نام علمی دارو (ژنریک): Carvedilol
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs 
داروهای قلبی عروقی

مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
ضد هایپرتانسیون، داروی کمکی در درمان نارسایی قلب (آنتاگونیست بتای غیر انتخابی[B]، آنتاگونیست 1α) 
کارودیلول در درمان هایپرتانسیون، آنژین پکتوریس و نیز به عنوان داروی کمکی در درمان نارسایی قلبی تجویز می شود.

مکانیسم اثر:
a) اثر ضد هایپرتانسیون: دارو از طریق بلوک گیرنده های بتا سبب کاهش برون ده قلبی و تاکیکاردی، و نیز از طریق بلوک رسپتورهای آلفا سبب گشادی عروق و کاهش مقاومت محیطی می شود. همچنین دارو دارای خواص آنتی اکسیدانی نیز می باشد. 
b) اثر درمانی در نارسایی قلبی: دارو سبب کاهش فشار خون، فشار شریان ریوی، مقاومت عروق سیستمیک و نیز ضربان قلب می شود.

 فارماکوکینتیک:
کارودیلول پیرو تجویز خوراکی به خوبی از دستگاه گوارش جذب می شود. به علت متابولیسم عبور اول کبدی گسترده، فراهم زیستی دارو حدود 25% است. نیمه عمر دارو بین 10-6 ساعت است و بیش از 98% به پروتئین های پلاسما متصل می شود. متابولیزاسیون دارو توسط سیستم آنزیمی سیتوکروم P450 کبدی (به ویژه CYP2D6 و CYP2C9 ) صورت می گیرد.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
سرگیجه، ضعف، سردرد، بی خوابی، ادم، بلوک AV، برادی کاردی، تهوع، افزایش آنزیم های کبدی، ترومبوسیتوپنی، هیپرگلیسمی، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، ناتوانی جنسی

تداخل دارویی:
a) مصرف همزمان این دارو با داروهای مهارکننده مونوآمینو اکسیداز، رزرپین و کلونیدین سبب افزایش احتمال برادی کاردی و یا هایپوتانسیون می شود. 
b) مصرف همزمان این دارو با دیگوکسین سبب افزایش سطح پلاسمایی دیگوکسین می شود. 
C) مصرف همزمان این دارو با انسولین و داروهای خوراکی ضد دیابت سبب تشدید اثرات هیپوگلیسمیک آنها می شود. 
d) مصرف همزمان دارو با غذا سبب تاخیر در جذب دارو و کاهش اثرات هیپوتانسیون اورتوستاتیک دارو می شود، در نتیجه بهتر است دارو با غذا مصرف شود.

نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
هیپرتانسیون: ابتدا 6.25mg از راه خوراکی دو بار در روز و همراه با غذا مصرف می شود. فشار خون سیستولیک بیمار در حالت ایستاده و 1 ساعت بعد از اولین دوز چک می شود. در صورت تحمل بیمار این دوز به مدت 14-7 روز ادامه می یابد. در صورت نیاز به همین روش دوز دارو به میزان 12.5mg 2بار در روز افزایش می یابد. ماکزیمم دوز مصرفی ,25mg 2بار در روز می باشد. 

نارسایی قلبی: قبل از شروع درمان باید دوز گلیکوزیدهای قلبی، دیورتیک ها و مهارکننده های ACE تنظیم شود. دوز اولیه 3.125mg خوراکی 2 بار در روز برای مدت 2 هفته همراه با وعده غذایی می باشد. در صورت لزوم می توان دوز دارو را هر 2 هفته 1بار افزایش داد. ماکزیمم دوز مصرفی در بیمار با وزن کمتر از 85kg ، 25mg دو بار در روز و در بیمار بالای 85kg ، 50میلی گرم 2بار در روز می باشد.

اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص آپو-کارودیلول 12.5 میلی گرم
APOTEX [ کانادا ]
  ندای محیا
قرص آپو-کارودیلول 25 میلی گرم
APOTEX [ کانادا ]
  ندای محیا
قرص کارودیلول-هگزال 12.5 میلی گرم
HEXAL [ آلمان ] 
SALUTAS PHARMA [ آلمان ]
  بهستان دارو
قرص کارودیلول-هگزال 25 میلی گرم
HEXAL [ آلمان ] 
SALUTAS PHARMA [ آلمان ]
  بهستان دارو
قرص کارودیلول-هگزال 6.25 میلی گرم
HEXAL [ آلمان ] 
SALUTAS PHARMA [ آلمان ]
  بهستان دارو
قرص کوریول 12.5 میلی گرم
KRKA [ اسلوونی ]
  اکتوور
قرص کوریول 6.25 میلی گرم
KRKA [ اسلوونی ]
  اکتوور
قرص کارودیلول دی پی 12.5 میلی گرم
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
 
قرص کارویدال 6.25 میلی گرم
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
 
قرص کارویدال 12.5 میلی گرم
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
 
قرص کارودیلول پورسینا 12.5 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
 
قرص کارودیلول پورسینا 25 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
 
قرص کارودیلول پورسینا 6.25 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
 
قرص کارودیلول-تدافارم 6.25 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
 
قرص کارودیلول-تدافارم 25 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
 
قرص کارودیلول-تدافارم 12.5 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
 
قرص کارودیلول-جالینوس 6.25 میلی گرم
داروسازی جالینوس [ ایران ]
 
قرص کارودیلول-جالینوس 12.5 میلی گرم
داروسازی جالینوس [ ایران ]
 
قرص کاردیول 6.25 میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]
 
قرص کاردیول 12.5 میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]
 
اقرص کاردول 12.5 میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]
 
قرص کاردول 25 میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]
 
قرص کاردول 6.25 میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]
 
قرص سوکاردیل 6.25 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
 
قرص سوکاردیل 25 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
 
قرص سوکاردیل 12.5 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
 
قرص کارودیلول-سها 6.25 میلی گرم
داروسازی سها [ ایران ]
 
قرص کارودیلول-سها 12.5 میلی گرم
داروسازی سها [ ایران ]
 
قرص کارودیلول-عبیدی 6.25 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
قرص کارودیلول-عبیدی 25 میلیگرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
قرص کارودیلول-عبیدی 12.5 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
قرص کارودیلول فارابی 12.5 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]
 
قرص کارویمد 6.25 میلی گرم
داروسازی مداوا [ ایران ]
 
قرص کارویمد 25 میلی گرم
داروسازی مداوا [ ایران ]
 
قرص کارودیلول مدیفارم 6.25 میلی گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]
 
قرص کارودیلول مدیفارم 12.5 میلی گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]
 
قرص کارودیلول مدیفارم 25 میلی گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]
 
قرص کارودیلول کیمیدارو 12.5 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
 
قرص کارودیلول کیمیدارو 25 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
 
قرص کارودیلول کیمیدارو 6.25 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
 
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
APO-CARVEDILOL Tablet 12.5 mg
APOTEX [ CANADA ]
  ندای محیا
APO-CARVEDILOL Tablet 25 mg
APOTEX [ CANADA ]
  ندای محیا
CARVEDILOL-HEXAL Tablet 12.5 mg
HEXAL [ GERMANY ] 
SALUTAS PHARMA [ GERMANY ]
  بهستان دارو
CARVEDILOL-HEXAL Tablet 25 mg
HEXAL [ GERMANY ] 
SALUTAS PHARMA [ GERMANY ]
  بهستان دارو
CARVEDILOL-HEXAL Tablet 6.25 mg
HEXAL [ GERMANY ] 
SALUTAS PHARMA [ GERMANY ]
  بهستان دارو
CORYOL Tablet 12.5 mg
KRKA [ SLOVENIA ]
  اکتوور
CORYOL Tablet 6.25 mg
KRKA [ SLOVENIA ]
  اکتوور
CARVEDILOL DP 12.5MG TAB
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
 
CARVIDAL 6.25MG TAB
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
 
CARVIDAL 12.5MG TAB
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
 
CARVEDILOL PURSINA 12.5MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
 
CARVEDILOL PURSINA 25MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
 
CARVEDILOL PURSINA 6.25MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
 
CARVEDILOL-TEDAPHARM 6.25MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
 
CARVEDILOL-TEDAPHARM 25MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
 
CARVEDILOL-TEDAPHARM 12.5MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
 
CARVEDILOL-JALINOUS 6.25MG TAB
داروسازی جالینوس [ IRAN ]
 
CARVEDILOL-JALINOUS 12.5MG TAB
داروسازی جالینوس [ IRAN ]
 
CARDIOL 6.25MG TAB
داروسازی حکیم [ IRAN ]
 
CARDIOL 12.5MG TAB
داروسازی حکیم [ IRAN ]
 
CARDOL 12.5MG TAB
داروسازی رازک [ IRAN ]
 
CARDOL 25MG TAB
داروسازی رازک [ IRAN ]
 
CARDOL 6.25MG TAB
داروسازی رازک [ IRAN ]
 
SOCARDIL 6.25MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
 
SOCARDIL 25MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
 
SOCARDIL 12.5MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
 
CARVEDILOL-SOHA 6.25MG TAB
داروسازی سها [ IRAN ]
 
CARVEDILOL-SOHA 12.5MG TAB
داروسازی سها [ IRAN ]
 
CARVEDILOL-ABIDI 6.25MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
 
CARVEDILOL-ABIDI 25MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
 
CARVEDILOL-ABIDI 12.5MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
 
CARVEDILOL FARABI 12.5MG TAB
داروسازی فارابی [ IRAN ]
 
CARVIMOD 6.25MG TAB
داروسازی مداوا [ IRAN ]
 
CARVIMOD 25MG TAB
داروسازی مداوا [ IRAN ]
 
CARVEDILOL MEDIPHARM 6.25MG TAB
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]
 
CARVEDILOL MEDIPHARM 12.5MG TAB
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]
 
CARVEDILOL MEDIPHARM 25MG TAB
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]
 
CARVEDILOL CHEMIE DAROU 12.5MG TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
 
CARVEDILOL CHEMIE DAROU 25MG TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
 
CARVEDILOL CHEMIE DAROU 6.25MG TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]