مرکز اطلاعات دارویی - مقدار مصرف دارو - عوارض دارو - تداخل دارو - مشخصات دارو

۱۸ مطلب با موضوع «آنتی هیستامین ها» ثبت شده است

اطلاعات داروی دیمن هیدرینات Dimenhydrinate ( تراولین TRAVELIN ) (قرص )

اطلاعات داروی دیمن هیدرینات Dimenhydrinate ( تراولین TRAVELIN ) (قرص )

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Dimenhydrinate

گروه دارویی: Antihistamines 

آنتی هیستامین ها

مصرف در بارداری:

موارد مصرف:

دیمن هیدرینات در درمان سر گیجه ، تهوع ، بیماری مسافرت و همچنین سر گیجه ناشی از بیماری هایی که بر روی بخش دهلیزی گوش اثر می گذارند(مانند التهاب لابیر نت ) به کار برده می شود.

مکانیسم اثر:

دیمن هیدرینات یک داروی آنتی هیستامین است و احتمالا با اثر ضد موسکارینی مر کزی باعث کاهش فعالیت لابیر نت و مر کز CTZ در بصل النخاع می شود و باعث مهار سر گیجه و تهوع می گردد.

فارماکوکینتیک:

این دارو به خوبی از راه خوراکی جذب می گردد متابولیسم آن کبدی و از کلیه طی 24 ساعت به صورت متابولیت دفع می گردد.

موارد منع مصرف:

هشدارها:

1-احتمال بروز سر گیجه ، تسکین ، اغتشاش شعور و کمی فشار خون در بیماران سالخورده وجود دارد 

2-احتمال بروز خشکی دهان وجود دارد و در صورت مصرف مداوم ممکن است باعث بروز بیماریهای دهان و دندان گردد.

عوارض جانبی:

خواب آلودگی، غلیظ شدن تر شحات نایژه ، تاری دید ، دفع مشکل یا درد ناک ادرار ، هیجان و عصبانیت از عوارض این دارو هستند.

تداخل دارویی:

این دارو اثرات ضد موسکارینی آمانتادین، آتروپین و تر کیبات مشابه ، هالو پیریدول ، فنوتیازین ها و پرو کائین امید را تشدید می کند ، مصرف همزمان آن با دارو های سمی برای گوش می تواند علایم مسمومیت گوشی ناشی از این دارو ها را بپوشاند . این دارو اثرات دارو های مضعف CNSرا تشدید می کند.

نکات قابل توصیه:

1-بمنظور کاهش تحریک گوارشی، همراه غذا ، آب یا شیر مصرف شود. 

2-احتمال بروز خواب آلودگی وجود دارد . بنابرین از کار با آلاتی که نیاز مند هوشیاری است مانند رانندگی خودداری شود. 

3-دیمن هیدرینات به عنوان ضد سر گیجه حداقل نیم ساعت قبل از مسافرت باید مصرف گردد.

مقدار مصرف:

بزر گسالان : به عنوان ضد استفراغ و ضد سر گیجه مقدار 100-50 میلی گرم هر 4 ساعت بر حسب نیاز مصرف می شود. حداکثر مقدار مصرف در بزر گسالان تا 400mg/day است . 

کودکان : در کودکان 6-1 سال 12/5-25 mg/dayودر کودکان 12-7 سال25-50 mg/dayمصرف می شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

اشکال دارویی:

Tablet:50mg

 تولیدات  این دارو (نام های فارسی):

نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده

قرص تراولین 50 میلی گرم

داروسازی تهران دارو [ ایران ]

 

قرص دیمن هیدرینات-جالینوس 50 میلی گرم

داروسازی جالینوس [ ایران ]

 

قرص دیمن هیدرینات-عبیدی 50 میلی گرم

داروسازی عبیدی [ ایران ]

 

تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):

نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده

TRAVELIN 50MG TAB

داروسازی تهران دارو [ IRAN ]

 

DIMENHYDRINATE-JALINOUS 50MG TAB

داروسازی جالینوس [ IRAN ]

 

DIMENHYDRINATE-ABIDI 50MG TAB

داروسازی عبیدی [ IRAN ]

۰ نظر

اطلاعات داروی سایپروهپتاد Cyproheptadine (راسیپ Racip، تراس توریکس Trustorix ) (قرص، شربت)

نام علمی دارو (ژنریک): Cyproheptadine Hydrochloride

دانلود نرم افزار اطلاعات داروها

گروه دارویی: Antihistamines 

آنتی هیستامین ها

مصرف در بارداری:

موارد مصرف:

سایپروهپتاد ین برای درمان آلرژی ناشی از تب یونجه ، کهیرو کهیر غول آسا ، کهیر ناشی از سرما، میگرن ودرمان بیماری کوشینگ استفاده شده است.

مکانیسم اثر:

این داروآنتاگونیست گیرنده های H 1و سروتونینی می باشد. به دلیل خاصیت آنتی هیستامینی آن ،اثر ضد آلرژی دارد .

فارماکوکینتیک:

این دارو به خوبی از دستگاه کوارش جذب می گردد. اثر ان 60 -15 دقیقه پس از مصرف خوراکی ظاهر می گردد. دفع ان کلیوی و اغلب به صورت متابولیت طی 24 ساعت صورت می گیرد .

موارد منع مصرف:

 

هشدارها:

1-احتمال بروز سر گیجه ، تسکین بیش از حد، اغتشاش شعور و کمی فشار خون ناشی از مصرف این دارو در سالخوردگی بیشتر است. 

2-مصرف طولانی مد ت این دارو باعث خشکی دهان می شود و احتمال گلو درد ، عفونت دهان و گلو و پوسیدگی دندان وجود دارد.

عوارض جانبی:

عوارض شایع این دارو خشکی دهان ، تاری دید ، خواب الودگی ، غلیظ شدن ترشحات نایژه و افزایش وزن می باشند.

تداخل دارویی:

مصرف همزمان این دارو با مضعف های CMS ممکن است اثرات مضعف ان را افزایش دهد. استفاده همزمان این دارو با دارو های آنتی کلینرژیک اثرات جانبی آن را تشدید می کند. مصرف همزمان داروهای سمی برای گوش مانند سالیسیلاتها و وانکومایسین با این دارو ها ممکن است اثر سمی انها بر گوش از جمله وزوز گوش و سرگیجه را بپو شاند.

نکات قابل توصیه:

1-احتمال افزایش وزن وجود دارد . 

2-به منظور کاهش تحریک گوارشی همراه با غذا ، آب یا شیر مصرف گردد. 

3-در صورت بروز خواب آلودگی از انجام کار هایی که نیاز به تمر کز حواس دارند ، خودداری گردد.

مقدار مصرف:

بزرگسالان : در درمان آلرژی مقدار 4 میلی گرم 4-3 بار در روز و حداکثر 32 میلی گرم در روز مصرف می شود. در میگرن 4 میلی گرم تجویز که در صورت نیاز پس از نیم ساعت تکرار می شود. مقدار مصرف نگهدارنده ان 4 میلیگرم هر 6-4 ساعت است . 

کودکان:در کودکان 6-2 سال 2 میلی گرم 3-2 بار در روز ب و حداکثر 12ملی گرم در روز مصرف می شود .

اشکال دارویی:

Tablet:4mg

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):

نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده

قرص سیپروهپتادین دی پی 4 میلی گرم

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

 

قرص سیپروهپتادین-الحاوی 4 میلی گرم

داروسازی الحاوی [ ایران ]

 

قرص سیپروهپتادین امین 4 میلی گرم

داروسازی امین [ ایران ]

 

شربت تراس توریکس

داروسازی تدبیر کالای جم [ ایران ]

 

قرص سیپروهپتادین تهران دارو 4 میلی گرم

داروسازی تهران دارو [ ایران ]

 

قرص سیپروهپتادین-جالینوس 4 میلی گرم

داروسازی جالینوس [ ایران ]

 

شربت راسیپ 200 میلی لیتر

داروسازی رها [ ایران ]

 

تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):

نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده

CYPROHEPTADINE DP 4MG TAB

دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]

 

CYPROHEPTADIN-ALHAVI 4MG TAB

داروسازی الحاوی [ IRAN ]

 

CYPROHEPTADINE AMIN 4MG TAB

داروسازی امین [ IRAN ]

 

Trustorix Syrup

داروسازی تدبیر کالای جم [ IRAN ]

 

CYPROHEPTADINE TEHRAN DAROU 4MG TAB

داروسازی تهران دارو [ IRAN ]

 

CYPROHEPTADINE-JALINOUS 4MG TAB

داروسازی جالینوس [ IRAN ]

 

Racip Oral Solution 200ml

داروسازی رها [ IRAN ]

۰ نظر

اطلاعات داروی کرمولین سدیم (Cromolyn Sodium(Ophthalmic (ویزوکروم ISOCROM ) ( قطره )

نام علمی دارو (ژنریک): Cromolyn Sodium(Ophthalmic)


گروه دارویی: Antihistamines 

آنتی هیستامین ها


مصرف در بارداری:


موارد مصرف:

این فراورده برای درمان کراتوکونژیکتیویت فصلی، کونژکتیویت فصلی و کراتیت فصلی بکار می رود.


مکانیسم اثر:

کرومولین دگرانولاسیون ماست سل های حساس بعد از مجاورت با آنتی ژن های خاص و آزادسازی میانی های التهابی را مهار میکند.


فارماکوکینتیک:

به مقدار خیلی کم(کمتر از 07/0%) جذب می شود.


موارد منع مصرف:

در صورت حساسیت مفرط به یکی از اجزاء فراورده نباید مصرف شود.


هشدارها:

1.پاسخ علامتی به درمان در طی چند روز ظاهر می شود. اما بعضی اوقات درمان طولانی تر تا 6 هفته ضروری است.

2.مانند همه فراورده های چشمی حاوی تتراکلونیوم کلراید، هنگام استفاده این فراورده نباید ازعدسی های تماسی نرم استفاده نمود. 

3.در صورت لزوم می توان این دارو را همراه با گلوکوکورتیکوئیدها مصرف کرد.


 عوارض جانبی:

خارش، سوزش، آبریزش و تورم چشم، خشکی اطراف چشم از عوارض جانبی این دارو هستند.


تداخل دارویی:

 

نکات قابل توصیه:

 

مقدار مصرف:

2-1 قطره 6-4 بار در روز درمان فواصل منظم در هر چشم ریخته شود. یک قطره تقریباً حاوی 6/1 میلی گرم کرومولین سدیم است.


اشکال دارویی:

Eye drop:20mg/ml


تولیدات  این دارو (نام های فارسی):

نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده

قطره چشمی کرمولین سدیم دی پی 2% 5 میلی لیتر

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

 

قطره چشمی ویزوکروم 2%

داروسازی سینا دارو [ ایران ]

 

تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):

نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده

CROMOLYN SODIUM DP 2% 5ML OPH DROP

دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]

 

VISOCROM 2% OPH DROP

داروسازی سینا دارو [ IRAN ]

۰ نظر

اطلاعات داروی کلماستین Clemastine Fumarate (قرص، آمپول)

نام علمی دارو (ژنریک): Clemastine Fumarate

گروه دارویی: Antihistamines 
آنتی هیستامین ها

مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
کلماستین در درمان علامتی رینیت آلرژیک فصلی یا دایمی التهاب آلرژیک ملتحمه، خارش ناشی از واکنش های آلرژیک و کهیر و به عنوان درمان کمکی شو ک آنلا فیلا کتیک به کار می رود.

مکانیسم اثر:
اثر ضد آلرژی آن ناشی از رقابت با هیستامین برای اتصال به گیرنده های H1 است .

فارماکوکینتیک:
این دارو به خوبی از راه تزریق یا خوراکی جذب می گردد. متابولیسم آن کبدی است . زمان شروع اثر شکل خوراکی آن بین 60- 15 دقیقه است و طول مدت اثر آن حدود 12 ساعت می باشد و از راه کلیوی دفع می گردد.

موارد منع مصرف:

هشدارها:
احتمال بروز سرگیجه،اغتشاش شعور و کمی فشار خون ناشی از مصرف این دارو در بیماران سالخورده بیشتر است .

عوارض جانبی:
عوارض شایع آن شامل خواب آلودگی و غلیظ شدن تر شحات نایژه است.

تداخل دارویی:
در صورت مصرف همزمان با دارو های پایین آورنده فشار خون و دارو های مضعف CNS ممکن است باعث افزایش اثر آنها گردد. مصرف این دارو با داروهای سمی برای گوش ممکن است علایم مسمومیت گوشی آنها از جمله وزوز گوش را بپوشاند.

نکات قابل توصیه:
1-به منظورکاهش تحریک گوارشی ، این دارو همراه با غذا ،آب یا شیر مصرف شود . 
2-احتمال بروز خواب آلودگی بعد از مصرف این دارو وجود دارد .بنابرین از کار با آلاتی که نیازمند هوشیاری است ، مانند رانندگی خوداری گردد.

مقدار مصرف:
خوراکی: 
بزرگسالان: مقدار 10 میلی گرم 2 بار در روز یا 2 میلی گرم 3-1 بار در روز مصرف می شود. حداکثر میزان مصرف دارو 6mg/day است. 
کودکان:در کودکان با سن کمتر از 12 سال مقدار 1-5/. میلی گرم هر 12-8 ساعت مصرف می شود. 
تزریقی:مقدار 2-mg/day4 به صورت تزریق عضلانی در بزر گسالان و مقدار1-mg/day2 در کودکان به کار برده می شود .

اشکال دارویی:
Tablet:1mg 
Injection:2mg/2ml

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص کلماستین امین 1 میلی گرم
داروسازی امین [ ایران ]
 
آمپول مینو-کلماستین 2 میلی گرم/2میلی لیتر
داروسازی مینو [ ایران ]
 
قرص کلماستین-مینو 1 میلی گرم
داروسازی مینو [ ایران ]
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
CLEMASTINE AMIN 1MG TAB
داروسازی امین [ IRAN ]
 
MINOO-CLEMASTINE 2MG/2ML AMP
داروسازی مینو [ IRAN ]
 
CLEMASTINE-MINOO 1MG TAB
داروسازی مینو [ IRAN ]

۰ نظر

اطلاعات داروی سیناریزین Cinnarizine (قرص)

نام علمی دارو (ژنریک): Cinnarizine


گروه دارویی: Antihistamines 

آنتی هیستامین ها


مصرف در بارداری:


موارد مصرف:

سیناریزین برای رفع اختلالاتی مثل سر گیجه، وزوز گوش، تهوع، و استفراغ ، در بیماری منییر ،بیماری مسافرت، بیماری عروق محیطی و سند روم رینود تجویز می شود.


مکانیسم اثر:

اثرات این دارو ناشی از مهار گیرنده H2 هیستامینی است.


فارماکوکینتیک:

این دارو از طریق خوراکی سریعا جذ ب شده و بعد از 2-1 ساعت به حداکثر غلضت پلاسمایی می رسد و در کبد متابولیزه می شود .


موارد منع مصرف:

در صورت وجود پورفیلی نباید مصرف شود.


هشدارها:

1-در صورت پایین بودن فشار خون بیمار ، مصرف مقادیر زیاد این دارو باید با احتیاط انجام شود. 

2-در صورت وجود صرع‘هیپر تروفی پروستات ، احتباس ادرار، گلو کوم و بیماری کبدی باید با احتیاط مصرف شود.


عوارض جانبی:

خواب آلودگی، خشکی دهان ، تاری دید ، بثورات جلدی، خستگی، سر درد واختلالات گوارشی از عوارض جانبی دارو هستند.


تداخل دارویی:


نکات قابل توصیه:

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان: مقدار 30 میلی گرم 3 بار در روز مصرف می شود. در بیماری مسافرت 30 میلی گرم 2 ساعت قبل از مسافرت مصرف می شود. در اختلالات عروق محیطی ابتدا 75 میلی گرم 3 بار در روز مصرف می شود. مقدار مصرف نگهدارنده 75 میلی گرم3-2 بار در روز است . 

کودکان: مقدار مصرف در کودکان 12-5 سال تصف مقدار مصرف بزرگسالان است .

 

اشکال دارویی:

Tablet:25ml 

Tablet:75ml


تولیدات  این دارو (نام های فارسی):

نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده

قرص اسوه-سیناریزین 25 میلی گرم

داروسازی اسوه [ ایران ]

 

قرص اسوه-سیناریزین 75 میلی گرم

داروسازی اسوه [ ایران ]

 

قرص سینازین 75 میلی گرم

داروسازی امین [ ایران ]

 

قرص سینازین 25 میلی گرم

داروسازی امین [ ایران ]

 

تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):

نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده

OSVE-CINNARIZINE 25MG TAB

داروسازی اسوه [ IRAN ]

 

OSVE-CINNARIZINE 75MG TAB

داروسازی اسوه [ IRAN ]

 

CINAZIN 75MG TAB

داروسازی امین [ IRAN ]

 

CINAZIN 25MG TAB

داروسازی امین [ IRAN ]

۰ نظر

اطلاعات داروی کلرفنیرآمین Chlorpheniramine Maleate (هیستادیک HISTADIC) (قرص، شربت، آمپول)

نام علمی دارو (ژنریک): Chlorpheniramine Maleate

گروه دارویی: Antihistamines 
آنتی هیستامین ها

مصرف در بارداری:

 موارد مصرف:
کلرفنیرآمین در درمان علامتی رینیت آلرژیک فصلی یا دایمی، وازوموتور والتهاب آلرژیک ملتحمه ناشی از استنشاق یا بلع مواد الرژن،کهیرو کهیر غول اسا و به عنوان داروی کمکی در درمان شوک آنا فیلاکتیک به کار می رود .

مکانیسم اثر:
اثر ضد آلرژی آن ناشی از مهار گیرنده های H1 هیستامینی است. همچنین دارای آثارآنتی کلینرژیک است .

فارماکوکینتیک:
به خوبی از راه خوراکی جذ ب می شود. متابولیسم آن کبدی است و از کلیه دفع می شود. نیمه عمر کلر فنیرآمین 15-12 ساعت است . زمان لازم برای شروع اثر آن از راه خوراکی 60-15 دقیقه است.

موارد منع مصرف:
 
هشدارها:
1-احتمال خشک شدن دهان و افزایش بیماری های دهان و دندان با مصرف طولانی مدت آنتی هیستامین ها وجود دارد. 
2-در صرع،هیپرتروفی پروستات و احتباس ادرار گلو کوم و بیماری های کبد با احتیاط مصرف گردد.

عوارض جانبی:
عارضه شایع آن خواب آلودگی است. این دارو می تواند عوارض آنتی کلینر ژیک مثل خشکی دهان و تاری دید را همراه داشته باشد.

تداخل دارویی:
مصرف همزمان این دارو با مضعف های CNS ممکن است اثرات مضعف این دارو را افزایش دهد .استفاده همزمان ان با دارو های آنتی کلیمرژیک اثرات جانبی این دارو را تشدید می کند. مصرف همزمان داروهای سمی برای گوش مانند سالیسیلات ها و وانکومایسین با این دارو ممکن است اثر سمی این دارو ها بر گوش، 
از جمله وزوز گوش و سر گیجه را بپوشاند.

نکات قابل توصیه:
1-به منظور کاهش تحریک گوارشی همراه با غذا، اب یا شیر مصرف گردد. 

2-در صورت بروز خواب الو دگی از انجام کارهایی که نیاز به تمر کز حواس دارند ، خوداری گردد.

مقدار مصرف:
تزریقی : طی یک دقیقه به طورآهسته مقدار 20- 10 میلی گرم تزریق وریدی می گردد. 
خوراکی: 
بزر گسالان: به عنوان ضد هیستامین،4 میلی گرم هر 6-4 ساعت بر حسب نیاز استفاده گردد. حداکثر مقدار مصرف 24mg/day است. میزان مصرف قرص رتارد 8 میلی گرم هر 12-8 ساعت است. 
کودکان: در کودکان زیر یک سال توصیه نمی شود. در کودکان2-1 سال 1mg/day ,5-2 سال 1 میلی گرم هر 6-4 ساعت تا حداکثر 6mg/day و در کودکان 12-6 سال 2 میلی گرم هر 6-4 ساعت تا حداکثر 12mg/day مصرف می گردد.

اشکال دارویی:
Syrup:2mg/5ml 
Tablet:4mg 
SR- Tablet:8 mg 
Injection:10mg/ml

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص کلرفنیرامین داروپخش 4 میلی گرم
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
 
آمپول کلرفنیرامین مالئات دی پی 10 میلی گرم/1میلی لیتر
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
 
آمپول آلفا-کلرفنیرامین 10 میلی گرم/ 1میلی لیتر
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
 
شربت کلرفنیرامین ایران دارو 60 میلی لیتر
داروسازی ایران دارو [ ایران ]
 
قرص کلرفنیرامین پورسینا 4 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
 
شربت کلرفنیرامین-اس اچ دی 60 میلی لیتر
داروسازی شهر دارو [ ایران ]
 
قرص کلرفنیرامین مهردارو 4 میلی گرم
داروسازی مهر دارو [ ایران ]
 
آمپول هیستادیک 10 میلی گرم/1میلی لیتر
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]
 
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
CHLORPHENIRAMINE DAROUPAKHSH 4MG TAB
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
 
CHLORPHENIRAMINE MALEATE DP 10MG/1ML AMP
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
 
ALPHA-CHLORPHENIRAMINE 10MG/1ML AMP
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
 
CHLORPHENIRAMINE IRANDAROU 60ML SYRUP
داروسازی ایران دارو [ IRAN ]
 
CHLORPHENIRAMINE PURSINA 4MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
 
CHLORPHENIRAMINE-SHD 60ML SYRUP
داروسازی شهر دارو [ IRAN ]
 
CHLORPHENIRAMINE MEHRDAROU 4MG TAB
داروسازی مهر دارو [ IRAN ]
 
HISTADIC 10MG/1ML AMP
داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ]
۲ نظر

اطلاعات داروی ستریزین Cetirizine ( آلرید ALERID ، ستریکیم CETRIKIM ) (قرص ،شربت ،کپسول)

نام علمی دارو (ژنریک): Cetirizine Hydrochloride

گروه دارویی: Antihistamines 
آنتی هیستامین ها

مصرف در بارداری:

موارد مصرف:
ستریزین در درمان علامتی رینیت الر ژیک فصلی یا دائمی، التهاب آلرژیک ملتحمه، خارش، 
کهیر،عطسه وآب ریزش از بینی و همچنین در کاهش علایم ناشی از آسم آلرژیک مصرف می شود.

مکانیسم اثر:
اثرات آنتی هیستامین این دارو به علت رقابت با هیستامین در اتصال به گیرندهH1 است . کاربر د آن در کاهش علایم ناشی از آسم آلرژیک ممکن است به دلیل جلوگیری از اثرات انقباضی هیستامین در برونش ها در این بیماران باشد .

فارماکوکینتیک:
حداکثر اثر دارو یک ساعت بعد از مصرف ظاهر میشود.در صورت مصرف با غذا سرعت جذب دارو کاهش می یابد.

 
موارد منع مصرف:
 
هشدارها:
 
عوارض جانبی:
 
تداخل دارویی:
 
نکات قابل توصیه:
این دارو ممکن است باعث منگی شود.
 
مقدار مصرف:
در بزرگسالان به عنوان آنتی هیستامین مقدار 5-mg/day10 مصرف می شود. 
کودکان: در کودکان 6-2 سال 2/5 mg/day تا حداکثر 5mg/day مصرف می شود.

اشکال دارویی:
F.S.Tablet:5mg 
F.S.Tablet:10mg

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص آپو-سیتریزین 10 میلی گرم
APOTEX [ کانادا ]
  ندای محیا
کپسول آلرید-10 میلی گرم
CIPLA [ هند ]
  داروسازی دانا
قرص ستریزین هگزال 10 میلی گرم
HEXAL [ آلمان ]
  داروسازی بهستان تولید
قرص لتیزن 10 میلی گرم
KRKA [ اسلوونی ]
  اکتوور
قرص ستریزین دی پی 10 میلی گرم
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
 
شربت سیتریزین دی پی 5میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
 
قرص ستریزین-آریا 10 میلی گرم
داروسازی آریا [ ایران ]
 
قرص ستریزین اوه سینا
داروسازی آوه سینا [ ایران ]
 
شربت ستریزین امین 5میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر
داروسازی امین [ ایران ]
 
قرص ستریزین پورسینا 5 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
 
قرص ستریزین پورسینا 10 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
 
قرص ستریزین-تدافارم 10 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
 
قرص ستریزین تی.دی 10 میلی گرم
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
 
قرص ستریکیم 10 میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]
 
شربت ستریزین خوارزمی 60 میلی لیتر
داروسازی خوارزمی [ ایران ]
 
قرص ستریزین خوارزمی 10 میلی گرم
داروسازی خوارزمی [ ایران ]
 
کپسول نرم ستری سافت 10 میلی گرم
داروسازی دی دارو سلامت [ ایران ]
 
قرص رازوسیتریزین 10 میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]
 
شربت رازوستریزین 5میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر
داروسازی رازک [ ایران ]
 
قرص ستریزن راموفارمین 5 میلی گرم
داروسازی راموفارمین [ ایران ]
 
شربت ستریزین راموفارمین 60 میلی لیتر
داروسازی راموفارمین [ ایران ]
 
قرص ستریزین راموفارمین 10 میلی گرم
داروسازی راموفارمین [ ایران ]
 
کپسول نرم ستریژل 10 میلی گرم
داروسازی زهراوی [ ایران ]
 
قرص ستریزین-سها 10 میلی گرم
داروسازی سها [ ایران ]
 
قرص ستریزین-عبیدی 10 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
شربت ستریزین-عبیدی 5میلی گرم/5میلی لیتر
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
قرص ستریزین-عبیدی 5 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
قرص فار-ستریزین 10 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]
 
شربت ستریزین آی پی دی آی سی 60 میلی لیتر
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]
 
قرص ستریزین کیمیدارو 10 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
 
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
APO-CETIRIZINE Tablet 10 mg
APOTEX [ CANADA ]
  ندای محیا
ALERID-10 Capsule 10 mg
CIPLA [ INDIA ]
  داروسازی دانا
CETIRIZINE HEXAL Tablet 10 mg
HEXAL [ GERMANY ]
  داروسازی بهستان تولید
LETIZEN Tablet 10 mg
KRKA [ SLOVENIA ]
  اکتوور
CETIRIZINE DP 10MG TAB
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
 
CETIRIZINE DP 5MG/5ML 60ML SYRUP
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
 
CETIRIZINE-ARYA 10MG TAB
داروسازی آریا [ IRAN ]
 
CETIRIZINE AVICENNA 10MG TAB
داروسازی آوه سینا [ IRAN ]
 
CETIRIZINE AMIN 5MG/5ML 60ML SYRUP
داروسازی امین [ IRAN ]
 
CETIRIZINE-NAJO 10MG TAB
داروسازی ایران ناژو [ IRAN ]
 
CETIRIZINE PURSINA 10MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
 
CETIRIZINE PURSINA 5MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
 
CETIRIZINE-TEDAPHARM 10MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
 
CETIRIZINE T.D 10MG TAB
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
 
CETRIKIM 10MG TAB
داروسازی حکیم [ IRAN ]
 
CETIRIZINE KHARAZMI 60ML SYRUP
داروسازی خوارزمی [ IRAN ]
 
CETIRIZINE KHARAZMI 10MG TAB
داروسازی خوارزمی [ IRAN ]
 
CETRISOFT 10MG CAP(SOFT GEL)
داروسازی دی دارو سلامت [ IRAN ]
 
RAZOCETIRIZINE 10MG TAB
داروسازی رازک [ IRAN ]
 
RAZOCETIRIZINE 5MG/5ML 60ML SYRUP
داروسازی رازک [ IRAN ]
 
CETIRIZINE RAMOPHARMIN 5MG TAB
داروسازی راموفارمین [ IRAN ]
 
CETIRIZINE RAMOPHARMIN 60ML SYRUP
داروسازی راموفارمین [ IRAN ]
 
CETIRIZINE RAMOPHARMIN 10MG TAB
داروسازی راموفارمین [ IRAN ]
 
CETRIGEL 10MG CAP(SOFT GEL)
داروسازی زهراوی [ IRAN ]
 
CETIRIZINE-SOHA 10MG TAB
داروسازی سها [ IRAN ]
 
CETIRIZINE-ABIDI 10MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
 
CETIRIZINE-ABIDI 5MG/5ML 60ML SYRUP
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
 
CETIRIZINE-ABIDI 5MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
 
FAR-CETIRIZINE 10MG TAB
داروسازی فارابی [ IRAN ]
 
CETIRIZINE IPDIC 60ML SYRUP
داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ]
 
CETIRIZINE CHEMIE DAROU 10MG TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
۱ نظر

اطلاعات داروی انتی هیستامین دکونژستان Antihistamine Decongestant (قرص ،کپسول)

نام علمی دارو (ژنریک): Antihistamine Decongestant

گروه دارویی: Antihistamines 
آنتی هیستامین ها

مصرف در بارداری:

موارد مصرف:
این دارو برای بهبود موقت احتقان بینی و سینوس ها، عطسه ها و آبریزش از بینی ناشی از سرماخوردگی و رینیت آلرژیک مصرف می شود.

مکانیسم اثر:
کلرفنیر امین با اثر بر روی گیرنده های H1 اثرات هیستامین را مهار می کند. اثرات ضد موسکارینی این دارو تا حدی سبب خشک شدن مخاط بینی می شود. فنیل امین بر روی گیرنده های آلفا آدرنرژیک مجاری تنفسی اثر کرده و با ایجاد تنگی عروق موجب رفع احتقان می شود. فنیل پروپانولامین اثر تحریکی بر روی CNS دارد.

فارماکوکینتیک:
کلرفنیرامین و فنیل پروپانولامین از مجرای گوارشی به خوبی جذب می شوند. اما جذب فنیل افرین زیاد نیست. متابولیسم دارو در مجرای گوارشی و کبد صورت می گیرد. دفع آن کلیوی است.

موارد منع مصرف:

هشدارها:
1.در خردسالان عوارض جانبی این دارو به خصوص اثر آنتی موسکارینی بیشتر دیده می شود. در سالخوردگان احتمال بروز واکنشهای متناقض مثل تهییج پذیری نیز وجود دارد. 
2.در سالخوردگان احتمال بروز خشکی دهان، عفونت های کاندیدیاز دهانی و همچنین احتمال اسپاسم،توهم و تشنج وجود دارد.

عوارض جانبی:
عوارض شایع آن شامل غلیظ شدن ترشحات نایژه و بروز سرفه های خشک می باشد. احتمال بروز تاری دید، اغتشاش شعور، دفع دشوار یا دردناک ادرار، سرگیجه و خشکی دهان وجود دارد.

تداخل دارویی:
احتمال بروز تداخل های با گلیکوزیدهای قلبی(دیژیتال) وجود دارد که منجر به آریتمی قلبی می گردد. مسدودکننده های گیرنده های بتا می توانند باعث افزایش فشار خون ناشی از این دارو گردند. مصرف همزمان این دارو بزرگسالان رزرپین اثر این دارو را کاهش می دهد. مصرف همزمان داروهای مهار کننده مونوآمین اکسیداز (MAO) با این دارومی تواند باعث تشدید اثر موسکارینی و مضعف CNS داروهای ضدهیستامین شده و با افزایش اثر فنیل پروپانولامین باعث طولانی شدن و تشدید تحریک قلبی گردد.

نکات قابل توصیه:
1.احتمال بروزخواب آلودگی یا سرگیجه وجود دارد. 
2.برای کاهش عوارض گوارشی، با غذا، آب و یا شیر مصرف شود. 
3.این دارو ممکن است علائم مسمومیت گوشی ناشی از سالیسیلاتها را بپوشاند. 
4.استفاده طولانی مدت از این دارو می تواند منجر به وابستگی گردد.

مقدار مصرف:
در بزرگسالان سه تا چهار قرص در روز و در کودکان 12-6 سال حداکثر 3-2 قرص در روز مصرف می شود.

اشکال دارویی:
Tablet:chorpheniramine Maleate 2.5 mg + phenylephrine HCl 5 mg + phenypropanolamine HCl 20 mg

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص انتی هیستامین دکونژستان-اکسیر
داروسازی اکسیر [ ایران ]
 
قرص آنتی هیستامن دکونژستان پورسینا
داروسازی پور سینا [ ایران ]
 
قرص آنتی هیستامین دکونژستان-جالینوس
داروسازی جالینوس [ ایران ]
 
قرص رازوانتی هیستامین دکونژستان
داروسازی رازک [ ایران ]
 
قرص خط دار رافدرین
داروسازی رها [ ایران ]
 
قرص آنتی هیستامین دکونژستان زهراوی
داروسازی زهراوی [ ایران ]
 
کپسول نرم آنتی هیستامین دکونژستان ژنیان
داروسازی ژنیان فارمد [ ایران ]
 
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ANTIHISTAMINE DECONGESTANT-EXIR TAB
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
 
ANTIHISTAMINE DECONGESTANT PURSINA TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
 
ANTIHISTAMINE DECONGESTANT-JALINOUS TAB
داروسازی جالینوس [ IRAN ]
 
RAZOANTIHISTAMINE DECONGESTANT TAB
داروسازی رازک [ IRAN ]
 
RAFEDRIN ER TAB
داروسازی رها [ IRAN ]
 
ANTIHISTAMINE DECONGESTANT ZAHRAVI TAB
داروسازی زهراوی [ IRAN ]
 
ANTIHISTAMINE DECONGESTANT GENEIAN SOFTGEL CAP
داروسازی ژنیان فارمد [ IRAN ]
۰ نظر

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

عضویت

ابزار وبمستر

عضویت