مرکز اطلاعات دارویی - مقدار مصرف دارو - عوارض دارو - تداخل دارو - مشخصات دارو

۷۵ مطلب با موضوع «داروهای قلبی عروقی» ثبت شده است

اطلاعات داروی آمیودارون Amiodarone (سداکورن SEDACORO، آمیوفارم AMIOPHARM) (قرص، آمپول)

نام علمی دارو (ژنریک): Amiodarone
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی

مصرف در بارداری:

موارد مصرف:
آمیودارون از راه خوراکی فقط در درمان تا کی کاردی بطنی گهگیر و غیر پایدار از نظر همودینامیکی و فیبریلاسیون بطنی گهگیر زمانی که سایر داروها مؤثر نمی‌باشند، مصرف می‌شود. این دارو از راه تزریقی جهت تخفیف و پیشگیری از آریتمی فوق بطنی گهگیر که به سایر داروها پاسخ نمی‌دهد، به ویژه هنگامی که همراه سندرم ولف پارکینسون-وایت (W-P-W) باشد، از جمله فیبریلاسیون دهلیزی، فلوتر دهلیزی، تاکی کاردی دهلیزی نابجا و تاکی کاردی فوق بطنی مصرف می‌شود.

مکانیسم اثر:
آمیودارون با اثر مستقیم بر بافت‌ها، بدون تأثیر بارز بر پتانسیل غشاء، طول مدت پتانسیل عمل و دوره تحریک‌ناپذیری را در تمام بافت‌های قلب طولانی می‌کند. همچنین در بیماران مبتلا به سندرم W-P-W تحریک‌پذیری بافت مسیر فرعی را طولانی کرده و سرعت هدایت را در این بافت‌ها کند می‌کند.

فارماکوکینتیک:
جذب آمیودارون از راه خوراکی کند و متغیر است. حدود 25-20 درصد از راه خوراکی جذب می‌شود. سرعت دستیابی به غلظت پلاسمایی یکنواخت و درمانی دارو، کند و دفع دارو طولانی است. پیوند دارو با پروتئین بسیار زیاد است. متابولیسم این دارو کبدی است و نیمه عمیر آن در مرحله ابتدایی، 10-5/2 روز و در مرحله انتهایی 107-26 روز است. اثر دارو 3-2 روز تا 3-2 ماه پس از مصرف شروع می‌شود و حداکثر غلظت پلاسمایی نیز 7-3 ساعت پس از مصرف حاصل می‌شود. طول مدت اثر متغیر(هفته‌ها تا ماه‌ها) است. این دارو از طریق صفرا دفع می‌شود.

موارد منع مصرف:
این دارو در انسداد دهلیزی-بطنی درجه 2 یا 3 که از قبل وجود داشته است(بدون ضربان‌ساز مصنوعی)، حملات برادی کاردی که منجر به سنکوپ می‌شود(مگر این که از ضربان ساز مصنوعی برای کنترل آن استفاده نشود) و عیب عملکرد گره سینوسی (مگر این که توسط ضربان‌ساز مصنوعی کنترل نشود) و حساسیت شدید به دارو نباید مصرف شود.

 هشدارها:
1- آزمون عملکرد کبد و تیروئید در درمان طولانی مدت ضروری است. آمیودارون می‌تواند سبب بروز اختلال در عملکرد تیروئید شود. بنابراین در طول مصرف آن، هر سه هورمون تیروکسین، تری‌یدوتیرونین وهورمون محرک تیروتروپین باید اندازه‌گیری شوند.
2- در صورت بروز تنگی نفس یا پیشرفت آن و همچنین بروز سرفه در بیمارانی که آمیودارون مصرف می‌کنند، احتمال وجود پنومونی باید در نظر گرفته شود.
3- در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود:
نارسایی احتقانی قلب، عیب کار کلیه، بیماران سالخورده، برادی کاردی شدید و اختلالات هدایتی قلب، ( به ویژه مصرف مقادیر زیاد) و پورفیری.
4- به علت کند بودن شروع اثر دارو، مشکل بودن تنظیم مقدار مصرف و احتمال بروز جانبی شدید، درمان با این دارو باید در بیمارستان شروع شود و بیمار حداقل طی دوره مصرف مقدار حمله‌ای دارو در بیمارستان بستری باشد. مقدار مصرف دارو برای هر بیمار باید جداگانه و بر اساس نیازهای بیمار، پاسخ بالینی، وجود یا شدت مسمویت و در بعضی حالات بر اساس غلظت پلاسمایی آمیودارون تنظیم شود.
5- در طول درمان با این دارو، تعیین غلظت سرمی SGPT ، SGOT ، آلکالین فسفاتاز و ثبت نوار قبلی ضروری است.

عوارض جانبی:
اختلال در بینایی، نوروپاتی و میوپاتی محیطی، برادی‌کاردی و اختلالات هدایتی قلب، حساسیت به نور و به ندرت تغییرات رنگ پوست، کم‌کاری تیروئید، پرکاری تیروئید، فیبروز آلوئولیت ریوی، هپاتیت، تهوع، استفراغ، احساس طعم فلزی در دهان، لرزش، کابوس، سرگیجه، سردرد، بی‌خوابی، افزایش فشار داخل جمجمه، التهاب اپی‌دیدیم، بی‌نظمی حرکات عضلانی، بثورات جلدی، التهاب عروق، کاهش پلاکت خون، افزایش زمان پروترومبین، آنافیلاکسی(با تزریق سریع)، اسپاسم برونش و آپنه از عوارض جانبی دارو هستند.

تداخل دارویی:
مصرف همزمان آمیودارون با سایر داروهای ضد آریتمی ممکن است خطر بروز تاکی آریتمی را افزایش دهد. آمیودارون غلظت پلاسمایی کینیدین، پروکائین آمید و فنی‌توئین را افزایش می‌دهد. ضعف عظله قلب با مصرف همزمان هر داروی ضد آریتمی با آمیودارون مشاهده می‌شود. اثر انعقادی وارفارین در صورت مصرف همزمان با آمیودارون افزایش می‌یابد. خطر برور آریتمی بطنی در صورت مصرف همزمان داروهای ضد افسردگی سه‌حلقه‌ای و فنوتازین‌ها با آمیودارون‌ افزایش می‌یابد. در صورت مصرف همزمان آمیودارون با داروهای مسدودکننده گیرنده بتا، دیلتیازم و وراپامیل، خطر بروز برادی کاردی، انسداد گره دهلیزی بطنی و ضعف عضله قلب افزایش می‌یابد. غلظت پلاسمایی دیگوکسین در صورت مصرف همزمان با آمیودارون افزایش می‌یابد.

نکات قابل توصیه:
1- دوره درمان باید کامل شود. مصرف دارو حتی در صورت احساس بهبودی باید طبق دستور پزشک ادامه یابد.
2- طی درمان با دارو و چند ماه پس از قطع مصرف آن، از تابش مستقیم خورشید به پوست باید جلوگیری شود.
3- در صورت بروز مسمومیت عصبی، حساسست به نور، تهوع، استفراغ و التهاب اپی‌دیدیم، کاهش مقدار مصرف و در بعضی موارد، قطع مصرف دارو توصیه می‌شود.
4- در صورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دارو، از مصرف آن خودداری نموده و در صورتی که بیش از 2 یا 3 نوبت مصرف نشده، حتماً باید با پزشک مشورت شود. از دو برابر نمودن مقدار دارو باید اجتناب گردد.

مقدار مصرف:
خوراکی
بزرگسالان: در آریتمی، مقدار حمله‌ای g/day 1/6-0/8 به مدت 3-2 دقیقه تا دستیابی به پاسخ درمانی اولیه یا بروز عوارض جانبی مصرف می‌شود. در صورت دستیابی به کنترل کافی و بروز عوارض جانبی شدید، مقدار دارو به mg/day 800-600 به مدت یک هفته و پس تا کمترین مقدار نگهدارنده مؤثر کاهش می‌یابد.
مقدار نگهدارنده تقریباً mg/day 400 است که می‌توان آن را بر حسب نیاز افزایش یا کاهش داد. در درمان تاکی کاردی فوق بطنی، مقدار حمله‌ای mg/day 400-200 است.
کودکان: در درمان آریتمی بطنی و آریتمی فوق بطنی، مقدار حمله‌ای mg/kg/day10 برای 10 روز تا زمان دستیابی به پاسخ درمان اولیه یا بروز عوارض جانبی مصرف می‌شود. مقدار نگهدارنده mg/kg/day 2/5 است.
تزریقی:
بزگسالان:
در آریتمی(فیبریلاسیون بطنی یا تاکی گاردی بطنی غیر پایدار از نظر همودینامیکی، طی 24 ساعت اول، مقدار مصرف به صورت زیر می‌باشد: انفوزیون سریع، 150 میلی‌گرم طی 10 دقیقه اول، انفوزیون آهسته، 360 میلی‌گرم طی شش ساعت بعد، انفوزیون نگهدارنده، 540میلی‌گرم طی 18 ساعت بعد پس از 24 ساعت اول، سرعت انفوزیون نگهدارنده mg/min0/5 خواهد بود. ( با استفاده از غلظت mg/ml6-1 ). در صورت بروز حملات فیبریلاسیون بطنی یا تاکی کاردی بطنی ناپایدار، انفوزیون مقادیر اضافی(150 میلی‌گرم) ممکن است ضروری باشد که باید طی 10 دقیقه صورت گیرد.
کودکان: سلامت و کارایی دارو در افراد کمتر از 18 سال تعیین نشده است.

اشکال دارویی:
Injection: 150 mg/3ml
Scored Tablet: 200mg

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
آمپول سداکورن 50 میلی گرم/میلی لیتر 3میلی لیتر
EBEWE [ اتریش ]
کاوش گستر دارو
سرنگ آماده تزریق آمیودارون 50میلی گرم/میلی لیتر 3میلی لیتر
GLAND PHARMA [ هند ]
زیست دارو درمان پارس
قرص آمیودارون امین 200 میلی گرم
داروسازی امین [ ایران ]
قرص آمیوفارم 200 میلی گرم
داروسازی شهر دارو [ ایران ]
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
SEDACORON Injection 50 mg/ml,3 ml
EBEWE [ AUSTRIA ]
کاوش گستر دارو
AMIODARONE Injection 50 mg/ml,3 ml,Prefilled Syringe
GLAND PHARMA [ INDIA ]
زیست دارو درمان پارس
AMIODARONE AMIN 200MG TAB
داروسازی امین [ IRAN ]
AMIOPHARM 200MG TAB
داروسازی شهر دارو [ IRAN ]
۰ نظر

اطلاعات داروی آمیلوراید Amiloride-H (تدارید-اچ TEDARIDE-H) (قرص)

نام علمی دارو (ژنریک): Amiloride-H
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی

مصرف در بارداری:

موارد مصرف:
این ترکیب دارویی به عنوان داروی کمکی در کنترل حالات خیزدار (مانند نارسایی احتقانی قلب، سیروز کبدی، سندرم نفروتیک، خیز ناشی از کورتیکوستروئید و استروژن و خیز با علت نامشخص)، در درمان زیادی فشار خون ( به ویژه در مواردی که نیاز به یک مدر نگهدارنده پتاسیم باشد) و همچنین در درمان کمی پتاسیم خون ناشی از مصرف داروهای مدر در افراد مبتلا به افزایش فشار خون (در صورتی که سایر تدابیر مفید نبوده یا کافی نباشند) مصرف می‌شود.

مکانیسم اثر:
 
فارماکوکینتیک:
جذب آمیلوراید از مجرای گوارش کامل نیست (20-15درصد). پیوند آمیلوراید به پروتئین بسیار کم می‌باشد و متابولیزه نمی‌شود. نیمه عمر آمیلوراید 9-6 ساعت و زمان لازم برای شروع اثر دارو به عنوان مدر، کمتر از 2 ساعت است. زمان لازم برای رسیدن به اوج غلظت آمیلوراید، 4-3 ساعت و زمان لازم برای رسیدن به اوج اثر پس از مصرف مقدار واحد، 10-6 ساعت می‌باشد. طول اثر مدر آمیلوراید با مصرف مقدار واحد دارو، 24 ساعت است. 50-20 درصد آمیلوراید از کلیه و 40 درصد نیز از راه مدفوع دفع می‌شود.

موارد منع مصرف:
این دارو در نارسایی کلیه و افزایش پتاسیم خون نباید مصرف شود.

هشدارها:
1- در موارد زیر این دارو باید با احتیاط فراوان مصرف شود: بی‌ادراری یا عیب کار کلیه، افراد مبتلا به دیابت و بیماری کلیوی یا عیب کار کبد.
2- بیمارانی که شدیداً بدحال هستند یا حجم ادرار آنها نسبتاً کم است، بیشتر در معرض خطر زیادی پتاسیم خون هستند.

عوارض جانبی:
اختلالات گوارشی، خشکی دهان، بثورات جلدی، اغتشاش شعور، کاهش فشار خون در حالت ایستاده، افزایش کلسیم خون وکاهش سدیم خون با مصرف آمیلوراید گزارش شده است.

تداخل دارویی:
مصرف همزمان این دارو با داروهای مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین ممکن است منجر به افزایش پتاسیم خون شده و اثر کاهنده فشار خون افزایش یابد. مصرف همزمان این دارو با لیتیم به علت کاهش کلیرانش کلیوی لیتیم، ممکن است سبب بروز مسمومیت با لیتیم شود. خطر بالا رفتن پتاسیم خون با مصرف همزمان این دارو با مکمل‌های حاوی پتاسیم و سیکلوسپورین افزایش می‌یابد. اثرات ضد انعقادی هپارین در صورت مصرف همزمان با این دارو ممکن است کاهش یابد.

نکات قابل توصیه:
1- مصرف این دارو حتی در صورت احساس بهبودی باید ادامه یابد.
2- این دارو زیادی فشار خون را درمان نمی‌کند، بلکه آن را کنترل می‌نماید. از این رو مصرف آن ممکن است تا آخر عمر ضروری باشد.
3- احتمال بروز کمی یا زیادی پتاسیم خون وجود دارد. بنابراین ممکن است پی‌گیری میزان پتاسیم در رژیم غذایی لازم باشد.
4- از مصرف سایر داروها، به خصوص داروهای مقلد سمپاتیک که نیاز به نسخه ندارند، باید خودداری شود.
5- در صورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دارو، به محض به یاد آوردن آن نوبت باید مصرف شود، ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، از مصرف آن نوبت و دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی باید خودداری شود.

مقدار مصرف:
بزرگسالان: به عنوان مدر و پایین‌آورنده فشار خون در بزرگسالان 2-1 قرص در روز تجویز می‌شود.

اشکال دارویی:
Tablet: Amiloreide HCI 5 mg + Hydrochlorothiazide 50 mg

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص تدارید-اچ 5/50میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
TEDARIDE-H 5/50MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ] 
۰ نظر

اطلاعات داروی آدنوزین Adenosine (آمپول)

نام علمی دارو (ژنریک): Adenosine
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی

مصرف در بارداری:

موارد مصرف:
آدنوزین یک نولکئوزید اندوژن است که در بسیاری از پروسه های بیولوژیک دخیل می باشد و از طریق تحریک گیرنده های 1A آدنوزین به صورت یک آنتی آریتمی عمل می کند و باعث کاهش سرعت هدایت از میان گره دهلیزی بطنی میشود. این دارو را نمی توان جزء طبقه بندی معمول داروهای ضد آریتمی قرار داد. همچنین باعث ایجاد استاع عروق محیطی و کرونری از طریق تحریک گیرنده های 2A آدنوزین می گردد.
در درمان تاکی کاردی فوق بطنی پاروکسیسمال از آدنوزین برای به حالت اول برگرداندن ریتم سینوسی استفاده می شود مخصوصاً در سندرم wolff-parkinson-white .
همچنین از آن جهت تشخیص افتراقی کمپلکس پهن یا باریک تاکی کاردی فوق بطنی و درعسکبرداری میوکارد استفاده می شود.

مکانیسم اثر:
 
فارماکوکینتیک:
بعد از تجویز داخل وریدی آدنوزین توسط یک سیستم انتقالی فعال به سرعت به درون اریتروسیت ها و سلولهای آندوتلیال عروقی منتقل می شود جایی که به اینوزین و آدنوزین منوفسفات متابولیزه می شود. نیمه عمر پلاسمایی آن کمتر از 10 ثانیه است.

موارد منع مصرف:
 
هشدارها:
 
عوارض جانبی:
عوارض جانبی آدنوزین معمولاً موقت هستند و کمتر از یک دقیقه طول می کشند چرا که نیمه عمر پلاسمایی بسیار کوتاهی دارد. این عوارض عبارتند از: حالت تهوع، سبکی سر، کر گرفتگی، سردرد، درد قفسه سینه مشابه آنژین و تنگی نفس و برونکواسپاسم. همانند دیگر آنتی آریتمی ها، ممکن است آدنوزین آریتمی را بدتر کند. در مواردی برادی کاردی و بلوک قلبی مشاهده شده است و ندرتا ًدوزهای بالای تجویز شده به صورت انفوزیون داخل وریدی باعث کاهش فشار خون و تاکی کاردی شده است . در بیمارانی که بلوک دهلیزی بطنی درجه 2 و3 دارند یا آنهایی که سندرم سینوس بیمار(sick sinus syndrome) دارند آدنوزین منع مصرف مطلق دارد همچنین در موارد آسم منع مصرف دارد و در بیماران مبتلا به بیماری های اسندادی ریه می بایست با احتیاط مصرف شود. در بیماران دارای عوارض کاهش فشار خون انفوزیون داخل وریدی آدنوزین می بایست با احتیاط صورت گیرد همانند آنهایی که مبتلا به اختلال عملکرد اتونوم هستند و یا پریکاردیت دارند و یا افراد مبتلا به بیماری های تنگی دریچه ای قلب. در بیمارانی که اخیراً تحت عمل پیوند قلب قرار گرفته اند ممکن است حساسیت به آثار قلبی آدنوزین افزایش یافته باشد.

تداخل دارویی:
دی پیریدامول uptake آدنوزین را مهار می کند بنابراین می تواند باعث تقویت عملکرد آن شود و اگر مصرف توأم هر دو دارو ضروری است، دوز تجویزی آدنوزین می بایست کاهش یابد.
تئوفیلین و دیگر گزانتین ها آنتاگونیست های رقابتی آدنوزین می باشند. در صورت مصرف آدنوزین با داروهایی که هدایت دهلیزی بطنی را آهسته می کنند می تواند باعث افزایش خطر بلوک دهلیزیبطنی شود.
 
نکات قابل توصیه:

مقدار مصرف:
 
اشکال دارویی:
 
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
سرنگ آماده تزریق آدنوزین 3میلی گرم/میلی لیتر 2میلی لیتر
GLAND PHARMA [ هند ]
زیست دارو درمان پارس

تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ADENOSINE Injection 3 mg/ml,2 ml,Prefilled Syringe
GLAND PHARMA [ INDIA ]
زیست دارو درمان پارس
۰ نظر

اطلاعات داروی استازولامید Acetazolamide (قرص)

نام علمی دارو (ژنریک): Acetazolamide

گروه دارویی: Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی

مصرف در بارداری:

موارد مصرف:
استازولامید در درمان گلوکوم ثانویه و زاویه باز و همچنین به منظور کاهش فشار داخل کره چشم قبل از جراحی گلوکوم مصرف می‌شود. این دارو در درمان و کنترل حملات تشنجی غائب (صرع کوچک) ، حملات تونیک – کلونیک(صرع بزرگ) حملات تشنجی نسبی ساده و میوکلونیک همراه با سایر داروهای ضد تشنج بکار می‌رود.

مکانیسم اثر:
این دارو مهار کننده آنزیم انیدراز کربنیک است . احتمال دارد تجمع دی‌اکسید کرین در مغز (بواسطه مهار آنزیم انیدرازکربنیک) مسئول اثر ضد صرعی ایم دارو باشد.

فارماکوکینتیک:
جذب خوراکی این دارو کامل است و به صورت تغییر نیافته از طریق کلیه‌ها دفع می‌شود. پیوند دارو به پروتئین‌ بسیار زیاد است . نیمه عمر دارو 15-10 ساعت است. زمان شروع اثر دارو به عنوان کاهش دهنده فشار داخل کره چشم از راه خوراکی 2-5/1 ساعت و از راه وریدی 2 دقیقه است.

موارد منع مصرف:

هشدارها:
1. این دارو معمولاً‌ برای مدت طولانی تجویز نمی شود در غیر این صورت شمارش عناصر خونی و کنترل غلظت الکترولیت‌های پلاسما باید انجام شود.
2. این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود: نارسایی غده آدرنال(بیماری آدیسون) ،اسیدوز هیپرکلرمیک، کاهش پتاسیم و سدیم خون، و اختلالات الکترولیتی ، بیماری کبد، نارسایی کلیه و سنگ کلیه.

عوارض جانبی:
پارستزی، هیپوکالمی، کاهش اشتها، خواب آلودگی و افسردگی، گهگاه بثورات جلدی، اختلالات خونی و سنگ‌های کلیوی از عوارض جانبی این دارو محسوب می‌شود.

تداخل دارویی:
اسید استیل سالسیلیک با کاهش دفع استازولامید‌ احتمال مسمومیت با استازولامید را افزایش می‌دهد . استازولامید دفع کینیدین را کاهش داده و موجب افزایش غلظت پلاسمایی آن می‌گردد این دارو احتمالاً‌ خطر نرمی استخوان ناشی از بعضی از داروهای ضد صرع مثل فنی‌توئین را افزایش می‌دهد. مصرف همزمان استازولامید با کورتیکواستروئیدها ، گلیکوزیدهای قلبی، سیکلوسپورین، مقادیر زیاد داروها اگونیست گیرنده بتا دو مانند ریتودرین، سالبوتامول و تربوتالین خطر بروز هیپوکالمی را زیاد می‌کند. این دارو دفع لیتیم را زیاد می‌کند.

نکات قابل توصیه:
1.چون این دارو ممکن است سبب خواب‌آلودگی ، سرگیجه، منگی، و خستگی شود، در رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، باید احتیاط شود.
2.بهتر است از تزریق داخل عضلانی آن اجتناب شود.
3.این دارو نباید بیش از مقدار توصیه شد مصرف شود.
4.در صورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دارو، به محض به یادآوردن ، آن نوبت باید مصرف شود ،‌ولی اگر تقریباً‌ زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، از مصرف نوبت فراموش شده باید خودداری گردد و مقدار مصرف بعدی نیز نباید دو برابر شود.

مقدار مصرف:
خوراکی
بزرگسالان: در گلوکوم با زاویه باز، ابتدا 250 میلی‌گرم4-1 بار در روز و به عنوان نگهدارنده براساس پاسخ بیمار مصرف می‌شود. در گلوکوم ثانویه و پیش از جراحی گلوکوم 250 میلی‌گرم هر 4 ساعت مصرف می‌شود. به عنوان ضد تشنج، mg/kg/day30-4 در 4 مقدار منقسم مصرف می‌شود.
کودکان: در درمان گلوکوم،mg/kg/day30-8 در چند مقدار منقسم مصرفی می‌شود.
تزریقی: بزرگسالان: برای کاهش سریع فشارداخل چشم، از راه وریدی مقدار 500 میلی‌گرم تزریق می‌شود. در بعضی از موارد حاد، تزریق دارو ممکن است تکرار شود، ولی درمان معمولاً‌ با مصرف دارو و از راه خوراکی ادامه می‌یابد.
کودکان: در گلوکوک حاد، مقدار mg/kg/day10-5 هر 6 ساعت تزریق وریدی‌ می‌شود.

اشکال دارویی:
Table:250mg
Injection:(as sodium): 500mg

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص استازولامید آی.دی 250میلی گرم
داروسازی ایران دارو [ ایران ]
قرص استازولامید مهر دارو 250 میلی گرم
داروسازی مهر دارو [ ایران ]
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ACETAZOLAMIDE I.D 250MG TAB
داروسازی ایران دارو [ IRAN ]
ACETAZOLAMIDE MEHRDAROU 250MG TAB
داروسازی مهر دارو [ IRAN ] 
۰ نظر

اطلاعات داروی آملودیپین/آتورواستاتین AMLODIPINE+ATORVASTATIN ( کولیپتن COLIPTEN، لیپیواس LIPIVAS) (قرص)

نام علمی دارو (ژنریک): AMLODIPINE+ATORVASTATIN
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs 
داروهای قلبی عروقی

مصرف در بارداری:
 
اطلاعات دارویی:
 
اشکال دارویی:
 
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو شرکت تولیدکننده توضیحات تولید کننده
قرص آملودیپین/آتورواستاتین دی پی 5/20 میلی گرم دارو پخش - کارخانه
قرص آملودیپین/آتورواستاتین اوه سینا 5/20 میلی گرم داروسازی آوه سینا
قرص کولیپتن 5/20میلی گرم داروسازی ابوریحان
قرص لیپیواس داروسازی البرز دارو
قرص آملوتورکس 5/20میلی گرم داروسازی الحاوی
قرص بیوتور پلاس 5/20میلی گرم داروسازی باختر بیوشیمی
قرص بایوتور پلاس 5/10میلی گرم داروسازی باختر بیوشیمی
قرص آملودیپین/آتورواستاتین پورسینا 10/10میلی گرم داروسازی پور سینا
قرص آملودیپین/آتورواستاتین پورسینا 5/10میلی گرم داروسازی پور سینا
قرص آملودیپین/آتورواستاتین شیمی ناب 5/20 میلی گرم داروسازی تسنیم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین تد 5/10 میلی گرم داروسازی تهران دارو
قرص آملودیپین/آتورواستاتین تد 5/20 میلی گرم داروسازی تهران دارو
قرص آملودیپین/آتورواستاتین تی سی 5/20 میلی گرم داروسازی تهران شیمی
قرص آموستاتین 5/20میلی گرم داروسازی رازک
قرص آترومیکس-سبحان 5/20میلی گرم داروسازی سبحان دارو
قرص آملودیپین/آتورواستاتین-عبیدی 5/10 میلی گرم داروسازی عبیدی
قرص آملودیپین/آتورواستاتین کیمیدارو 5/20 میلی گرم داروسازی کیمیدارو
قرص تسولیپ 5/10میلی گرم داروسازی کیمیدارو

تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو شرکت تولیدکننده توضیحات تولید کننده
AMLODIPINE/ATORVASTATIN DP 5/20MG TAB دارو پخش - کارخانه
AMLODIPINE/ATORVASTATIN AVESINA 5/20MG TAB داروسازی آوه سینا
COLIPTEN 5/20MG TAB داروسازی ابوریحان
LIPIVAS TAB داروسازی البرز دارو
AMLOTOREX 5/20MG TAB داروسازی الحاوی
BIOTOR PLUS 5/20 MG TAB داروسازی باختر بیوشیمی
BIOTOR PLUS 5/10 MG TAB داروسازی باختر بیوشیمی
AMLODIPINE/ATORVASTATIN PURSINA 10/10MG TAB داروسازی پور سینا
AMLODIPINE/ATORVASTATIN PURSINA 5/10MG TAB داروسازی پور سینا
AMLODIPINE/ATORVASTATIN SHIMINAB 5/20MG TAB داروسازی تسنیم
AMLODIPINE/ATORVASTATIN TED 5/10MG TAB داروسازی تهران دارو
AMLODIPINE/ATORVASTATIN TED 5/20MG TAB داروسازی تهران دارو
AMLODIPINE/ATORVASTATIN TC 5/20MG TAB داروسازی تهران شیمی
AMOSTATINE 5/20MG TAB داروسازی رازک
ATORMIX-SOBHAN 5/20MG TAB داروسازی سبحان دارو
AMLODIPINE/ATORVASTATIN-ABIDI 5/10MG TAB داروسازی عبیدی
AMLODIPINE/ATORVASTATIN CHEMIDAROU 5/20MG TAB داروسازی کیمیدارو
TENSOLIP 5/10MG TAB داروسازی کیمیدارو
۰ نظر

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

عضویت

ابزار وبمستر

عضویت