اطلاعات داروی اتانرسپت Etanercept (انبرل ENBREL، آلتبرل Altebrel) (آمپول)

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو: Etanercept

گروه دارویی: Analgesics Anti- inflammatory Drugs and Antipyretics 

داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها

مصرف در بارداری:

موارد مصرف:

آرتریت روماتوئید فعال متوسط تا شدید و آرتریت پسوریازیس حاد و پیشرونده، درانگلستان مصرف آن در بیمارانی است که پاسخ کافی به داروهای DMAD نمی دهند اگرچه که در موارد حاد شدید ممکن است از ابتدا شروع شود. در آمریکا نیز می تواند به تنهایی جهت درمان آرتریت روماتوئید و آرتریت پسوریازیس جهت کاهش علائم و نشانه های بیمار و تأخیر آسیبهای ساختمانی استفاده شود. در اسپوندلیت انکیلوزان هم مصرف دارد. 

در آرتریت ایدیوپاتیک جوانان شدید در کودکان بالای 4 سال نیز استفاده می شود. در آمریکا در درمان پلاک های متوسط تا شدید پسوریازیس افراد بالای 18 سال استفاده می شود. 

محصول بیوتکنولوژی ساخته شده از دو نوع پروتئین انسانی است.

مکانیسم اثر:

(با TNF ترکیب شده و اثرات التهابی آن را مهار می کند).

فارماکوکینتیک:

پس از مصرف یک دوز زیر جلدی Etanercept که نیمه عمر متوسط آن حدود 70 ساعت است و حداکثر غلظت پلاسمائی آن 48 ساعت بعد حاصل می شود (در ترکیبات ساخت آمریکا این زمان به ترتیب 102 ساعت و 70 ساعت است). مصرف دوز بعدی وا بسته به سطح خونی دارو خواهد بود. 

پس از مصرف یک دوز زیر جلدی Etanercept که نیمه عمر متوسط آن حدود 70 ساعت است و حداکثر غلظت پلاسمائی آن 48 ساعت بعد حاصل می شود (در ترکیبات ساخت آمریکا این زمان به ترتیب 102 ساعت و 70 ساعت است). مصرف دوز بعدی وا بسته به سطح خونی دارو خواهد بود.

موارد منع مصرف:

هشدارها:

در بیمارانی که سابقه دیسکرازی خونی و نارسائی قلبی دارند با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی:

همانند Infliximab . 

تحریک خفیف تا متوسط محل تزریق با علائم قرمزی، خارش، درد و تورم شایع است. دیگر واکنشهای شایع عبارتند از سردرد، سرگیجه، asthenia، تهوع و استفراغ، درد شکم، سوءهاضمه و واکنشهای حساسیتی، ایجاد آنتی بادی. 

دیسکرازی های خونی شامل پان سیتوپنی، آنمی آپلاستیک بندرت گزارش شده است.

تداخل دارویی:

همانند Infliximab (صفحه 50). 

زمانی که همراه با anakinra استفاده شود ریسک عفونت بالا می رود.

نکات قابل توصیه:

مقدار مصرف:

به صورت تزریق زیر جلدی بمیزان 25 میلی گرم دو بار در هفته با فاصله 72 تا 96 ساعت استفاده می شود. اگر پس از 3 ماه پاسخی دیده نشد باید دارو قطع شود. در درمان آرتریت ایدیوپاتیک جوانان با دوز 400 میکروگرم به ازای هر کیلوگرم دو بار در هفته تزریق می شود و اگر تا 6 ماه پاسخی دیده نشد قطع می شود. 

در آمریکا برای درمان بلوکهای پسوریازیس با همان دوز آرتریت روماتوئید استفاده می شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

اشکال دارویی:

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):

نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده

آمپول انبرل 25 میلی گرم

WYETH [ آلمان ]

  جهان بهبود

آمپول آلتبرل 25میلی گرم

داروسازی آریوژن زیست دارو [ ایران ]

 

تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):

نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده

ENBREL Injection,Powder 25 mg

WYETH [ GERMANY ]

  جهان بهبود

Altebrel Injection Amp 25mg

داروسازی آریوژن زیست دارو [ IRAN ]