-CHLORPHENIRAMINE 10MG/1ML AMP
CHLORPHENIRAMINE MALEATE DP 10MG/1ML AMP
HISTADIC 10MG/1ML AMP
CHLORPHENIRAMINE IRAN DARU 4MG TAB
CHLORPHENIRAMINE-TC® 4MG TAB
CHLORPHENIRAMINE TEHRAN DAROU 2MG/5ML 60ML SYRUP