اطلاعات داروی کاسپوفونژین استات Caspofungin Acetate (کانسیداس CANCIDAS) (پودر آماده تزریق)
نام علمی دارو : Caspofungin Acetate
گروه دارویی: Antifungals 

مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
ضد قارچ (مهار کننده سنتز گلوکان). 
درمان آسپرژیلوس مهاجم در بیماران مقاوم و یا در بیماران با عدم تحمل به سایر داروها ( آمفوتریسین B، ایتراکونازول، فرم های لیپیدی آمفوتریسین B).

مکانیسم اثر:
دارو سبب مهار سنتز b(1,3)-D-glucan دیواره سلولی قارچ شده و در نتجه سبب از هم گسیختگی دیواره سلولی قارچ می شود.

فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
تب، سردرد، فلبیت، تاکیکاردی، درد معده، بی اشتهایی، تهوع، اسهال، استفراغ
 
تداخل دارویی:
a) مصرف همزمان این دارو با کاربامازپین، دگزامتازون، فنی توئین، ریفامپین با این دارو سبب کاهش اثر کاسپوفونگین می شود. 
b) سیکلوسپورین ممکن است سبب افزایش مشهود سطح سرمی دارو و نیز ALT شود.مصرف همزمان این دو دارو توصیه نمی شود. 
C) مصرف همزمان این دارو با تاکرولیموس سبب کاهش سطح سرمی تاکرولیموس می شود.

نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
در روز اول دوز اولیه 70mg و در روزهای بعد 50 mg در روز از راه انفوزیون آهسته وریدی در عرض 1 ساعت تجویز می شود.

اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
پودر آماده تزریق کانسیداس 50میلی گرم
MERCK SHARP & DOHME [ بریتانیا ]
  کویل دارو
پودر آماده تزریق کانسیداس 70 میلی گرم
MERCK SHARP & DOHME [ بریتانیا ]
  کویل دارو

تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
CANCIDAS Injection,Powder 50 mg
MERCK SHARP & DOHME [ UK ]
  کویل دارو
CANCIDAS Injection,Powder 70 mg
MERCK SHARP & DOHME [ UK ]
  کویل دارو