مرکز اطلاعات دارویی - مقدار مصرف دارو - عوارض دارو - تداخل دارو - مشخصات دارو

۱۳ مطلب با موضوع «داروهای افزاینده پلاسما و خون ساز» ثبت شده است

اطلاعات داروی آنتی هموفیلیک فاکتور Antihemophilic Factor

FACTAN فاکتان 500 واحد

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Antihemophilic Factor
گروه دارویی:     Blood Products Plasma Expanders and Haemostatics
افزایش دهنده پلاسما و خون ساز


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
فاکتور ضد هموفیلی ( فاکتور VIII) برای کنترل و پیشگیری خونریزی، از جمله خونریزی طی اعمال جراحی یا پس از آن یا در بیماران مبتلا به هموفیلی Aمصرف می شود.

مکانیسم اثر:
فاکتور ضد هموفیلی، یک گلیکوپروتئین درون زاد است که برای تشکیل لخته هموستاز ضروری است. این فاکتور، یک فاکتور ضروری برای فاکتور IXاست که سبب فعال شدن فاکتور X در مسیر داخلی می‌شود.

فارماکوکینتیک:
نیمه عمر توزیع دارو 8 -4/2 ساعت و نیمه عمر دفع آن 3/19-4/8 ساعت است. زمان لازم برای رسیدن به اوج غلظت پلاسمایی،10 دقیقه تا 2 ساعت پس از تزریق وریدی است. زمان لازم برای رسیدن به اوج اثر 2-1 ساعت پس از تزریق وریدی است.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
1- در صورت مصرف مقادیر زیاد یا مکرر این فراورده در بیماران با گروههای خونیA،B یاAB ، احتمال همولیز داخل عروقی را باید در نظر داشت. لذا اندازه‌گیری هماتوکریت توصیه می‌شود.
2- تشخیص کمبود فاکتور VIII قبل از مصرف این فرآورده بسیار مهم است.
3- این فرآورده فقط باید از راه وریدی مصرف شود و قبل از مصرف نیز باید صاف شود.
4- تعیین نوع و غلظت آنتی‌بادی‌های فاکتور VIII و پیش بینی پاسخ بیمار به درمان با فاکتور ضد هموفیلی در فواصل منظم ضروری است.
5- تعیین غلظت فاکتور VIIIبه منظور اطمینان از دستیابی به میزان کافی و حفظ غلظت آن در فواصل منظم ضروری است.

عوارض جانبی:
واکنش‌های آلرژیک از جمله لرز، تب، افزایش فیبرینوژن خون پس از مصرف مقادیر زیاد، با مصرف این فرآورده گزارش شده است.

تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
1- قبل از مصرف، فرآورده خشک و مایع رقیق کننده باید تا دمای اتاق گرم شوند. برای جلوگیری از ایجاد کف در داخل ویال، مایع باید به آرامی از دیوارهویال اضافه شود. از تکان دادن شدید ویال خودداری شود.
2- محلول آماده شده باید طی 3-1 ساعت پس از ساخت مصرف شود.
3- از سرنگ یکبار مصرف و سوزن فیلتردار برای تزریق فرآورده باید استفاده نمود.
4- در صورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دارو، بلافاصله باید با پزشک تماس گرفت و در صورت عدم دسترسی به پزشک، مقدار معمول را بلافاصله باید مصرف نمود.
5- در صورت مشاهده کاهش اثر درمانی دارو، باید با پزشک مشورت نمود، زیرا ممکن است کاهش اثر دارو به علت تشکیل آنتی‌بادی ضد فاکتور VIIIباشد.
6- از مصرف فرآورده حاوی ذرات خارجی و تغییر رنگ داده شده، باید خودداری شود.

مقدار مصرف:
در بزرگسالان و کودکان، برای پیشگیری از خونریی خودبخود، مقدار IU/kg40-25، سه با در هفته تزریق می‌شود. برای درمان خونریزی در موارد خفیف، IU/kg 15-8 یا مقدار کافی برای افزایش غلظت فاکتور تا حدود 40-20 در صد میزان طبیعی تجویز می‌شود. در صورت نیاز،مقدار مصرف هر 10-8 ساعت به مدت 3-1 روز تکرار می‌شود. در موارد خونریزی متوسط، ابتدا IU/kg 20-15 یا مقدار کافی برای افزایش غلظت فاکتور تا حدود 50-30 در صد میزان طبیعی مصرف می‌شود. سپس IU/kg15-10 هر 12-8 ساعت بر حسب نیاز مصرف می‌شود. در موارد خونریزی شدید، ابتداIU/kg50-30 یا مقدار کافی برای افزایش غلظت فاکتور تا 100-60 درصد میزان طبیعی تجویز می‌شود، سپس IU/kg25-20 هر 12-8 ساعت مصرف می شود. برای کنترل هموستاز قبل از جراحی کشیدن دندان، مقدار کافی برای افزایش غلظت فاکتور تا 50-30 درصد میزان طبیعی یکساعت قبل از جراحی مصرف می‌شود که در صورت نیاز تکرار می‌شود. در جراحی‌های کوچک، ابتدا IU/kg20-15 یا مقدار کافی برای افزایش غلظت فاکتور تا 50-30 درصد میزان طبیعی و سپس IU/kg15-10 هر 12-8 ساعت و در جراحی بزرگ، مقدار کافی برای افزایش غلظت فاکتور تا100-50 درصد میزان طبیعی یک ساعت قبل از جراحی مصرف می‌شود. در جراحی بزرگ مقدار مصرف بعدی باید 5 ساعت پس از مقدارمصرف اول باشد. غلظت پلاسمایی حداقل 30 درصد میزان طبیعی باید به مدت 15- 10 روز حفظ شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

اشکال دارویی:
For Injection : 250IU
For Injection :500IU

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
فاکتان 500 واحد    
LFB [ فرانسه ]
       
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
FACTAN 500IU    
LFB [ FRANCE ]
         کویل دار

اطلاعات داروها،دارو،داروهای خون ساز،دارویاب،عوارض دارو،مرکز اطلاعات دارویی ایران،معرفی دارو،پایگاه اطلاعات دارویی،اطلاعات دارویی و مشخصات داروها

۰ نظر

اطلاعات داروی آمینواسید Aminoacid - سرم، محلول انفوزیون

سرم آمینوپلاسمال AMINOPLASMAL
محلول انفوزیون آمینوون AMINOVEN

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Aminoacid
گروه دارویی:     Blood Products Plasma Expanders and Haemostatics
افزایش دهنده پلاسما و خون ساز


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
این بیماری در پیشگیری از دفع ازت یا درمان تعادل منفی آن (در مواردی که تغذیه از نوع خوراکی مقدور نباشد ،در اختلال جذب معده ای- روده ای پروتئین و در موارد نیاز شدید به پروتئین) و از راه ورید مرکزی همراه با دکستروز هیپرتونیک در بیماران مبتلا به فقر غذایی شدید یا در موارد نیاز دراز مدت به تغذیه تزریقی به کار می رود.

مکانیسم اثر:
اسیدهای آمینه تولید پروتئین مورد نیاز برای تشکیل اجزای ساختمانی بدن را افزایش، میزان تجزیه پروتئین را کاهش و التیام زخم را نیز تسریع می کند.

فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
این فراورده در بیماران مبتلا به نارسایی شدید کلیوی ، امراض شدید کبدی، آنسفالوپاتی یا اغمای کبدی و زیادی آمونیاک خون نباید مصرف شود.

هشدارها:
1. کاربرد این فراورده در صورت وجود عیب کار کبد ممکن است سبب برهم خوردن تعادل اسیدهای آمینه، آلکالوز متابولیک ، ازتمی پیش کلیوی، زیادی آمونیاک خون، بی حسی و اغما گردد.
2. انفوزیون خیلی سریع مخلوط اسید آمینه-کربوهیدرات ممکن است موجب بروز زیادی قندخون، وجود گلوکز در ادرار و سندرم هیپراسمولار گردد.
3. در صورتی که مقدار BUN از حد طبیعی بعد از مصرف غذا بیشتر شد، باید انفوزیون را قطع نمود.
4. در بیماران مبتلا به نارسایی قلب، از تحمیل بار اضافی بر گردش خون باید خودداری نمود.

عوارض جانبی:
فلبیت و ترومبوز ممکن در محل تزریق یا در طول رگ پیش آید. تهوع، تب و برافروختگی پوست و بندرت سرگیجه، عرق مفرط ، بثورات پاپولار، اسیدوز و آلکالوز متابولیک، کمی فسفات و کلسیم خون، پوکی استخوان، وجود گلوکز در ادرار، دیورز اسموتیک، از دست رفتن آب بدن، زیادی حجم خون، کمی واجهشی قند خون، کمی یا زیادی ویتامین ها و زیادی آمونیاک خون و عدم تعادل الکترولیت با مصرف این فراورده گزارش شده است.

تداخل دارویی:
مصرف همزمان این فراورده با تتراسیکلین، باعث کاهش اثر آمینواسید می شود. این دارو را نباید بطور همزمان و همراه با خون انفوزیون نمود.

نکات قابل توصیه:
به منظور تزریق در ورید محیطی، محلول آمینواسید را باید با محلول رقیق دکستروز(5 یا 10 درصد) مخلوط نمود و همراه امولسیون چربی به کار برد.

مقدار مصرف:
به منظور حفظ پروتئین g/kg/day1/7-1 همراه با الکترولیت ها از راه ورید محیطی تزریق می گردد. در صورت نیاز به تزرریق در ورید مرکزی معمولاً نیم لیتر از محلول آمینواسید و نیم لیتر محلول تزریقی دکستروز 50 درصد با لکترولیت ها و ویتامین ها در مدت 8 ساعت تجویز می شود. سرعت انفوزین وریدی حدود ml/min 2 می باشد.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
سرم آمینوپلاسمال 5% 500میلی لیتر    
B.BRAUN [ آلمان ]
         درمان آرا
سرم آمینوپلاسمال 5% 500میلی لیترسمال 10% 500میلی لیتر    
B.BRAUN [ آلمان ]
         درمان آرا
محلول انفوزیون آمینوون 10% 500 میلی لیتر    
FRESENIUS KABI [ آلمان ]
         درمان یاب دارو
محلول انفوزیون آمینوون 5% 500 میلی لیتر    
FRESENIUS KABI [ آلمان ]
         درمان یاب دارو


تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
AMINOPLASMAL Injection,Solution 5%,500ml    
B.BRAUN [ GERMANY ]
         درمان آرا
AMINOPLASMAL Injection,Solution 10%,500ml    
B.BRAUN [ GERMANY ]
         درمان آرا
AMINOVEN 10% Injection,Solution 10%,500ml    
FRESENIUS KABI [ GERMANY ]
         درمان یاب دارو
AMINOVEN 5% Injection,Solution 5%,500ml    
FRESENIUS KABI [ GERMANY ]
         درمان یاب دارو

۰ نظر

اطلاعات دارروی آلبومین Albumin - محلول، ویال

ویال سیالب CEALB
محلول تزریقی آلبومین انسانی
محلول تزریقی آلبومین انسانی
محلول ویالبکس VIALEBEX
ویال پلاسبومین PLASBUMIN
محلول تزریقی اوکتالبین OCTALBIN
ویال هیومن البومین HUMAN ALBUMIN
ویال آلبومین هیومن جی سی سی ALBUMIN HUMAN GCC
ویال هیومن آلبومین گریفولس HUMAN ALBUMIN GRIFOLS
ویال آلبومین هیومن کدریون ALBUMIN (HUMAN) KEDRION
ویال تزریقی آلبومین 20% بهرینگ HUMAN ALBUMIN 20% BEHRING
ویال هیومن آلبومین 20% بایوتست اف اچ HUMAN ALBUMIN 20% BIOTEST FH

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Albumin
گروه دارویی:     Blood Products Plasma Expanders and Haemostatics
افزایش دهنده پلاسما و خون ساز


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
محلول‌های حاوی آلبومین در درمان فوری کمی حجم خون همراه یا بدون شوک، کمی پروتئین خون، در بمیارانی که دچار سوختگی‌های شدید شده‌اند، به منظور حفظ حجم پلاسما و غلظت پروتئین و جلوگیری از غلیظ شدن خون، به عنوان داروی کمکی برای رقیق نمودن خون در اعمال جراحی بای رقیق پس قلبی- عروقی و همچنین برای کنترل خیز در نفروز حاد یا سندرم حاد نفروتیک در بیمارانی که به درمان پاسخ نمی‌دهند، به عنوان داروی کمکی در درمان سندرم زجر تنفسی در بزرگسالان و نیز در درمان کمکی پانکراتیک یا عفونت‌های داخل حفره شکم مصرف می شود. محلول غلیظ آلبومین به صورت کمکی در درمان بیماران تحت همودیالیز و نارسایی حاد کبدی و زیادی بیلی‌روبین خون نوزادان مصرف می شود.

مکانیسم اثر:
آلبومین یک تنظیم کننده مهم حجم خون در گردش است و 80-70 درصد فشار انکوتیک کلوئید پلاسما را ایجاد می‌کند.
انفوزیون محلول 5 در صد آلبومین از نظر ایجاد فشار انکوتیک معادل با حجم مساوی از پلاسما است و حجم خون را به میزان تقریباً برابر با حجم آلبومین انفوزیون شده افزایش موقت حجم خون می‌شود که منجر به کاهش غلظت و ویسکوزیته خون می‌شود.

فارماکوکینتیک:
نیمه عمر دفع دارو 20-15 روز است. رقیق شدن خون ناشی از مصرف این فرآورده طی چند دقیقه بروز می‌کند. طول اثر دارو به حجم اولیه خون بستگی دارد. اگر حجم خون کاهش یافته باشد، افزایش حجم به مدت چند ساعت باقی می‌ماند. در بیمارانی که حجم خون آنها طبیعی است، اثر دارو به مدت کمتری باقی خواهد ماند. آلبومین در سرتاسر آب خارج سلولی توزیع می یابد. بیش از 60% آن در بخش مایع خارج سلولی قرار می‌گیرد.

موارد منع مصرف:
این دارو در کم خونی شدید، نارسایی قلبی، زیادی حجم خون و خیز ریوی نباید مصرف شود.

هشدارها:
1- سرعت انفوزیون محلول حاوی ـآلبومین باید ml / min 2-1 باشد. با وجود این، سرعت انفوزیون و حجم تام آلبومین مورد نیاز باید بر اساس پاسخ همودینامیک بیمار تعیین می‌شود.
2- آلبومین با وراپامیل هیدروکلراید، محلول‌های حاوی الکل، محلول‌های اسید آمینه و چربی امولسیونه ناسازگاری دارد.
3- انفوزیون حجم‌های بسیار زیاد رقیق شده ممکن است منجر به کاهش سدیم خون شود.

عوارض جانبی:
نارسایی احتقانی قلب، کاهش قابلیت انقباضی عضله قلب، خیز ریوی و احتباس آب و املاح با مصرف این دارو گزارش شده است.

تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
1- محلول‌های حاوی آلبومین را می توان بدون در نظر گرفتن گروه خونی، به بیماران تزریق نمود.
2- محلول‌ حاوی آلبومین را می توان بدون رقیق نمودن یا پس از رقیق کردن با محلول تزریقی کلرور سدیم 9/0 درصد یا محلول تزریقی دکستروز 5 درصد مصرف نمود. نباید از آب استریل برای تزریق برای این منظور استفاده نمود، زیرا منجر به کاهش متعاقب در اسمولاریته و در نتیجه افزایش بروز خطر همولیز کشنده و نارسائی حاد کلیوی می‌شود، به ویژه اگر حجم‌های بسیار زیاد از محلول رقیق شده در پلاسما فرزیز استفاده شود.

مقدار مصرف:
بزرگسالان : برای افزایش حجم خون 25 گرم آلبومین با سرعتی که بیمارمی‌تواند تحمل کند،انفوزیون وریدی می‌شود. در صورت عدم پاسخ طی 30-15 دقیقه، این مقدار مصرف را می‌توان تکرار نمود. در کاهش پروتئین خون، 75-50 گرم از محلول 20 درصد، با سرعت 100میلی لیترطی 40-30 دقیقه انفوزیون وریدی می‌شود. در سوختگی‌های شدید، پس از تجویز حجم‌های زیاد از محلول‌های تزریقی و حفظ حجم‌ پلاسما، پس از 24 ساعت، ابتدا 25 گرم انفوزیون وریدی می‌شود و سپس مقدار مصرف باید به گونه ای تنظیم شود که غلظت آلبومین پلاسما در حد g/l25 یا غلظت تام پروتئین پلاسما در حد g/l52 باقی بماند. در بای پس قلبی – عروقی، غلظت پلاسمایی آلبومین باید در حد g/l25 نگهداری شود. در سندرم نفروتیک حاد و نفروز حاد، 25 گرم از محلول غلیظ همراه با یک داروی مدر مناسب، یکبار در روز برای 10-7 روز انفوزیون وریدی می‌شود.
در همودیالیز مقدار g 25 از محلول 20% به صورت انفوزیون وریدی مصرف می‌شود. بیشینه مقدار مصرف در بزرگسالان تا g/kg2 طی 24 ساعت است.
کودکان : برای افزایش حجم خون، 5/12- 5/2 گرم ( یاg/kg 1-0/5 ) با سرعتی که برای بیمار قابل تحمل است، انفوزیون وریدی می‌شود. در صورت عدم پاسخکافی طی 30-15 دقیقه، مصرف یک دوز اضافی توصیه می‌شود در سوختگی‌های شدید، پس از تجویز حجم‌های زیاد از محلول‌های تزریقی و حفظ حجم پلاسما، پس از 24 ساعت، ابتدا 25 گرم انفوزیون وریدی می‌شودو سپس مقدار مصرف باید به گونه‌ای تنظیم شود که غلظت آلبومین پلاسما در حد g/l25-20 یا غلظت تام پروتئین در حد g/l52 باقی بماند. در درمان زیادی بیلی‌روبین نوزادان g/kg1 از محلول غلیظ در طول انتقال خون یا 2-1 ساعت قبل از انفوزیون وریدی می‌شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

اشکال دارویی:
Infusion : 5%
Infusion : 20% ( 50 ml)

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
ویال هیومن البومین باکستر 20% 50 میلی لیتر    
BAXTER [ اتریش ]
         کار و اندیشه
ویال هیومن آلبومین 20% بایوتست اف اچ 50 میلی لیتر    
BIOTEST [ آلمان ]
         درمان آرا
ویال تزریقی آلبومین 20% بهرینگ 50 میلی لیتر    
CSL BEHRING [ آلمان ]
         اوین دارو
محلول تزریقی آلبومین انسانی 5% 250 میلی لیتر    
CSL BEHRING [ سوئیس ]
         اهران تجارت
ویال آلبومین هیومن جی سی سی 20% 100میلی لیتر    
GREEN CROSS [ کره ]
         داروسازی کوشان فارمد
ویال آلبومین هیومن جی سی سی 20% 50میلی لیتر    
GREEN CROSS [ کره ]
         داروسازی کوشان فارمد
ویال هیومن آلبومین گریفولس 20% 50 میلی لیتر    
GRIFOLS [ اسپانیا ]
         گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
ویال آلبومین هیومن کدریون 20% 50میلی لیتر    
KEDRION [ ایتالیا ]
         بهستان دارو
محلول ویالبکس 20% 50 میلی لیتر    
LFB BIOMEDICAMENTS [ فرانسه ]
         کویل دارو
محلول تزریقی اوکتالبین 20% 50 میلی لیتر    
OCTAPHARMA [ سوئد ]
         شفایاب گستر
ویال سیالب 20% 50 میلی لیتر    
SANQUIN [ نیوزیلند ]
         فارناک گستر
ویال پلاسبومین 20% 100 میلی لیتر    
TALECRIS [ امریکا ]
         گسترش بازرگانی داروپخش
ویال پلاسبومین 20% 50 میلی لیتر    
TALECRIS [ امریکا ]
         گسترش بازرگانی داروپخش
محلول تزریقی آلبومین انسانی 20% 50 میلی لیتر    
ZLB BIOPLASMA [ سوئیس ]
         اهران تجارت
محلول تزریقی آلبومین انسانی 5% 100 میلی لیتر    
ZLB BIOPLASMA [ سوئیس ]
         اهران تجارت


تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
HUMAN ALBUMIN BAXTER Injection,Solution 20%,50ml    
BAXTER [ AUSTRIA ]
         کار و اندیشه
HUMAN ALBUMIN 20% BIOTEST FH Injection,Solution 20%,50ml    
BIOTEST [ GERMANY ]
         درمان آرا
HUMAN ALBUMIN 20% BEHRING Injection,Solution 20%,50 ml    
CSL BEHRING [ GERMANY ]
         اوین دارو
ALBUMIN (HUMAN) Injection,Solution 5%,250ml    
CSL BEHRING [ SWITZERLAD ]
         اهران تجارت
ALBUMIN HUMAN GCC Injection,Solution 20%,100 ml    
GREEN CROSS [ KOREA ]
         داروسازی کوشان فارمد
ALBUMIN HUMAN GCC Injection,Solution 20%,50 ml    
GREEN CROSS [ KOREA ]
         داروسازی کوشان فارمد
HUMAN ALBUMIN GRIFOLS Injection,Solution 20%,50ml    
GRIFOLS [ SPAIN ]
         گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
ALBUMIN (HUMAN) KEDRION 20% 50ML VIAL    
KEDRION [ ITALY ]
         بهستان دارو
VIALEBEX Injection,Solution 20%,50 ml    
LFB BIOMEDICAMENTS [ FRANCE ]
         کویل دارو
OCTALBIN Injection,Solution 20%, 50 ml    
OCTAPHARMA [ SWEDEN ]
         شفایاب گستر
CEALB Injection,Solution 20%,50ml    
SANQUIN [ NEWZELAND ]
         فارناک گستر
PLASBUMIN 20% Injection,Solution 20%,100 ml    
TALECRIS [ USA ]
         گسترش بازرگانی داروپخش
PLASBUMIN 20% Injection,Solution 20%,50ml    
TALECRIS [ USA ]
         گسترش بازرگانی داروپخش
ALBUMIN (HUMAN) Injection,Solution 20%,50ml    
ZLB BIOPLASMA [ SWITZERLAD ]
         اهران تجارت
ALBUMIN (HUMAN) Injection,Solution 5%,100ml    
ZLB BIOPLASMA [ SWITZERLAD ]
         اهران تجارت

۰ نظر

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

عضویت

ابزار وبمستر

عضویت