اطلاعات داروی کلسیم دوبسیلات Calcium Dobesilate

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داروئی: -

موارد مصرف:
محافظت کننده عروق
کلسیم دبزیلات برای درمان رتینوپاتی دیابتی و بیماری هموروئید تجویز می شود.

مکانیسم اثر:
دارو از طریق افزایش میزان نیتریک اکساید اندوتلیال سبب تنظیم میزان نفوذ پذیری عروق شده و نیز سبب کاهش ویسکوزیته خون و حفظ جریان طبیعی خون می شود.

فارماکوکینتیک:
نیمه عمر دارو حدود 5 ساعت است. دارو به میزان 25% به پروتئین های پلاسما متصل می شود. دفع دارو کلیوی است.

توصیه های دارویی:

  • تجویز این دارو در 3 ماهه اول بارداری توصیه نمی شود.
  • دارو در بیماران با هایپرسنسیویتی نباید تجویز شود.
  • در صورت بروز راش پوستی باید تجویز دارو قطع شود.

اشکال داروئی:

کپسول دوکسیوم 500میلی گرم
کپسول دوکسی ترکس 500 میلی گرم
قرص کلسیم دوبسیلات تی سی 250 میلی گرم

DOXIUM Capsule 500 mg
DOXYTREX Capsule 500 mg
CALCIUM DOBESILATE TC 250MG TAB