مرکز اطلاعات دارویی - مقدار مصرف دارو - عوارض دارو - تداخل دارو - مشخصات دارو

۳۶ مطلب با موضوع «داروهای گوارشی» ثبت شده است

اطلاعات داروی مزالازین Mesalazine (پنتاسا PENTASA، بایوساکول BIOSACOL) (قرص، شیاف، ساشه)

 اطلاعات داروی مزالازین Mesalazine (پنتاسا PENTASA، آساکل ASACOL، کولویا COLIVA، بایوساکول BIOSACOL) (قرص، شیاف، ساشه)

دانلود نرم افزار اطلاعات داروها

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Mesalazine
گروه دارویی:     Gastrointestinal Drugs
داروهای گوارشی


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
مزالازین در درمان و پیشگیری حالتهای خفیف تا متوسط کولیت اولسروز یا بیماری کرون مصرف می شود.

مکانیسم اثر:
این دارو احتمالاً با مهار آنزیم سیکلواکسیژناز باعث کاهش تولید پروستاگلاندین ها و در نتیجه کاهش التهاب در بیماری التهابی روده ها می شود.

فارماکوکینتیک:
حدود 30-20 درصد یک مقدار مصرف خوراکی جذب و باقی مانده آن در روده هیدرولیز می شود. داروی جذب شده نیز به سرعت در مخاط روده و کبد هیدرولیز می شود.

موارد منع مصرف:
مزالازین در صورت وجود حساسیت مفرط به سالیسیلات ها و عیب کار کلیه نبایدمصرف شود.

هشدارها:
این دارو در صورت وجود اختلالهای خونی و تنگی پیلور با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی:
تهوع، اسهال و درد شکم، سردرد، بندرت پانکراتیت، هپاتیت یا نفریت بثورات جلدی و کهیر، اختلال خونی (کاهش گلبول سفید خون یا پلاکت ها یا آنمی اپلاستیک) ، میوکاردیت، سندرم شبه لوپوس و آلوئولیت از عوارض گزارش شده این دارو هستند.

تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
این دارو باید قبل از غذا و هنگام خواب با مقدار کافی آب مصرف شود.

مقدار مصرف:
مقدار g/day 1 چهار بار در روز درمقادیر منقسم به مدت حداکثر تا 8 هفته تجویز می شود.
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
Entric Coated Tablet: 250 mg
Entric Coated Tablet : 500 mg

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
شیاف پنتاسا 1 گرم    
FERRING [ آلمان ]
         دایا طب
ساشه گرانول پنتاسا 1 گرم    
FERRING [ سوئیس ]
         دایا طب
قرص آهسته رهش پنتاسا 500 میلی گرم    
FERRING [ آلمان ]
         دایا طب
قرص روده باز شو آساکل 800 میلی گرم    
TILLOTS [ سوئیس ]
HAUPT PHARMA WULFING PHARMA [ آلمان ]
         راسن درمان
انما آساکل 4گرم/100 میلی لیتر    
TILLOTS [ سوئیس ]
         راسن درمان
قرص آساکل 400 میلی گرم    
TILLOTS [ سوئیس ]
HAUPT PHARMA WULFING PHARMA [ آلمان ]
         راسن درمان
شیاف آساکول 500 میلی گرم    
TILLOTS [ سوئیس ]
HAUPT PHARMA WULFING PHARMA [ آلمان ]
         راسن درمان
قرص بایوساکول 400 میلی گرم    
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
         
شیاف کولویا 500 میلی گرم    
داروسازی بهوزان [ ایران ]
         
قرص مزالازین مهردارو 500 میلی گرم    
داروسازی مهر دارو [ ایران ]
         
قرص مزالازین مهردارو 250 میلی گرم    
داروسازی مهر دارو [ ایران ]
         
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
PENTASA Suppository 1 g    
FERRING [ GERMANY ]
         دایا طب
PENTASA Granule 1 g/Sachet    
FERRING [ SWITZERLAD ]
         دایا طب
PENTASA Tablet 500 mg,Extended Release    
FERRING [ GERMANY ]
         دایا طب
ASACOL Tablet 800 mg,Gastro Resistant    
TILLOTS [ SWITZERLAD ]
HAUPT PHARMA WULFING PHARMA [ GERMANY ]
         راسن درمان
ASACOL Enema 4g/100ml    
TILLOTS [ SWITZERLAD ]
         راسن درمان
ASACOL Tablet 400 mg    
TILLOTS [ SWITZERLAD ]
HAUPT PHARMA WULFING PHARMA [ GERMANY ]
         راسن درمان
ASACOL Suppository 500 mg    
TILLOTS [ SWITZERLAD ]
HAUPT PHARMA WULFING PHARMA [ GERMANY ]
         راسن درمان
BIOSACOL 400MG TAB    
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
         
COLIVA 500MG SUPP    
داروسازی بهوزان [ IRAN ]
         
MESALAZINE MEHRDAROU 500MG TAB    
داروسازی مهر دارو [ IRAN ]
         
MESALAZINE MEHR DAROU 250MG TAB    
داروسازی مهر دارو [ IRAN ]

۰ نظر

اطلاعات داروی مبورین Mebeverine (کلوفک رتارد COLOFAC RETARD، مبریکس MEBERIX، مبکل MEBECOL) (قرص، کپسول)

اطلاعات داروی مبورین Mebeverine (کلوفک رتارد COLOFAC RETARD، مبریکس MEBERIX، مبکل MEBECOL، کولومب Colomeb) (قرص، کپسول)

دانلود نرم افزار اطلاعات داروها

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Mebeverine Hydrochloride
گروه دارویی:     Gastrointestinal Drugs
داروهای گوارشی


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
آنتی اسپاسمودیک.
سندروم روده تحریک پذیر

مکانیسم اثر:
دارو دارای اثر آنتی اسپاسمودیک از طریق عملکرد مستقیم روی ماهیچه های صاف دستگاه گوارش می باشد.

فارماکوکینتیک:
دارو پس از مصرف خوراکی سریعا جذب می شود. مبورین به میزان 75% به آلبومین متصل می شود.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
سرگیجه، سردرد، ی خوابی، بی اشتهایی، کاهش ریت قلبی.

تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
135mg از راه خوراکی 3بار در روز قبل از غذا
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
کپسول آهسته رهش کلوفک رتارد 200 میلی گرم    
ABBOTT HEALTHCARE S.A.S [ فرانسه ]
         بهستان دارو
قرص کلوفک 135 میلی گرم    
ABBOTT HEALTHCARE S.A.S [ فرانسه ]
         بهستان دارو
قرص مبورین اسوه 135 میلی گرم    
داروسازی اسوه [ ایران ]
         
قرص مبریکس 135 میلی گرم    
داروسازی الحاوی [ ایران ]
         
قرص مبورین-تدافارم 135میلی گرم    
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
         
قرص مبکل 135 میلی گرم    
داروسازی دارو درمان پارس [ ایران ]
         
قرص کلومب 135 میلی گرم    
داروسازی رها [ ایران ]
         
کپسول کولومب پیوسته رهش 200 میلی گرم    
داروسازی رها [ ایران ]
         
قرص مبورین سامی ساز 135 میلی گرم    
داروسازی سامی ساز [ ایران ]
         
قرص مبورین-سها چهارباغ 135 میلی گرم    
داروسازی سها [ ایران ]
         
قرص مبورین فاتک شیمی پارس 135 میلی گرم    
داروسازی فاتک شیمی پارس [ ایران ]
         
کپسول پلت آهسته رهش مبورین هیدروکلراید فارابی 200 میلی گرم    
داروسازی فارابی [ ایران ]
         
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
COLOFAC RETARD Capsule 200 mg,Extended Release    
ABBOTT HEALTHCARE S.A.S [ FRANCE ]
         بهستان دارو
COLOFAC Tablet 135 mg    
ABBOTT HEALTHCARE S.A.S [ FRANCE ]
         بهستان دارو
MEBEVERINE OSVAH 135MG TAB    
داروسازی اسوه [ IRAN ]
         
MEBERIX 135MG TAB    
داروسازی الحاوی [ IRAN ]
         
MEBEVERINE-TEDAPHARM 135MG TAB    
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
         
MEBECOL 135MG TAB    
داروسازی دارو درمان پارس [ IRAN ]
         
COLOMEB 135MG TAB    
داروسازی رها [ IRAN ]
         
Colomeb ER 200 mg capsule    
داروسازی رها [ IRAN ]
         
MEBEVERINE SAMISAZ 135MG TAB    
داروسازی سامی ساز [ IRAN ]
         
MEBEVERINE-SOHA CHARBAGH 135MG TAB    
داروسازی سها [ IRAN ]
         
MEBEVERINE FATAKCHEMIEPARS 135MG TAB    
داروسازی فاتک شیمی پارس [ IRAN ]
         
"Mebeverine Hydrochloride 200 mg ORAL CAPSULE, EXTENDED RELEASE, PELLETS"    
داروسازی فارابی [ IRAN ]

۰ نظر

اطلاعات داروی منیزیم اکساید Magnesium Oxide (قرص)

 اطلاعات داروی منیزیم اکساید Magnesium Oxide (قرص)

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Magnesium Oxide
گروه دارویی:     Gastrointestinal Drugs
داروهای گوارشی

مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
آنتی ا اسید، ملین.
مکانیسم اثر:
آنتاسید: دارو از راه شیمیایی سبب خنثی سازی اسید معده می شود.
اثر ملین: به نظر می رسد یون منیزیوم سبب ایجاد اثر اسموتیک در روده کوچک و جذب آب به داخل لومن روده می گردد.

فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
تهوع، استفراغ، برافروختگی صورت، هیپوتنشن، گیجی،کاهش رفلکس تاندون های عمقی، برادی کاردی، فلج

تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
a) آنتا اسید: 400mg روزانه از راه خوراکی
b) ملین (اسموتیک): 3.5g روزانه از راه خوراکی همراه با بیزاکودیل یا سدیم پیکوسولفات
c) درمان فقر منیزیوم: تا ماکزیمم دوز 800mg روزانه از راه خوراکی
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
قرص منیزیم اکساید-عبیدی 250 میلی گرم    
داروسازی عبیدی [ ایران ]
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
MAGNESIUM OXIDE-ABIDI 250MG TAB    
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
۰ نظر

اطلاعات داروی هیدروکسید منیزیم Magnesium Hydroxide (مینومگ MINOOMAG، لاکسی LAX-MEL ) (سوسپانسیون)

 اطلاعات داروی هیدروکسید منیزیم Magnesium Hydroxide (مینومگ MINOOMAG، لاکسی LAX-MEL ) (سوسپانسیون)

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Magnesium Hydroxide
گروه دارویی:     Gastrointestinal Drugs
داروهای گوارشی

مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
1. این دارو را میتوان به عنوان ضد اسید مصرف نمود.
2. هیدروکسید منیزیم ( و سولفات منیزیم) در درمان کوتاه مدت یبوست مصرف می شود.

مکانیسم اثر:
اثر ضد اسید این دارو همانند بقیه آنتی اسیدها ناشی از خنثی سازی اسید معده توسط دارو استولی نمی تواند اثر مستقیم روی تولید اسید معده داشته باشد. به عنوان مسهل یا جذب آب به داخل روده ناشی از فشار اسموتیک، حرکات دودی روده و دفع مدفوع را تسهیل می کند.

فارماکوکینتیک:
هیدروکسید منیزیم یک ضد اسید سریع الاثر می باشد. 10 درصد منیزیم مصرف شده در دارو جذب می گردد. اثر این فرآورده به عنوان ملین 3-5/0 ساعت بعد از مصرف شروع می شود.

موارد منع مصرف:
درعیب شدید کار کلیه، ترکیبات حاوی منیزیم نباید مصرف شود.

هشدارها:
1. ظرفیت خنثی سازی اسید این فرآورده کم می باشد.
2. مصرف مکرر و زیاد به عنوان ضداسید باعث بروز اثرات مسهلی این دارو می گردد.
3. به دلیل اثر اسموتیک این دارو و جذب آب از خون، باید همراه با یک لیوان آب مصرف گردد.
4. در کودکان با احتیاط مصرف گردد، زیرا احتمال افزایش منیزیم خون وجود دارد.
عوارض جانبی:
با مصرف طوانی این فرآورده احتمال بروز اختلال الکترولیتی با علائم سرگیجه، منگی، ضربان نامنظم قلب، تغییرات خلقی و روانی، خستگی و ضعف وجود دارد. این اثرات در صورت وجود نارسایی کلیه، به دلیل تجمع منیزیم در بدن، تشدید می گردد. اسهال، تهوع و استفراغ از دیگر عوارض آن است.
تداخل دارویی:
مصرف همزمان ضد اسیدها با سایر داروها می تواند در جذب آنها مداخله کند و بنابراین باید از لحاظ مدت زمان مصرف مورد دقت بیشتری قرار گیرد. از جمله این داروها میتوان از کینیدین، داروهای ضدانعقاد خوراکی، ترکیبات ضد دیسکینزی، داروهای ضد موسکارینی، سایمتیدین، گلیکوزیدهای دیژیتال، ایزونیازید، کتوکونازول، لوودوپا، متنامین، فنوتیازین ها، فسفات ها، سالیسیلات ها، پلیاسترن سولفونات، ویتامین D، تتراسایکلین ها و تیوگزانتین ها نام برد.

نکات قابل توصیه:
1. مصرف این دارو در کودکان به عنوان ضد اسید درهر نوبت باید حداقل با نصف لیوان آب یا سایر مایعات همراه باشد.
2. قبل از استفاده از سوسپانسیون بایستی شیشه دارو به خوبی تکان داده شود.

مقدار مصرف:
بزرگسالان : به عنوان ضد اسید 15-5 میلی لیتر چهار بار در روز با یک لیوان آب و به عنوان مسهل 60-30 میلی لیتر به صورت مقدار واحد همراه با یک لیوان آب یا سایر مایعات مصرف می گردد.
کودکان : در کودکان تا 12 سال به عنوان ضد اسید 5-5/2 میلی لیتر حداکثر 4 بار در روز و به عنوان مسهل در کودکان تا یک سال 5 میلی لیتر و در کودکان 12-1 سال، مقدار 30-5/7 میلی لیتر به صورت مقدار واحد مصرف می گردد.
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
Suspension: 8%
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
سوسپانسیون لاکسی ژل 240 میلی لیتر    
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
         
سوسپانسیون لاکس-مل 8% 240 میلی لیتر    
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
         
سوسپانسیون منیزیم هیدروکساید سها 8% 240 میلی لیتر    
داروسازی سها [ ایران ]
         
سوسپانسیون مینومگ 8% 240 میلی لیتر    
داروسازی مینو [ ایران ]
         
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
LAXIGEL 240ML SUSP    
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
         
LAX-MEL 8% 240ML SUSP    
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
         
MAGNESIUM HYDROXIDE SOHA 8% 240ML SUSP    
داروسازی سها [ IRAN ]
         
MINOOMAG 8% 240ML SUSP    
داروسازی مینو [ IRAN ]
۰ نظر

اطلاعات داروی لوپرامید Loperamide (ومیدکس LOMIDEX) (قرص، کپسول، شربت)

 اطلاعات داروی لوپرامید Loperamide (ومیدکس LOMIDEX، لوپراماید LOPERAMIDE،لوپوتیل LOPOTIL ) (قرص، کپسول، شربت)

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Loperamide Hydrochloride
گروه دارویی:     Gastrointestinal Drugs
داروهای گوارشی

مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
لوپرامید یک آنالوگ سنتتیک اوپوئید است که تحرک روده را مهار می کند و هم چنین باعث کاهش ترشحات معده روده ای می شود و به صورت خوراکی تحت عنوان داروی ضد اسهال در درمان کمکی اسهال حاد و مزمن کاربرد دارد و جهت کاهش حجم دفعی در کلوستومی و یا ایلئوستومی کاربرد دارد. در اسهال حاد دوز معمول آغازین آن در بالغین 4 میلی گرم هیدروکلرید لوپرامید است که با بعد از هر نوبت مدفوع شل با 2 میلی گرم دیگر تا حداکثر 16 میلی گرم در روز پیگیری می شود. دوز معمول روزانه آن 6 تا 8 میلی گرم است. در انگلستان برای کودکان زیر 4 سال توصیه نمی شود و دوزهای پیشنهادی برای کودکان با سن بالاتر به قرار زیر است: 4 تا 8 سال، 1 میلی گرم 3 یا 4 بار در روز تا 3 روز،9 تا 12 سال، 2 میلی گرم 4 بار در روز تا 5 روز. در آمریکا در مورد کودکان کمتر از 2 سال توصیه نمی شود و دوز آغازین در مورد کودکان 2تا 5 سال یک میلی گرم 3 بار در روز می باشد. در اسهال مزمن دوز معمول آغازین بالغین 4 تا 8 میلی گرم در روز در دوزهای تقسیم شده می باشد که از 16 میلی گرم در روز نباید تجاوز کرد. در صورت عدم بهبود بعد از حداقل 10 روز و با دوز 16 میلی گرم روزانه، تجویز بیشتر سودمند نمی باشد. لوپرامید همچنین به شکل پیش دارو یعنی اکسید لوپرامید تجویز می شود که در مسیر گوارشی به لوپرامید تبدیل می شود و در اسهال حاد با دوز 2 تا 4 میلی گرم آغاز می شود و بعد از هر مدفوع شل با یک میلی گرم تا حداکثر 8 میلی گرم در روز پیگیری می شود.

مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
حدود 40% دوز تجویزی از مسیر گوارشی جذب می شود که تحت مسیر اول متابولیسم کبدی قرار می گیرد و از طریق صفرا در مدفوع دفع می شود. مقدار کمی از دفع از طریق ادرار رخ می دهد. نیمه عمر حذف آن نیز حدود 10 ساعت می باشد.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
آثار جانبی حاصل از آن عبارتند از: درد شکمی، نفخ، حالت تهوع، یبوست، خشکی دهان، سرگیجه، خستگی، واکنش های افزایش حساسیت و راش های پوستی. همچنین با فلج روده و به ویژه در نوزادان و کودکان کم سن و سال مرتبط است و باعث مرگ می شود. در مصرف بیش از اندازه کاهش فعالیت سیستم عصبی مرکزی دیده می شود که کودکان به آن حساس ترند و در درمان این عارضه از هیدروکلرید نالوکسان استفاده می شود.
تداخل دارویی:
این دارو با Co- trimoxazole تداخل دارد که تجویز همزمان آنها موجب افزایش میزان زیست دستیابی لوپرامید می شود چرا که مسیر اول متابولیسم کبدی آن را مهار می کند.

نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
اشکال دارویی:
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
قرص آپو-لوپرامید 2 میلی گرم    
APOTEX [ کانادا ]
         ندای محیا
قرص لوپرامید امین 2 میلی گرم    
داروسازی امین [ ایران ]
         
شربت لوپرامید-پاک دارو 1 میلی گرم/5 میلی لیتر    
داروسازی پاک دارو [ ایران ]
         
کپسول لومیدکس 2 میلی گرم    
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
         
قرص لومیدکس 2 میلی گرم    
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
         
قرص لوپراماید-حکیم 2 میلی گرم    
داروسازی حکیم [ ایران ]
         
قرص لوپرامید-عبیدی 2 میلی گرم    
داروسازی عبیدی [ ایران ]
         
قرص لوپوتیل 2 میلی گرم    
داروسازی مداوا [ ایران ]
         
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
APO–LOPERAMIDE Tablet 2 mg    
APOTEX [ CANADA ]
         ندای محیا
LOPERAMIDE AMIN 2MG TAB    
داروسازی امین [ IRAN ]
         
LOPERAMIDE-PAKDAROU 1MG/5ML 60ML SYRUP    
داروسازی پاک دارو [ IRAN ]
         
LOMIDEX 2MG CAP    
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
         
LOMIDEX 2MG TAB    
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
         
LOPERAMIDE-HAKIM 2MG TAB    
داروسازی حکیم [ IRAN ]
         
LOPERAMIDE-ABIDI 2MG TAB    
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
         
LOPOTIL 2MG TAB    
داروسازی مداوا [ IRAN ]
۰ نظر

اطلاعات داروی لانزوپرازول Lansoprazole (سواسید SOVACID) (کپسول)

 اطلاعات داروی لانزوپرازول Lansoprazole (سواسید SOVACID) (کپسول)

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
نام علمی دارو:     Lansoprazole
گروه دارویی:     Gastrointestinal Drugs
  
مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
لانزوپرازول یک مهار کننده پمپ پروتون با عملکرد و کاربردهای مشابه با امپرازول است. در درمان زخم معده و دیگر مواردی که مهار ترشح اسید معده می تواند سودمند باشد کاربرد دارد.
معمولاً به صورت خوراکی و به شکل کپسول، قرص های متفرق شدنی و یا سوسپانسیون حاوی گرانولهای enteric- coated تجویز می شود. یکبار در روز قبل از صبحانه مصرف می شود. همچنین فرم داخل وریدی آن نیز در دسترس است.
جهت تسکین سوءهاضمه مرتبط با اسید می توان دوره های متناوب از این دارو را با دوزهای 15 یا 30 میلی گرمی یکبار در روز به مدت 2 تا 4 هفته تجویز کرد. جهت درمان ریفلاکس معده- مروی دوز 30 میلی گرمی یکبار در روز به مدت 4 تا 8 هفته تجویز می شود که درمان نگهدارنده آن با توجه به پاسخ درمانی بیمار 15 یا 30 میلی گرم در روز می باشد.

مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
Lansoprazole متعاقب تجویز خوراکی به سهولت جذب می گردد و اوج غلظت پلاسمایی آن طی 5/1 ساعت بعد از دوز خوراکی حاصل می شود. میزان زیست دستیابی آن حتی با همان دوز اولیه 80% و بیشتر عنوان شده است. اگر چه دارو باید به صورت enteric- coated باشد چرا که در PH اسیدی ناپایدار است. به صورت وسیع توسط سیتوکروم 450-P و ایزوآنزیم CYP2C19 به فرم 5 هیدروکسیل لانزوپرازول و توسط ایزوآنزیم CYP3A به فرم سولفون لانزوپرازول متابولیزه می گردد. متابولیت ها عمدتاً از طریق صفرا و مدفوع دفع می شوند و تنها حدود 15 تا 30 % دوز تجویزی از طریق ادرار دفع می شود. نیمه عمر حذف پلاسمایی دارو حدود یک تا دو ساعت می باشد ولی طول مدت فعالیت آن طولانی تر است. حدود 97% به پروتئین های پلاسما اتصال دارد و در افراد مسن و بیماران کبدی کلیرانس آن کم می شود.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
همانند آنچه راجع به امپرازول گفته شد.

تداخل دارویی:
همانند آنچه راجع به امپرازول گفته شد. آنتی اسیدها و سوکرالفات می توانند باعث کاهش میزان زیست دستیابی آن شوند و نباید تا یک ساعت نزدیک به زمان مصرف آن، تجویز گردند.

نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
کپسول آهسته رهش لانسوپرازول 15 میلی گرم    
MYLAN [ فرانسه ]
         گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
کپسول آهسته رهش لانسوپرازول 30 میلی گرم    
MYLAN [ فرانسه ]
         گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
کپسول لانزوپرازول-ناژو 30 میلی گرم    
داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
         
کپسول سواسید 15 میلی گرم    
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
         
کپسول سوواسید 30 میلی گرم    
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
         
کپسول لانزوپرازول-سها چهارباغ 30 میلی گرم    
داروسازی سها [ ایران ]
         
کپسول لانسوپرازول-سها چهارباغ 15 میلی گرم    
داروسازی سها [ ایران ]
         
کپسول لانزوپرازول فارابی 15 میلی گرم    
داروسازی فارابی [ ایران ]
         
کپسول لانسوپرازول فارابی 30 میلی گرم    
داروسازی فارابی [ ایران ]
         
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
LANSOPRAZOLE Capsule,Delayed Release 15 mg    
MYLAN [ FRANCE ]
         گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
LANSOPRAZOLE Capsule,Delayed Release 30 mg    
MYLAN [ FRANCE ]
         گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
LANSOPRAZOLE-NAJO 30MG CAP    
داروسازی ایران ناژو [ IRAN ]
         
SOVACID 15MG CAP    
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
         
SOVACID 30MG CAP    
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
         
LANSOPRAZOLE-SOHA CHARBAGH 30MG CAP    
داروسازی سها [ IRAN ]
         
LANSOPRAZOLE-SOHA CHARBAGH 15MG CAP    
داروسازی سها [ IRAN ]
         
LANSOPRAZOLE FARABI 15MG CAP    
داروسازی فارابی [ IRAN ]
         
LANSOPRAZOLE FARABI 30MG CAP    
داروسازی فارابی [ IRAN ]
۰ نظر

اطلاعات داروی لاکتولوز Lactulose (شربت)

 اطلاعات داروی لاکتولوز Lactulose (شربت)

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
نام علمی دارو:     Lactulose
گروه دارویی:     Gastrointestinal Drugs
داروهای گوارشی

مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
لاکتولوز به عنوان ملین هیپراسموتیک دفع مدفوع را آسان می کند. این دارو برای کاهش آمونیاک خون نیز مصرف می شود.
مکانیسم اثر:
لاکتولوز در روده توسط باکتری های طبیعی روده به اسید لاکتیک، اسید فرنیک و اسید استیک تبدیل می شود و فشار هیپراسموتیک ایجاد می کند. این عمل باعث جذب آب و افزایش حجم محتوای روده و در نتیجه افزایش حرکات پریستالتیک روده می شود.

فارماکوکینتیک:
زمان شروع اثر این دارو در حدود 48-24 ساعت می باشد.( دارو جذب سیستمیک نمی شود).

موارد منع مصرف:
این دارو در صورت وجود آپاندیسیت یا نشانه های آن، خونریزی رکتوم با علت نامشخص، انسداد روده و نیز در زیادی گالاکتوز خون نباید مصرف شود.

هشدارها:
عوارض جانبی:
عوارض جانبی لاکتولوز کم و شامل کرامپ، اسهال، ایجاد گاز و افزایش تشنگی می باشد.

تداخل دارویی:
مصرف طولانی مدت آن ممکن است به دلیل افزایش دفع باعث افزایش دفع املاح پتاسیم گردیده و اثر مدرهای نگهدارنده پتاسیم را کاهش دهد.

نکات قابل توصیه:
1. برای بهبود طعم لاکتولوز بهتر است آن را با شیر یا آب میوه مصرف نمایند.
2. در صورت وجود علائم آپاندیسیت و تا دو ساعت بعد از مصرف سایر داروها، از مصرف لاکتولوز خودداری شود.
3. استفاده طولانی مدت از این دارو می تواند منجر به وابستگی به این دارو گردد. به طور کلی از مصرف ملین ها به مدت بیش از یک هفته( بدون مشورت با پزشک) باید خودداری کرد.

مقدار مصرف:
در بزرگسالان به عنوان ملین، g/day 20-10 مصرف می شود که در صورت نیاز این مقدار تا g/day40 افزایش داده می شود. به عنوان کاهنده آمونیاک خون g/day30-20 مصرف می شود. مقدار مصرف را میتوان هر روز یا یک روز در میان برای ایجاد 3-2 بار اجابت مزاج در روز تنظیم نمود.
مقدار مصرف لاکتولوز ( به صورت شربت) در کودکان 5-5/2 سال g/day6 و در کودکان 12-6 سال g/day 10-5 و 6-12 سال g/day 20-10
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
Syrup: 10 g/ 15 ml

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
شربت لاکتولوز البرزدارو 10گرم/15میلی لیتر 240میلی لیتر    
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
         
شربت لاکتولوز-پاک دارو 10گرم/15 میلی لیتر    
داروسازی پاک دارو [ ایران ]
         
شربت لاکتولز تولیددارو 10گرم/15میلی لیتر 240 میلی لیتر    
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
         
شربت لاکتولوز راموفارمین 10گرم/15میلی لیتر 240میلی لیتر    
داروسازی راموفارمین [ ایران ]
         
شربت لاکتولوز-سها 10گرم/15میلی لیتر 240میلی لیتر    
داروسازی سها [ ایران ]
         
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
LACTULOSE ALBORZDAROU 10G/15ML 240ML SYRUP    
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
         
LACTULOSE-PAKDAROU 10G/15ML 240ML SYRUP    
داروسازی پاک دارو [ IRAN ]
         
LACTULOSE TOLIDDAROU 10G/15ML 240ML SYRUP    
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
         
LACTULOSE RAMOPHARMIN 10G/15ML 240ML SYRUP    
داروسازی راموفارمین [ IRAN ]
         
LACTULOSE-SOHA 10G/15ML 240ML SYRUP    
داروسازی سها [ IRAN ]
۰ نظر

اطلاعات داروی گرانیسترون Granisetron (کیتریل KYTRIL، گراتریل GRATRIL، گرانیک GRANIC) (قرص، آمپول)

 اطلاعات داروی گرانیسترون Granisetron (کیتریل KYTRIL، گراتریل GRATRIL، گرانیک GRANIC) (قرص، آمپول)

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Granisetron Hydrochloride
گروه دارویی:     Gastrointestinal Drugs
داروهای گوارشی

مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
Granisetron یک آنتاگونیست 5-HT3 با عملکرد مشابه با ondansetron است. در درمان حالت تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی و رادیوتراپی و همچنین جهت پیشگیری و درمان این عوارض بعد از عمل جراحی کاربرد دارد. به صورت هیدروکلرید تجویز می گردد ولی دوزها بر اساس پایه بیان می شوند. 1/1 میلی گرم Granisetron Hydrochloride تقریباً معادل با یک میلی گرم
Granisetron پایه می باشد. جهت پیشگیری از حالت تهوع و استفراغ مرتبط با رادیوتراپی دوز توصیه شده بالغین 2 میلی گرم روزانه می باشد که به صورت خوراکی طی یک ساعت پرتودهی مصرف می گردد. همچنین به طریق داخل وریدی نیز تجویز می گردد. در مورد پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی یک میلی گرم از آن به 5 میلی لیتر رقیق می شود و طی 30 ثانیه به طریق تزریق داخل وریدی تجویز می گردد و قبل از شروع بیهوشی تجویز باید کامل شود. جهت درمان این حالات از دوزهای مشابه تا 2 بار در روز استفاده می شود.

مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
همانند آنچه راجع به ondansetron گفته شد.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
همانند آنچه راجع به ondansetron گفته شد.
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
آمپول کیتریل 1میلی گرم/میلی لیتر 3میلی لیتر    
F.HOFFMANN-LA ROCHE [ سوئیس ]
         اکبریه
قرص کیتریل 1میلی گرم    
F.HOFFMANN-LA ROCHE [ سوئیس ]
         اکبریه
آمپول گرانیسترون دی.پی 1میلی گرم/1میلی لیتر    
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
         
آمپول گراتریل 1 میلی گرم/1 میلی لیتر    
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
         
آمپول گراتریل 3میلی گرم/میلی لیتر 3میلی لیتر    
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
         
قرص گراتریل 1 میلی گرم    
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
         
آمپول گرانیسترون تی سی 1میلی گرم/1میلی لیتر    
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
         
قرص گرانیسترول جالینوس 1 میلی گرم    
داروسازی جالینوس [ ایران ]
         
آمپول گرانیک 3میلی گرم/3میلی لیتر    
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]
         
آمپول گرانیک 1میلی گرم/1میلی لیتر    
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]
         
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
KYTRIL Injection 1 mg/ml,3 ml    
F.HOFFMANN-LA ROCHE [ SWITZERLAD ]
         اکبریه
KYTRIL Tablet 1 mg    
F.HOFFMANN-LA ROCHE [ SWITZERLAD ]
         اکبریه
GRANISETRON D.P 1MG/ML 1ML AMP    
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
         
GRATRIL 1MG/1ML AMP    
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
         
GRATRIL 3MG/ML 3ML AMP    
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
         
GRATRIL 1MG TAB    
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
         
GRANISETRON TC 1MG/1ML AMP    
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
         
GRANISETRON JALINOUS 1MG TAB    
داروسازی جالینوس [ IRAN ]
         
GRANIC 3MG/3ML AMP    
داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ]
         
GRANIC 1MG/1ML AMP    
داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ]
۰ نظر

اطلاعات داروی فیگ Fig (فیژان Fijan) (شربت)

 اطلاعات داروی فیگ Fig (فیژان Fijan) (شربت)

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir 

نام علمی دارو:     Fig
گروه دارویی:     Gastrointestinal Drugs
داروهای گوارشی

مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
انجیر تازه و خشک سبب لینت مزاج و یبوست مزمن را درمان می‌کندبر اساس تحقیقات انجام شده، برگهای درخت انجیر بدلیل داشتن خصوصیات مدر بودن، تسکین دهندگی و دافع کرم روده مورد استفاده قرار گرفته و دم کرده برگ درخت انجیر مسکن بوده و برای معالجه سرفه تجویز شده‌است. میوه انجیر برای نرم کردن سینه و روده و دارای خاصیت ویژه‌ای می‌باشد. انجیر تازه منبع غنی بتاکاروتن و ویتامین ث است که در جلوگیری از ابتلا به سرطان کاربرد دارند.جوشانده انجیر در التهاب دستگاه تنفسی و غرغره کردن آن برای گلو درد و سرماخوردگی مفید بوده و عفونت‌های لثه را نیز درمان می‌کند.

مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
شربت فیژان    
داروسازی رازک [ ایران ]
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
Fijan Syrup    
داروسازی رازک [ IRAN ]
۰ نظر

اطلاعات داروی فاموتیدین Famotidine (فاموتد FAMOTED) (قرص)

 اطلاعات داروی فاموتیدین Famotidine (فاموتد FAMOTED) (قرص)

دانلود نرم افزار اطلاعات داروها

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Famotidine
گروه دارویی:     Gastrointestinal Drugs
داروهای گوارشی

مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
فاموتیدین در درمان زخمهای خوش خیم معده و دوازدهه، زخم ناشی از برگشت محتویات معده به مری و سندرم زولینگر- الیسون به کار می رود.

مکانیسم اثر:
این دارو از طریق رقابت با هیستامین در سطح گیرنده های H2 در سلول های جداره ای، ترشح پایه ای اسید معده و همچنین تحریک ترشح اسید توسط غذا ، پنتاگاستریل و سایر محرکهای ترشح اسید معده را مهارمی کند.
فارماکوکینتیک:
این دارو به سرعت ولی به طور ناقص 45-40 درصد از مجرای گوارش جذب می گردد و به میزان کمی در اولین عبور کبدی خود متالیزه می گردد. اتصال دارو به پروتئین های پلاسما کم است. اوج غلظت سرمی آن طی اثر دارو 12-10 ساعت می باشد. بیشتر داروبه صورت تغییر نیافته از کلیه دفع می گردد.
موارد منع مصرف:
هشدارها:
1. بیمارانی که به سایمتیدین عدم تحمل نشان می دهند، ممکن است این دارو را نیز تحمل نکنند.
2. در صورت وجود عیب کار کبد یا کلیه، با احتیاط مصرف شود.
3. به طور کلی مصرف داروهای مسدد گیرنده H2 بندرت برای بیش از 8 هفته ضروری است. برای مصارف طولانی مدت این داروها مطالعه ای صورت نگرفته است.
عوارض جانبی:
عوارض این دارو شایع نیست و بیشتر شامل اسهال، یا یبوست، سرگیجه یا سردرد و نفخ شکم می باشد.
تداخل دارویی:
جذب این دارو در حضور آنتی اسیدها کاهش می یابد.
با وجود آنکه فالوتیدین در مقایسه با سایمتیدین یک مهار کننده ضعیف تر آنزیم های کبدی است، بااین وجود در مصرف همزمان سایر داروها با این دارو باید احتیاط کرد.

نکات قابل توصیه:
1. کشیدن سیگار موجب کاهش اثر این دارو می شود.
2. برای بیماران سالخورده یا مبتلا به نارسایی کبدی یا کلیوی ممکن است به کاهش مقدار مصرف دارو نیاز باشد.

مقدار مصرف:
در زخم خوش خیم معده و دوازدهه 40 میلی گرم هر شب به مدت 8-4 هفته مصرف می شود. مقدار مصرف نگهدارنده آن 20 میلی گرم در هر شب می باشد. در درمان عوارض بازگشت محتویات معده به مری 40-20 میلی گرم دو بار در روز برای مدت 12-6 هفته مصرف می شود. مقدار مصرف نگهدارنده آن 20 میلی گرم دو بار در روز می باشد. در سندرم زولینگر- الیسون 20 میلی گرم هر 6 ساعت تجویز می شودکه مقدار مصرف را می توان تا mg/day800 در مقادیر منقسم افزایش داد.
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
Film Coated Tablet: 20 mg
Film Coated Tablet: 40 mg

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
قرص فاموتیدین پورسینا 40 میلی گرم    
داروسازی پور سینا [ ایران ]
         
قرص فاموتیدین پورسینا 20 میلی گرم    
داروسازی پور سینا [ ایران ]
         
قرص فاموتد 20 میلی گرم    
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
         
قرص فاموتد 40 میلی گرم    
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
         
قرص شفا-فاموتیدین 20 میلی گرم    
داروسازی شفا [ ایران ]
         
قرص شفا-فاموتیدین 40 میلی گرم    
داروسازی شفا [ ایران ]
         
قرص فاموتیدین کیمیدارو 40 میلی گرم    
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
         
قرص فاموتیدین کیمیدار 20 میلی گرم    
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
         
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
FAMOTIDINE PURSINA 40MG TAB    
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
         
FAMOTIDINE PURSINA 20MG TAB    
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
         
FAMOTED 20MG TAB    
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
         
FAMOTED 40MG TAB    
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
         
SHAFA-FAMOTIDINE 20MG TAB    
داروسازی شفا [ IRAN ]
         
SHAFA-FAMOTIDINE 40MG TAB    
داروسازی شفا [ IRAN ]
         
FAMOTIDINE CHEMIDAROU 40MG TAB    
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
         
FAMOTIDINE CHEMIEDAROU 20MG TAB    
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
۰ نظر

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

عضویت

ابزار وبمستر

عضویت