اطلاعات و مشخصات داروی آبسیکسی مب

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داروئی: داروهای قلب و عروقی

موارد مصرف:
آنژین ناپایدار،سکته قلبی،پیشگیری از ترمبوز بعد از استنتینگ


مکانیسم اثر:
مهارکننده گلیکوپروتئین 2b/3a


فارماکوکینتیک:

  • شروع اثر: سریع: تجمع پلاکتی در عرض 10 دقیقه به کمتر از 20% پایه می رسد
  • طول اثر: تا 72 ساعت
  • توزیع: Vd: 0.07 L/kg
  • اتصال به پروتئین: عمدتاً به گیرنده های GP IIb/IIIa روی سطح پلاکت وصل می شود
  • متابولیسم: Abciximab متصل نشده به پلاکت ها، از طریق شکاف پروتئولیتیک متابولیزه می شود
  • نیمه عمر حذف: پلاسما: حدود 30 دقیقه؛ نیمه عمر جدا شدن از رسپتورهای GP IIb/IIIa: تا 4 ساعت
  • زمان رسیدن به پیک: مهار پلاکتی: حدود 30 دقیقه


منع مصرف:
پلاکت زیر 100000، خونریزی فعال،جراحی در 6 هفته اخیر،استروک در 2 سال اخیرفشار خون بالا کنترل نشده،آنوریسم،سابقه واسکولیت


عوارض جانبی:
خونریزی،واکنشهای آلرژیک،افت فشار،ترمبوسیتوپنی


تداخلات دارویی:
عدم مصرف همزمان: Belimumab، Dextran
Abciximab اثرات یا غلظت این داروها را افزایش می دهد: داروهای ضد انعقاد؛ داروهای ضدپلاکت؛ Belimumab؛ کلاژنازها (سیستمیک) ؛ Drotrecogin alpha؛ Ibritumomab؛ آنتی بادی های مونوکلونال؛ Rivaroxaban؛ سالیسیلات ها؛ ترکیبات ترومبولیتیک؛ Tositumomab و iodine I 131 Tositumomab
اثرات یا غلظت Abciximab با این داروها افزایش می یابد: Dasatinib؛ Dextran؛ Glucosamine؛ گیاهان دارویی (با خصوصیات ضد انعقادی/ ضد پلاکتی)؛ داروهای NSAID؛ امگا 3؛ Pentosan polysulfate sodium؛ Pentoxyfylline؛ آنالوگ های پروستاسایکلین؛ ویتامین E
اثرات/ غلظت Abciximab با این داروها کاهش می یابد: داروهای NSAID


هشدار ها:
منع مصرف: بیش حساسیتی؛ خونریزی ماژور فعال، ترومبوسیتوپنی، سابقه CVA (طی 2 سال گذشته)؛ زخم معده؛ جراحی اخیر تروما، نئوپلاسم داخل جمجمه ای؛ هایپرتنشن کنترل نشده، واسکولیت؛ استفاده از داروهای خوراکی ضد انعقاد طی 7 روز قبل از شروع دارو ریسک خونریزی را افزایش می دهد.

توصیه های دارویی:
همراه با آسپیرین و هپارین استفاده می شود و فقط در این شرایط مطالعه شده است
در صورت مصرف با داروهای ترومبولیتیک ریسک خونریزی را افزایش می دهد
از نظر ترومبوسیتوپنی مانیتور شود

اشکال داروئی: