مرکز اطلاعات دارویی - مقدار مصرف دارو - عوارض دارو - تداخل دارو - مشخصات دارو

۱۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «داروهای خون ساز» ثبت شده است

اطلاعات داروی آپروتینین Aprotinin - ویال

ویال TRASYLOL تراسیلول 10000واحد/میلی لیتر 50 میلی لیتر

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو: Aprotinin
گروه دارویی:  Blood Products Plasma Expanders and Haemostatics
فزایش دهنده پلاسما و خون ساز


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
آپروتینین در بیمارانی که در معرض خطر شدید از دست دادن خون در طول عمل جراحی قلب باز یا پس از آن هستند و همچنین در بیمارانی که نگهداری بهینه خون در آنان در اولویت مطلق است، مصرف می‌ شود. این دارو همچنین در خونریزی‌های مخاطره‌آمیز ناشی از زیادی پلاسمین خون ( در لوسمی پرومیلوسیتیک حاد و پس از درمان با داروهای ترمبولیتیک و طی عمل جراحی برداشت تومور بدخیم ) مصرف می‌شود.

مکانیسم اثر:
آپروتینین یک مهار کننده آنزیکم پروتئیناز و دارای چندین اثر بر روی سیستم انعقادی است. علاوه بر این، آپروتینین به طور مستقیم از طریق مهار پلاسمی و کالیکریئین، از فیبرینولیز جلوگیری می‌کند.

فارماکوکینتیک:
این دارو به سرعت پس از تزریق وریدی در فضای خارج سلولی، توزیع می یابد و به این ترتیب غلظت پلاسمایی آن به سرعت کاهش می‌یابد. آپروتینین به طور فعال توسط توبول‌های پروکسیمال در کلیه باز جمع و تجمع می‌یابد . این دارو به آهستگی در کلیه متابولیزه می‌شود.نیمه عمر دارو در مرحله پس از مرحله توزیع، تقریباً 150 دقیقه و در مرحله نهایی که پس از 5 ساعت از مصرف می‌باشد، تقریباً 10 ساعت است. آپروتینین به شکل غیر فعال از طریق ادرار دفع می‌شود.

موارد منع مصرف:
در صورت وجود آلرژی نسبت به این دارو،نباید مصرف شود.

هشدارها:
1- این دارو در موارد زیر باید با احتیاط مصرف شود : درمان قبلی با آپروتینین و در موارد توقف عمیق و هیپوترمیک گردش خون به ویژه بیماران با سن بیشتر از 65.
2- تمام مقادیر مصرف وریدی آپروتینین، باید به تنهایی و از طریق مسیرورید مرکزی باشد.
3- به منظور تعیین احتمال بروز واکنش‌های آلرژیک به تمام بیماران باید در ابتدا یک مقدار آزمایشی تزریق شود. برای این منظور، یک میلی لیتر از دارو از راه وریدی ، 10 دقیقه قبل از تزریق مقدار مصرف درمانی، تزریق می‌شود.
4- در بیمارانی که پس از تزریق مقدار آزمایشی، دچار واکنش آلرژیک می‌شوند، این دارو نباید مصرف شود.
5- در بمارانی که قبلاً این دارو را دریافت نموده‌اند، مصرف مجدد آپروتینین ( حتی مقدار آزمایشی) باید با احتیاط فراوان صورت گیرد. در صورتیکه آزمایش تعیین حساسیت موفقیت باشد، تزریق وریدی پیشگیری کننده یک داروی آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین ( مانند دیفن هیدرامین ) بلافاصله قبل از تزریق دارو، توصیه می شود.
6- در طول مصرف، وضعیت بیماراز نظر بروز علائم و نشانه‌های آنافیلاکسی باید به دقت بررسی شود.

عوارض جانبی:
واکنش های آلرژیک( شامل خارش، ضعف تنفسی، تاکیکاردی،کاهش فشار خون، و اسپاسم برونش) و ترومبوفلبیت موضعی با مصرف این دارو گزارش شده است.

تداخل دارویی:
داروهای ضد انهلال فیبری و داروهای ترومبولیتیک در صورت مصرف همزمان، دارای اثرات آنتاگونیست هستند.

نکات قابل توصیه:
آپروتینین با کورتیکواسترواوئیدها، هارین، تتراسیکلین‌ها و محلول‌های مغزی حاوی اسیدهای آمینه یا چربی امولسیونه ناسازگاری دارد.

مقدار مصرف:
برای پیشگیری از خونریزی، در رژیم درمانی با مقدار مصرف زیاد، مقدار آزمایشی 000/10 واحد و مقدار شروع 000/000/2 واحد تزریق آهسته وریدی می‌شود، به عنوان مقدار نگهدارنده، 000/500 واحد در هر ساعت انفوزیون آهسته وریدی می‌شود. در رژیم درمانی با مقدار مصرف کم، مقدار آزمایشی 000/10 واحد تزریق آهسته وریدی می‌شود. مقدار شروع، باید به آهستگی طی 30-20 دقیقه پس از القای بیهوشی و قبل از باز کردن جناغ سینه تجویز شود. پس از تجویز مقدار شروع، مقدار نگهدارنده نیز با سرعت ثابت تا زمان انجام عمل جراحی، انفوزیون می‌گردد.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir


اشکال دارویی:
Injection : 20,000IU/1mL

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
ویال تراسیلول 10000واحد/میلی لیتر 50 میلی لیتر
BAYER SCHERING PHARMA [ آلمان ]
        
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
TRASYLOL Injection 10,000 KIU/ml,50 ml vial    
BAYER SCHERING PHARMA [ GERMANY ]
    

اطلاعات داروها،دارو،داروهای خون ساز،دارویاب،عوارض دارو،مرکز اطلاعات دارویی ایران،معرفی دارو،پایگاه اطلاعات دارویی،اطلاعات دارویی و مشخصات داروها

۰ نظر

اطلاعات داروی آنتی هموفیلیک فاکتور Antihemophilic Factor

FACTAN فاکتان 500 واحد

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Antihemophilic Factor
گروه دارویی:     Blood Products Plasma Expanders and Haemostatics
افزایش دهنده پلاسما و خون ساز


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
فاکتور ضد هموفیلی ( فاکتور VIII) برای کنترل و پیشگیری خونریزی، از جمله خونریزی طی اعمال جراحی یا پس از آن یا در بیماران مبتلا به هموفیلی Aمصرف می شود.

مکانیسم اثر:
فاکتور ضد هموفیلی، یک گلیکوپروتئین درون زاد است که برای تشکیل لخته هموستاز ضروری است. این فاکتور، یک فاکتور ضروری برای فاکتور IXاست که سبب فعال شدن فاکتور X در مسیر داخلی می‌شود.

فارماکوکینتیک:
نیمه عمر توزیع دارو 8 -4/2 ساعت و نیمه عمر دفع آن 3/19-4/8 ساعت است. زمان لازم برای رسیدن به اوج غلظت پلاسمایی،10 دقیقه تا 2 ساعت پس از تزریق وریدی است. زمان لازم برای رسیدن به اوج اثر 2-1 ساعت پس از تزریق وریدی است.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
1- در صورت مصرف مقادیر زیاد یا مکرر این فراورده در بیماران با گروههای خونیA،B یاAB ، احتمال همولیز داخل عروقی را باید در نظر داشت. لذا اندازه‌گیری هماتوکریت توصیه می‌شود.
2- تشخیص کمبود فاکتور VIII قبل از مصرف این فرآورده بسیار مهم است.
3- این فرآورده فقط باید از راه وریدی مصرف شود و قبل از مصرف نیز باید صاف شود.
4- تعیین نوع و غلظت آنتی‌بادی‌های فاکتور VIII و پیش بینی پاسخ بیمار به درمان با فاکتور ضد هموفیلی در فواصل منظم ضروری است.
5- تعیین غلظت فاکتور VIIIبه منظور اطمینان از دستیابی به میزان کافی و حفظ غلظت آن در فواصل منظم ضروری است.

عوارض جانبی:
واکنش‌های آلرژیک از جمله لرز، تب، افزایش فیبرینوژن خون پس از مصرف مقادیر زیاد، با مصرف این فرآورده گزارش شده است.

تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
1- قبل از مصرف، فرآورده خشک و مایع رقیق کننده باید تا دمای اتاق گرم شوند. برای جلوگیری از ایجاد کف در داخل ویال، مایع باید به آرامی از دیوارهویال اضافه شود. از تکان دادن شدید ویال خودداری شود.
2- محلول آماده شده باید طی 3-1 ساعت پس از ساخت مصرف شود.
3- از سرنگ یکبار مصرف و سوزن فیلتردار برای تزریق فرآورده باید استفاده نمود.
4- در صورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دارو، بلافاصله باید با پزشک تماس گرفت و در صورت عدم دسترسی به پزشک، مقدار معمول را بلافاصله باید مصرف نمود.
5- در صورت مشاهده کاهش اثر درمانی دارو، باید با پزشک مشورت نمود، زیرا ممکن است کاهش اثر دارو به علت تشکیل آنتی‌بادی ضد فاکتور VIIIباشد.
6- از مصرف فرآورده حاوی ذرات خارجی و تغییر رنگ داده شده، باید خودداری شود.

مقدار مصرف:
در بزرگسالان و کودکان، برای پیشگیری از خونریی خودبخود، مقدار IU/kg40-25، سه با در هفته تزریق می‌شود. برای درمان خونریزی در موارد خفیف، IU/kg 15-8 یا مقدار کافی برای افزایش غلظت فاکتور تا حدود 40-20 در صد میزان طبیعی تجویز می‌شود. در صورت نیاز،مقدار مصرف هر 10-8 ساعت به مدت 3-1 روز تکرار می‌شود. در موارد خونریزی متوسط، ابتدا IU/kg 20-15 یا مقدار کافی برای افزایش غلظت فاکتور تا حدود 50-30 در صد میزان طبیعی مصرف می‌شود. سپس IU/kg15-10 هر 12-8 ساعت بر حسب نیاز مصرف می‌شود. در موارد خونریزی شدید، ابتداIU/kg50-30 یا مقدار کافی برای افزایش غلظت فاکتور تا 100-60 درصد میزان طبیعی تجویز می‌شود، سپس IU/kg25-20 هر 12-8 ساعت مصرف می شود. برای کنترل هموستاز قبل از جراحی کشیدن دندان، مقدار کافی برای افزایش غلظت فاکتور تا 50-30 درصد میزان طبیعی یکساعت قبل از جراحی مصرف می‌شود که در صورت نیاز تکرار می‌شود. در جراحی‌های کوچک، ابتدا IU/kg20-15 یا مقدار کافی برای افزایش غلظت فاکتور تا 50-30 درصد میزان طبیعی و سپس IU/kg15-10 هر 12-8 ساعت و در جراحی بزرگ، مقدار کافی برای افزایش غلظت فاکتور تا100-50 درصد میزان طبیعی یک ساعت قبل از جراحی مصرف می‌شود. در جراحی بزرگ مقدار مصرف بعدی باید 5 ساعت پس از مقدارمصرف اول باشد. غلظت پلاسمایی حداقل 30 درصد میزان طبیعی باید به مدت 15- 10 روز حفظ شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

اشکال دارویی:
For Injection : 250IU
For Injection :500IU

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
فاکتان 500 واحد    
LFB [ فرانسه ]
       
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
FACTAN 500IU    
LFB [ FRANCE ]
         کویل دار

اطلاعات داروها،دارو،داروهای خون ساز،دارویاب،عوارض دارو،مرکز اطلاعات دارویی ایران،معرفی دارو،پایگاه اطلاعات دارویی،اطلاعات دارویی و مشخصات داروها

۰ نظر

اطلاعات داروی آمینواسید Aminoacid - سرم، محلول انفوزیون

سرم آمینوپلاسمال AMINOPLASMAL
محلول انفوزیون آمینوون AMINOVEN

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Aminoacid
گروه دارویی:     Blood Products Plasma Expanders and Haemostatics
افزایش دهنده پلاسما و خون ساز


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
این بیماری در پیشگیری از دفع ازت یا درمان تعادل منفی آن (در مواردی که تغذیه از نوع خوراکی مقدور نباشد ،در اختلال جذب معده ای- روده ای پروتئین و در موارد نیاز شدید به پروتئین) و از راه ورید مرکزی همراه با دکستروز هیپرتونیک در بیماران مبتلا به فقر غذایی شدید یا در موارد نیاز دراز مدت به تغذیه تزریقی به کار می رود.

مکانیسم اثر:
اسیدهای آمینه تولید پروتئین مورد نیاز برای تشکیل اجزای ساختمانی بدن را افزایش، میزان تجزیه پروتئین را کاهش و التیام زخم را نیز تسریع می کند.

فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
این فراورده در بیماران مبتلا به نارسایی شدید کلیوی ، امراض شدید کبدی، آنسفالوپاتی یا اغمای کبدی و زیادی آمونیاک خون نباید مصرف شود.

هشدارها:
1. کاربرد این فراورده در صورت وجود عیب کار کبد ممکن است سبب برهم خوردن تعادل اسیدهای آمینه، آلکالوز متابولیک ، ازتمی پیش کلیوی، زیادی آمونیاک خون، بی حسی و اغما گردد.
2. انفوزیون خیلی سریع مخلوط اسید آمینه-کربوهیدرات ممکن است موجب بروز زیادی قندخون، وجود گلوکز در ادرار و سندرم هیپراسمولار گردد.
3. در صورتی که مقدار BUN از حد طبیعی بعد از مصرف غذا بیشتر شد، باید انفوزیون را قطع نمود.
4. در بیماران مبتلا به نارسایی قلب، از تحمیل بار اضافی بر گردش خون باید خودداری نمود.

عوارض جانبی:
فلبیت و ترومبوز ممکن در محل تزریق یا در طول رگ پیش آید. تهوع، تب و برافروختگی پوست و بندرت سرگیجه، عرق مفرط ، بثورات پاپولار، اسیدوز و آلکالوز متابولیک، کمی فسفات و کلسیم خون، پوکی استخوان، وجود گلوکز در ادرار، دیورز اسموتیک، از دست رفتن آب بدن، زیادی حجم خون، کمی واجهشی قند خون، کمی یا زیادی ویتامین ها و زیادی آمونیاک خون و عدم تعادل الکترولیت با مصرف این فراورده گزارش شده است.

تداخل دارویی:
مصرف همزمان این فراورده با تتراسیکلین، باعث کاهش اثر آمینواسید می شود. این دارو را نباید بطور همزمان و همراه با خون انفوزیون نمود.

نکات قابل توصیه:
به منظور تزریق در ورید محیطی، محلول آمینواسید را باید با محلول رقیق دکستروز(5 یا 10 درصد) مخلوط نمود و همراه امولسیون چربی به کار برد.

مقدار مصرف:
به منظور حفظ پروتئین g/kg/day1/7-1 همراه با الکترولیت ها از راه ورید محیطی تزریق می گردد. در صورت نیاز به تزرریق در ورید مرکزی معمولاً نیم لیتر از محلول آمینواسید و نیم لیتر محلول تزریقی دکستروز 50 درصد با لکترولیت ها و ویتامین ها در مدت 8 ساعت تجویز می شود. سرعت انفوزین وریدی حدود ml/min 2 می باشد.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
سرم آمینوپلاسمال 5% 500میلی لیتر    
B.BRAUN [ آلمان ]
         درمان آرا
سرم آمینوپلاسمال 5% 500میلی لیترسمال 10% 500میلی لیتر    
B.BRAUN [ آلمان ]
         درمان آرا
محلول انفوزیون آمینوون 10% 500 میلی لیتر    
FRESENIUS KABI [ آلمان ]
         درمان یاب دارو
محلول انفوزیون آمینوون 5% 500 میلی لیتر    
FRESENIUS KABI [ آلمان ]
         درمان یاب دارو


تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
AMINOPLASMAL Injection,Solution 5%,500ml    
B.BRAUN [ GERMANY ]
         درمان آرا
AMINOPLASMAL Injection,Solution 10%,500ml    
B.BRAUN [ GERMANY ]
         درمان آرا
AMINOVEN 10% Injection,Solution 10%,500ml    
FRESENIUS KABI [ GERMANY ]
         درمان یاب دارو
AMINOVEN 5% Injection,Solution 5%,500ml    
FRESENIUS KABI [ GERMANY ]
         درمان یاب دارو

۰ نظر

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

عضویت

ابزار وبمستر

عضویت