مرکز اطلاعات دارویی - مقدار مصرف دارو - عوارض دارو - تداخل دارو - مشخصات دارو

۷۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «داروهای قلبی عروقی» ثبت شده است

اطلاعات داروی لیزینوپریل Lisinopril (لیزی هگزالLISIHEXAL، لیزینوکورLISINOCOR، مداپرل MODAPRIL) (قرص)

لیزینوپریل Lisinopril (لیزی هگزالLISIHEXAL،لیزینوکورLISINOCOR،لیزیرکس LISIREX،لیزینوراز LISINORAZ،زست پریل،زستپریلZESTPREL،مداپرل MODAPRIL)
نام علمی دارو (ژنریک): Lisinopril
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs 
داروهای قلبی عروقی

مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
داروی لیزینوپریل یک مهار کننده ACE است و در درمان فشار خون همچنین در نارسایی قلبی و به صورت پروفیلاکسی بعد از انفارکتوس میوکارد و در نفروپاتی دیابتی کاربرد دارد. آثار همودینامیک Lisinopril طی یک تا 2 ساعت بعد ازیک دوز منفرد خوراکی حاصل می شود و حداکثر اثر آن بعد از 6 ساعت رخ می دهد اگرچه ممکن است اثر کامل آن تا چندین هفته بعد از تجویز طولانی مدت حاصل نشود. فعالیت همودینامیک آن تا 24 ساعت (بعد از یک دوز روزانه) دوام دارد.لیزینوپریل به طریق خوراکی و به صورت دی هیدرات تجویز می گردد ولی دوزهای تجویزی براساس ماده آنهیدروس (غیر آبی) می باشد. و در بیماران مبتلا به اختلالات کلیوی دوز تجویزی Lisinopril می بایست کاهش یابد.

مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
داروی لیزینوپریل بعد از تجویز خوراکی به آهستگی و به صورت ناقص جذب می شود و به طور متوسط حدود 25% دوز تجویزی جذب می گردد ولی بین افراد مختلف میزان جذب بین 6 تا 60% متفاوت می باشد. این دارو خودش یک دی اسید فعال است و نیازی به متابولیسم در محیط زیستی ندارد. اوج غلظت پلاسمایی آن بعد از 7 ساعت ایجاد می گردد و به طور قابل توجهی به پروتئین های پلاسما متصل نمی شود. به صورت تغییر نکرده از طریق ادرار دفع می شود و در افرادی با عملکرد طبیعی کلیه نیمه عمر اثر آن متعاقب چندین دوز مصرفی حدود 12 ساعت می باشد. Lisinopril توسط همودیالیز برداشت می شود.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
همانند آنچه راجع به مهار کننده های ACE گفته شد.

تداخل دارویی:
همانند آنچه راجع به مهار کننده های ACE گفته شد.

نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص لیزی هگزال 20میلی گرم
HEXAL [ آلمان ] 
SALUTAS PHARMA [ آلمان ]
  داروسازی بهستان تولید
قرص لیزیهگزال 10 میلی گرم
HEXAL [ آلمان ] 
SALUTAS PHARMA [ آلمان ]
  داروسازی بهستان تولید
قرص لیزی هگزال 5 میلی گرم
HEXAL [ آلمان ] 
SALUTAS PHARMA [ آلمان ]
  داروسازی بهستان تولید
قرص لیزینوکور 5 میلی گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]
 
قرص لیزینوکور 10 میلی گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]
 
قرص لیزیرکس 10 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
 
قرص لیزیرکس 20 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
 
قرص لیزیرکس 5 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
 
قرص لیزینوپریل-تدافارم 10 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
 
قرص لزینوپریل-تدافارم 5 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
 
قرص لیزینوپرل-تدافارم 20 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
 
قرص لیزینوراز 5 میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]
 
قرص لیزینوراز 10 میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]
 
قرص لیزینوپریل راموفارمین 5 میلی گرم
داروسازی راموفارمین [ ایران ]
 
قرص زست پریل 10 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
قرص زست پرل 20 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
قرص زستپریل 5 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
قرص مداپرل 5 میلی گرم
داروسازی مداوا [ ایران ]
 
قرص مداپریل 20 میلی گرم
داروسازی مداوا [ ایران ]
 
قرص مداپریل 10 میلی گرم
داروسازی مداوا [ ایران ]

تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
LISIHEXAL Tablet 20 mg
HEXAL [ GERMANY ] 
SALUTAS PHARMA [ GERMANY ]
  داروسازی بهستان تولید
LISIHEXAL Tablet 10 mg
HEXAL [ GERMANY ] 
SALUTAS PHARMA [ GERMANY ]
  داروسازی بهستان تولید
LISIHEXAL Tablet 5 mg
HEXAL [ GERMANY ] 
SALUTAS PHARMA [ GERMANY ]
  داروسازی بهستان تولید
LISINOCOR 5MG TAB
داروسازی اسوه [ IRAN ]
 
LISINOCOR 10MG TAB
داروسازی اسوه [ IRAN ]
 
LISIREX 10MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
 
LISIREX 20MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
 
LISIREX 5MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
 
LISINOPRIL-TEDAPHARM 10MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
 
LISINOPRIL-TEDAPHARM 5MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
 
LISINOPRIL-TEDAPHARM 20MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
 
LISINORAZ 5MG TAB
داروسازی رازک [ IRAN ]
 
LISINORAZ 10MG TAB
داروسازی رازک [ IRAN ]
 
LISINOPRIL RAMOPHARMIN 5MG TAB
داروسازی راموفارمین [ IRAN ]
 
ZESTPREL 10MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
 
ZESTPREL 20MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
 
ZESTPREL 5MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
 
MODAPRIL 5MG TAB
داروسازی مداوا [ IRAN ]
 
MODAPRIL 20MG TAB
داروسازی مداوا [ IRAN ]
 
MODAPRIL 10MG TAB
داروسازی مداوا [ IRAN ]
۰ نظر

اطلاعات داروی لیدوکائین Lidocaine Systemic (لیدوریتمLIDORHYTHM، لیگنودیک LIGNODIC) (آمپول، ویال)

نام علمی دارو (ژنریک): Lidocaine(Systemic)
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs 
داروهای قلبی عروقی

مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
این دارو درمان آریتمی بطنی، به ویژه پس از سکته قلبی، مصرف می‌شود.

مکانیسم اثر:
لیدوکائین با اثر مستقیم بر بافت، به خصوص شبکه پورکنژ (بدون دخالت سیستم اعصاب خودکار)،‌سبب کاهش دپولاریزاسیون، خودکاری و تحریک‌پذیری بطن طی مرحله دیاستولیک می‌شود.

فارماکوکینتیک:
پس از تزریق عضانی، تقریباً به طور کامل جذب می‌شود. لیدوکائین به سرعت در بدن توزیع می‌یابد. 90 درصد دارو در کبد متابولیزه می‌شود. نیمه‌عمر دارو 2-1 ساعت و وابسته به مقدار مصرف است. اثر دارو بعد از تزریق عضلانی پس از 15-5 دقیقه و از راه وریدی بلافاصله شروع می‌شود. زمان لازم برای رسیدن به غلظت یکنواخت پلاسمایی در انفوزیون مداوم وریدی 4-3 ساعت است. این زمان در بیمارانی که دچار سکته قلبی شده‌اند، حدود 10-8 ساعت است. طول اثر دارو از راه وریدی 20-10 دقیقه و از راه عضلانی 90-60 دقیقه است. دفع لیدوکائین کلیوی است.

موارد منع مصرف:
این دارو در سندرم Adams-Stakes و بلوک شدید قلبی از جمله دهلیزی-بطنی، داخل بطنی یا بلوک سینوسی-دهلیزی نباید مصرف شود.

هشدارها:
1-این دارو درموارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود: نارسایی احتقانی قلب، کاهش جریان خون کبد، شوک و کاهش حجم خون،‌ انسداد ناقص قلب، برادی کاردی سینوسی و سندرم W-PW 
2-کاهش مقدار مصرف دارو در بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب، عیب کار کبد و پس از جراحی قلب ضروری است. 
3-بررسی نوار قلبی بیمار در طول مصرف دارو به منظور کمک به تنظیم مقدار مصرف دارو و تعیین مسمومیت با آن ضروری است.

عوارض جانبی:
سرگیجه، پارستزی یا خواب‌آلودگی ( به ویژه در صورت تزریق سریع دارو) با مصرف این دارو گزارش شده است. همچنین اغتشاش فکر، ضعف تنفسی و تشنجات، کاهش فشار خون و برادی کاردی و حساسیت مفرط نیز مشاهده شده است.

تداخل دارویی:
مصرف همزمان داروهای ضد تشنج هیدانتوئینی با لیدوکائین ممکن است باعث بروز اثر اضافی مضعف قلبی شود. داروهای ضدتشنج هیدانتوئینی ممکن است متابولیسم کبدی لیدوکائیدن را تسریع نمایند.

نکات قابل توصیه:
1-در صورت بروز علائم حمله قلبی، بلافاصله باید به پزشک مراجعه شود. 
2-هم زمان با مصرف لیدوکائین، پیگیری وضع بیمار با استفاده از الکتروکاردیوگرام و در دسترس بودن وسایل احیاء و داروهای لازم برای معالجه واکنش‌های جانبی ضروری است. 
3-لیدوکائین نباید هنگام انتقال خون، به آن اضافه شود.
 
مقدار مصرف:
بزرگسالان: به عنوان ضد آریتمی، برای انفوزیون مداوم وریدی (معمولاً پس از یک مقدار حمله‌ای)، mg/kg0/05-0/02 با سرعت mg/min4-1 مصرف می شود. جهت تزریق مستقیم وریدی، در بزرگسالان مقدار mg/kg1 به عنوان مقدار حمله ای با سرعت mg/min 50-25 تزریق می‌شود که در صورت نیاز هر 5 دقیقه تکرار می‌شود. معمولاً پس از تزریق مستقیم وریدی، انفوزیون مداوم وریدی به منظور حفظ اثر ضدآریتمی شروع می‌شود.

اشکال دارویی:
Injection(5ml, 50ml): 1%, 2% 
Injection: 5% + Dextrose 7.5% for Infusion: 20% 
For Infusion(50ml): 4%

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ویال لیدوکائین پاستور 2% 50 میلی لیتر
انستیتو پاستور- کارخانه [ ایران ]
 
آمپول لیدوکائین ابوریحان 2% 5 میلی لیتر
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
 
آمپول لیدوکائین-اکسیر 1% 5 میلی لیتر
داروسازی اکسیر [ ایران ]
 
آمپول لیدوکائین-اکسیر 1% 5 میلی لیتر
داروسازی اکسیر [ ایران ]
 
آمپول لیدوکایین ایران هورمون 2% 5 میلی لیتر
داروسازی ایران هورمون [ ایران ]
 
آمپول لیدوکائین سینادارو 2% 5 میلی لیتر
داروسازی سینا دارو [ ایران ]
 
آمپول لیدوریتم 2% 5 میلی لیتر
داروسازی شهید قاضی [ ایران ]
 
ویال لیدوکائین قاضی 2% 50 میلی لیتر
داروسازی شهید قاضی [ ایران ]
 
آمپول لیگنودیک 2%
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]
 
آمپول لیگنودیک-دی 7.5/5%
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]
 
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
LIDOCAINE PASTEUR 2% 50ML VIAL
انستیتو پاستور- کارخانه [ IRAN ]
 
LIDOCAINE ABURAYHAN 2% 5ML AMP
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
 
LIDOCAINE-EXIR 1% 5ML AMP
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
 
LIDOCAINE-EXIR 1% 5ML AMP
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
 
LIDOCAINE IRAN HORMON 2% 5ML AMP
داروسازی ایران هورمون [ IRAN ]
 
LIDOCAINE SINADAROU 2% 5ML AMP
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]
 
LIDORHYTHM 2% 5ML P-AMP
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]
 
LIDOCAINE GHAZI 2% 50ML VIAL
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]
 
LIGNODIC 2% AMP
داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ]
 
LIGNODIC-D 5/7.5% AMP
داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ]
۰ نظر

اطلاعات داروی ایزوسورباید Isosorbide Dinitrate (الانتان لانگ ELANTAN LONG، ایزوکت ISOKET) (قرص، کپسول)

الانتان لانگ ELANTAN LONG، ایزوکت ISOKET ایزوسورباید ISOSORBIDE، ایزورباید ISORBIDE، ایزوربید ایزوسورباید ISOSORBIDE
نام علمی دارو (ژنریک): Isosorbide Dinitrate
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs 
داروهای قلبی عروقی
مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
ایزوسور باید در پیشگیری و درمان آنژین صدری حاد و درمان آنژین صدری مزمن مصرف می‌شود.

مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
فراهمی زیستی ایزوسور باید پس از مصرف قرص زیرزبانی 59 درصد و پس از مصرف قرص معمولی 22 درصد است. مقدار زیادی از این دارو در اولین عبور از کبد متابولیزه می‌شود. نیمه عمر دارو از راه زیر زبانی 60 دقیقه و از راه خوراکی 4 ساعت است. اثر ایزوسورباید از راه خوراکی پس از 40-14 دقیقه و از راه زیرزبانی پس از 5-2 دقیقه شروع می‌شود. طول اثر دارو از راه خوراکی 6-4 ساعت و از راه زیرزبانی 2-1 ساعت است. ایزوسورباید، پس از آن که تقریباً به طور کامل متابولیزه شده از طریق کلیه دفع می‌شود.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
  1. این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود: کم‌خونی شدید، خونریزی مغزی، ضربه اخیر به سر، گلوکوم، عیب شدید کار کلیه، پرکاری تیروئید، سابقه انفارکتوس اخیر قلبی. 
  2. با مصرف طولانی مدت نیترات‌ها، ممکن است نسبت به اثر آنها تحمل ایجاد شود و در نتیجه، نیاز بیمار به دارو افزایش یابد. برای اطمینان از حفظ اثر مطلوب، پیگیری دقیق وضعیت بیمار توصیه می‌شود.
  3. در صورت لزوم قطع مصرف دارو، به دنبال مصرف مقادیر زیاد یا طولانی مدت، به منظور جلوگیری از بروز حمله واجهشی آنژین ناشی از قطع مصرف دارو، مقدار مصرف باید به تدریج کاهش داده شود.
  4. در صورت بروز تاری دید یا خشکی دهان یا تشدید آن، مصرف دارو باید قطع شود.
عوارض جانبی:
سردرد کوبنده، برافروختگی، سرگیجه و کمی فشار خون وضعیتی با مصرف این دارو گزارش شده است.

تداخل دارویی:
مصرف همزمان ایزوسورباید با فرآورده‌های حاوی الکل، داروهای پایین‌آورنده فشار خون یا داروهای گشادکننده عروق ممکن است کمی فشار خون ناشی از اثرات ایزوسورباید را تشدید کند.

نکات قابل توصیه:

1- قرص معمولی و پیوسته رهش ایزوسورباید همراه با یک لیوان آب و با معده خالی مصرف شود. 
2- به هنگام مصرف قرص زیرزبانی، تا زمانی که قرص حل نشده باشد، از خوردن یا نوشیدن بایدخودداری شود. 
3- از جویدن و خرد کردن قرص زیرزبانی و پیوسته رهش باید خودداری کرد. 
4- با بروز اولین علائم حمله آنژین، باید نشست و از قرص زیرزبانی استفاده نمود و در صورت بروز سرگیجه یااز حال رفتن، باید احتیاط نمود. اثر قرص زیرزبانی معمولاً طی 5 دقیقه ظاهر می‌شود. 
5- قرص‌های معمولی و پیوسته رهش ایزوسورباید از حمله آنژین صدری جلوگیری می‌نمایند، ولی سبب رفع درد ناشی از حمله نمی‌شود. 
6- به هنگام برخاستن از حالت خوابیده یا نشسته، باید احتیاط نمود. 
7- به هنگام ایستادن به مدت طولانی یا فعالیت بدنی همچنین در آب و هوای گرم باید احتیاط نمود. 
8- سردرد، عارضه معمولی نیترات‌ها است که با ادامه درمان کاهش می‌یابد. در صورت تداوم یا تشدید سردرد، مراجعه به پزشک ضروری است. 
9- در صورتی که یک نوبت مصرف دارو فراموش شود، به محض به یاد آوردن، آن نوبت بایدمصرف شود. ولی اگر تا نوبت بعدی 2 ساعت (برای اشکال دارویی معمولی وزیرزبانی) یا 6 ساعت (برای قرص پیوسته رهش) فاصله باشد از مصرف آن باید خودداری نمود.

مقدار مصرف:
بزرگسالان: به عنوان ضدآنژین صدری، 20-5 میلی‌گرم از قرص معمولی هر 6 ساعت مصرف می‌شود که این مقدار بر حسب نیاز و تحمل بیمار تنظیم می‌شود.محدوده مصرف دارو 40-5 میلی‌گرم، 4 بار در روز است. به عنوان ضد آنژین 80-20 میلی‌گرم هر 12-8 ساعت از قرص پیوسته رهش و 5-5/2 میلی‌گرم هر 3-2 ساعت از قرص زیرزبانی مصرف می‌شود.

اشکال دارویی:
Sustained Release Tablet: 40mg 
Sublingual Tablet: 5mg 
Tablet: 10mg

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
کپسول آهسته رهش الانتان لانگ 50میلی گرم
SCHWARZ PHARMA [ آلمان ]
  کویل دارو
اسپری ایزوکت 1.25میلی گرم/دوز
UCB [ آلمان ]
  کویل دارو
قرص ایزوسورباید-آریا 10 میلی گرم
داروسازی آریا [ ایران ]
 
قرص ایزورباید 5 میلی گرم
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
 
قرص ایزوربید 10 میلی گرم
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
 
قرص ایزوسورباید-سها 10 میلی گرم
داروسازی سها [ ایران ]
 
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ELANTAN LONG Capsule 50 mg,Extended Release
SCHWARZ PHARMA [ GERMANY ]
  کویل دارو
ISOKET Spray,Solution 1.25 mg
UCB [ GERMANY ]
  کویل دارو
ISOSORBIDE-ARYA 10MG TAB
داروسازی آریا [ IRAN ]
 
ISORBIDE 5MG TAB
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
 
ISORBIDE 10MG TAB
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
 
ISOSORBIDE-SOHA 10MG TAB
داروسازی سها [ IRAN ]
۰ نظر

اطلاعات داروی اینداپامید Indapamide (ناتریلیکس NATRILIX) (قرص)

نام علمی دارو (ژنریک): Indapamide
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs 
داروهای قلبی عروقی

مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
داروی Indapamide یک دیورتیک است با عملکردها و کاربردهای مشابه با دیورتیک های تیازیدی (رجوع شود به هیدروکلروتیازید) اگرچه حاوی سیستم حلقوی تیازید نیست. از آن در فشار خون استفاده می شود و همچنین در مورد ادم مرتبط با نارسایی قلبی کاربرد دارد. 
در بعضی کشورها Indapamide تحت عنوان hemihydrate توصیف می شود. در درمان فشار خون دوز معمول خوراکی دارو 25/1 تا 5/2 میلی گرم یکبار در روز است چه تنها و چه با دیگر داروهای ضد فشار خون مصرف میشود. می توان فرم دارو با آزادسازی اصلاح شده را با دوز روزانه 5/1 میلی گرم تجویز کرد. در درمان ادم دوز معمول 2/5mg و یکبار در روز می باشد که در صورت لزوم می توان آن را تا 5 میلی گرم در روز بعد از یک هفته افزایش داد.

مکانیسم اثر
فارماکوکینتیک:
این دارو به سهولت و به طور کامل از طریق مسیر گوارشی جذب می گردد. حذف آن دو مرحله ای و با نیمه عمر حدود 14 ساعت در خون است. 
اینداپامید با قدرت به گلبولهای قرمز خون متصل می شود و به طور وسیع متابولیزه می شود. حدود 60 تا 70% دوز تجویزی از طریق ادرار دفع می گردد که تنها 5 تا 7% به صورت تغییر نکرده دفع می شود. حدود 16 تا 23% دوز تجویزی از طریق مدفوع دفع می شود. 
ایداپامیداز طریق همودیالیز برداشته نمی شود ولی در افراد مبتلا به اختلال کلیوی نیز تجمع نمی یابد.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
همانند آنچه راجع به هیدروکلرید تیازید گفته شد.

تداخل دارویی:
همانند آنچه راجع به هیدروکلرید تیازید گفته شد.

نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص آهسته رهش ناتریلیکس 1.5 میلی گرم
SERVIER [ فرانسه ]
  آریا تک خاور
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
NATRILIX Tablet, SR 1.5 mg
SERVIER [ FRANCE ]
  آریا تک خاور
۰ نظر

اطلاعات داروی هیدرالازین Hydralazine ( هیدراپرس HYDRAPRES) (آمپول)

نام علمی دارو (ژنریک): Hydralazine Hydrochloride
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs 
داروهای قلبی عروقی

مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
هیدرالازین برای درمان زیادی متوسط تا شدید فشار خون به کار می‌رود.

مکانیسم اثر:
اثر عمده این دارو، گشاد کردن شریانچه‌ها است، ولی اثر کمی نیز بر وریدها دارد. این دارو موجب کاهش مقاومت محیطی می‌گردد و همچنین موجب افزایش سیستمیک و کاهش بار قلب می‌شود.

فارماکوکینتیک:
هیدرالازین پس از مصرف خوراکی به خوبی جذب می‌شود، ولی متابولیسم عبور اول کبدی دارد. پیوند دارو به پروتئین زیاد است. متابولیسم این دارو کبدی است. نیمه عمر هیدرالازین، 7-3 ساعت است که در نارسایی کلیه افزایش می‌یابد. اثر دارو از راه خوراکی پس از 45 دقیقه و از راه وریدی پس از 20-10 دقیقه شروع می‌شود. زمان لازم برای رسیدن به اوج اثر از راه وریدی 30-15 دقیقه و از راه خوراکی 2-1 ساعت است. طول اثر دارو از راه خوراکی یا وریدی 8-3 ساعت است. دفع این دارو کلیوی است.

موارد منع مصرف:
این دارو در موارد بیماری عروق کرونر، حساسیت مفرط به هیدرالازین و بیماری دریچه میترال نباید مصرف شود.

هشدارها:
1-این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود: بیماری عروق مغزی، آنوریسم آئورت، بیماری قلبی عروقی و عیب کار کلیه. 
2-مقدار مصرف مقایر کم هیدرالازین، کاهش بسیار سریع فشار خون ممکن است بروز کند. 
3-به منظور جلوگیری از بروز زیادی ناگهانی فشار خون، مصرف دارو پس از خاتمه درمان باید به تدریج قطع شود. 
4-اندازه‌گیری فشار خون در طول درمان با این دارو، در فواصل منظم ضروری است. 
5-در صورت مصرف این دارو به مدت طولانی، رفلکس تاکی کاردی و احتباس مایع ممکن است بروز نماید.

عوارض جانبی:
تاکی کاردی، احتباس مایعات، تهوع و استفراغ، سردرد، سندرم لوپوس اریتماتوز سیستمیک (با مصرف مقادیر بیش از mg/day100 به مدت طولانی)، بثورات جلدی، تب، تغییر در شمارش سلول‌های خونی، نوریت محیطی و اختلالات خونی با مصرف این دارو گزارش شده است.

تداخل دارویی:
اثر دیازوکساید در صورت مصرف همزمان با هیدرالازین ممکن است تشدید شود.

نکات قابل توصیه:
1-مصرف دارو حتی در صورت احساس بهبودی باید ادامه یابد. 
2-این دارو زیادی فشار خون را درمان نمی‌کند، بلکه آن را کنترل می‌نماید. از این رو، مصرف آن ممکن است تا آخر عمر ضروری باشد. 
3-از مصرف سایر داروها، به ویژه داروهای مقلد سپماتیک که نیاز به نسخه ندارند، باید خودداری شود.

مقدار مصرف:
خوراکی 
بزرگسالان: به عنوان پایین‌آورنده فشار خون، ابتدا mg/day40 ، در 4-2 مقدار منقسم فشار خون، برای 4-2 روز اول و سپس mg/day100 در 4-2 مقدار منقسم برای بقیه روزهای هفته مصرف می‌شود. مقدار نگهدارنده بر اساس کمترین مقدار مصرف مؤثر تنظیم می‌شود. 
کودکان: به عنوان پایین‌آورنده فشار خون، mg/kg/day0/75 در 4-2 مقدار منقسم مصرف می‌شود. سپس مقدار مصرف دارو، بر حسب نیاز بیمار طی 4-3 هفته به تدریج تا حداکثر mg/kg/day7/5 یا mg/day200 افزایش می یابد. 
تزریقی: 
بزرگسالان: به عنوان پایین آورنده فشار خون، مقدار 40-5 میلی گرم تزریق عضلانی یا وریدی می شود که بر حسب نیاز، این مقدار تکرار می گردد. 
کودکان: به عنوان پایین آورنده فشار خون، mg/kg/day3/5-1/7 در 6-4 مقدار منقسم تزریق عضلانی یا وریدی می شود.

اشکال دارویی:
Coated Tablet: 10mg, 25mg, 50mg 
For Injection: 20mg

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
آمپول هیدراپرس 20 میلی گرم
RUBIO [ اسپانیا ] 
FARMA [ اسپانیا ]
  اکتوور
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
HYDRAPRES Injection 20 mg
RUBIO [ SPAIN ] 
FARMA [ SPAIN ]
  اکتوور
۰ نظر

اطلاعات داروی هپارین Heparin (آمپول، ویال، سرنگ آماده تزریق)

کلوتین CLOTIN، جکتوپارین JECTOPARIN، هپارودیک HEPARODIC

نام علمی دارو (ژنریک): Heparin
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs 
داروهای قلبی عروقی

مصرف در بکارداری:
موارد مصرف:
هپارین در پیشگیری و درمان ترومبوز وردهای عمقی و ترومبوآمبولی ریوی، جلوگیری از انعقاد خون در گردش خون خارج بدن طی جراحی قلب و روش‌های دیالیز، به عنوان داروی کمکی در درمان آمبولی شریانی محیطی و کاهش خطر بروز ترومبوز مغزی و مرگ در بیمارانی که دچار حمله پیشرونده شدید و ناگهانی می‌شوند، مصرف می‌شود.

مکانیسم اثر:
هپارین، به صورت غیر مستقیم در جایگاههای متعدد در هر دو راه داخلی و خارجی انعقاد خون اثر کرده و عمل مهار کننده آنتی ترومبین III( کوفاکتور هپارین ) را بر چندین فاکتور انعقادی فغال شده، از جمله ترومبین ( فاکتور IIA)IXa، Xa، XIa، XIIa تشدید می‌کند. مهار فاکتور فعال شده Xa با تولید ترومبین تداخل کرده و در نتیجه اعمال مختلف ترومبین را در انعقاد خون مهار می‌کند. هپارین همچنین تشکیل کمپلکس آنتی‌ترومبین III ترومبین را تسریع می‌نماید و با این عمل، ترومبین را غیر فعال کرده مانع تبدیل فیبرینوژن به فیبرین می‌گردد. هپارین از طریق مهار فعال شدن فاکتورهای تثبیت کننده فیبرین توسط ترومبین، از تشکیل لخته فیبرینی پایدار جلوگیری می‌کند.

فارماکوکینتیک:
پیوند هپارین به پروتئین بسیار زیاد است. متابولیسم دارو کبدی است. نیمه عمر هپارین بطور متوسط 5/1 ساعت است. در صورت تزریق مستقیم وریدی، شروع اثر دارو فوری است. در تزریق زیر جلدی، شروع اثر معمولاً به صورت متابولیت و از طریق کلیه دفع می‌شود.

موارد منع مصرف:
این دارو در بیماران مبتلا به هموفیلی و سایر اختلالات خونی، کمی پلاکت خون، اولسرپیتیک، خونریزی اخیر مغزی، زیادی شدید فشار خون، بیماری شدید کبد، آنوریسم، نارسایی کلیه، پس از صدمات شدید یا جراحی اخیر، و حساسیت به هپارین، موارد تهدید به سقط و خونریزی عروق مغزی نباید مصرف شود.

هشدارها:
1- این دارو در موارد زیر باید با احتیاط مصرف شود: 
بیحسی منطقه‌ای یا انسداد اعصاب ناحیه کمر، دیسکرازی خونی بخصوص کمی پلاکت‌های خون، زایمان اخیر، آندوکاردیت تحت حاد باکتریایی، جراحی‌های اخیر اعصاب یا چشم یا در مواردی که نیاز به عمل جراحی اعصاب یا چشم وجود دارد، پریکاردیت یا نشت مایع به پریکارد،عیب شدید کار کلیه، جراحی عمده یا زخم‌هایی که سبب به وجود آمدن سطوح باز و وسیع می‌شوند، صدمه شدید به ویژه به دستگاه عصبی مرکزی، سوراخ شدگی نخاع، زخم یا سایر ضایعات فعال گوارشی، ادراری، تنفسی، واسکولیت شدید و عیب شدید کار کبد. 
2- توصیه می‌شود در بیمارانی که هپارین مصرف می‌کنند، از تزریق عضلانی سایر داروها، به دلیل احتمال بروز هماتوم و خونریزی در اطراف محل تزریق خودداری شود. 3- خونریزی از لثه ممکن است نشانه مصرف بیش از حد هپارین باشد. درمان با هپارین خطر بروز خونریزی موضعی طی جراحی‌های دهان و پس از آن را افزایش می‌دهد. 
4- از آنجا که هپارین از بافت‌های حیوانی تهیه می‌شود، توصیه می‌شود در بیمارانی که سابقه حساسیت یا آسم دارند، ابتدا مقدار آزمایشی 1000 واحد قبل از شروع درمان تزریق شود. 
5- در صورت استفاده از برنامه درمانی با مقادیر کامل هپارین، مقدار مصرف دارو باید با توجه به نتایج آزمون‌های انعقاد خون برای هر فرد تنظیم شود.

عوارض جانبی:
خونریزی، نکروز پوست، کمی پلاکت خون، واکنش‌های حساسیتی ( از جمله کهیر، آنژیوادم و آنافیلاکسی) ، پوکی استخوان پس از مصرف طولانی این دارو گزارش شده است.

تداخل دارویی:
مصرف همزمان هپارین با اسید والپروئیک به علت مهار عملکرد پلاکت‌ها ممکن است موجب خونریزی شود. متی‌مازول و پروپیل تیواوراسیل باعث کاهش پروترومبین خون می‌شوند. لذا مصرف همزمان این داروها با هپارین ممکن است باعث افزایش اثر ضد انعقادی شود.مصرف همزمان داروهای ترومبولیتیک، مانند استرپتوکیناز و اوروکیناز با داروهای ضد انعقاد، خطر خونریزی را افزایش می‌دهد. مصرف همزمان هپارین با پروبنسید اثر ضد انعقادی دارو را افزایش و طولانی می‌کند.

نکات قابل توصیه:
1- برای به دست آوردن حداکثر اثر بخشی دارو و کاهش امکان خونریزی، دستورات مربوط به مصرف دارو باید کاملاً رعایت شود. 
2- در طول درمان با هپارین، از مصرف اسید استیل سالیسیلیک یا داروهای حاوی آن، ایبوپروفن و سایر داروهائی که بر روی پلاکت‌ها موثرند، باید خودداری شود. 
3- پزشک و دندانپزشک باید از مصرف این دارو آگاه شوند. 
4- به منظور بررسی پیشرفت درمان، ملاقات با پزشک و انجام آزمون‌های انعقاد خون بطور منظم ضروری است.

مقدار مصرف:
بزرگسالان : برنامه درمانی با مقدار کامل : از راه زیر جلدی، ابتدا 000/20 – 000/10 واحد به صورت عمیق ( داخل چربی ) و سپس هر 8 ساعت 000/10- 8000 واحد یا هر 1 ساعت 000/20- 000/15 واحد یا با توجه به نتایج آزمون‌های انعقادی تزریق می‌شود. از راه وریدی، ابتدا 000/10-5000 واحد یا u/kg100 هر 4 ساعت یا با توجه به نتایج آزمون‌های انعقادی تزریق ‌می‌شود. از راه انفوزیون وریدی مقدار 000/40 – 000/20 واحد در 1000 میلی لیتر محلول کلرور سدیم ایزوتونیک تزریقی در مدت زمان بیش از 24 ساعت مصرف می‌شود. سرعت انفوزیون، اغلب 1000 واحد در هر ساعت است. 
برنامه درمانی با مقادیر کم : 
مقدار 5000 واحد 2 ساعت قبل از جراحی و 12-8 ساعت پس از آن به مدت حداکثر 7 روز به صورت زیر جلدی عمیق ( داخل چربی) تزریق می‌شود. 
کودکان : از راه وریدی، ابتدا u/kg10-50 هر 4 ساعت یا بر اساس نتایج آزمون‌های انعقادی تزریق می‌شود. از راه انفوزیون وریدی، ابتداu/kg50 به صورت مقدار حمله‌ای و سپس u/kg100 هر 4 ساعت یا بر اساس نتایج آزمون‌های انعقادی تزریق می‌شود.

اشکال دارویی:
Injection : 5000u/ml 
Injection : 10,000u/ml

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ویال هپارین 25000 واحد/5 میلی لیتر
Other-سایر [ سایر ]
  شرکتهای فوریتی-تک نسخه ای
ویال هپارین 5000واحد/میلی لیتر 5میلی لیتر
ROTEXMEDICA [ آلمان ]
  درمان یاب دارو
آمپول هپارین داروپخش 5000واحد/1میلی لیتر
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
 
آمپول کلوتین 5000واحد/1 میلی لیتر
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
 
آمپول هپارین البرزدارو 5000 واحد/1میلی لیتر
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
 
سرنگ آماده تزریق هپارین البرزدارو 5000واحد/1میلی لیتر
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
 
آمپول جکتوپارین 5000 واحد/1میلی لیتر
داروسازی سینا دارو [ ایران ]
 
آمپول هپارودیک 10000واحد/1میلی لیتر
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]
 
آمپول هپارودیک 5000واحد/1میلی لیتر
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]
 
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
Heparin 25000 IU/5ml Vial
Other-سایر [ other ]
  شرکتهای فوریتی-تک نسخه ای
HEPARIN Injection 5000 U/ml,5 ml
ROTEXMEDICA [ GERMANY ]
  درمان یاب دارو
HEPARIN DAROUPAKHSH 5000U/1ML AMP
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
 
CLOTIN 5000IU/1ML AMP
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
 
HEPARIN ALBORZDAROU 5000U/1ML AMP
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
 
HEPARIN ALBORZDAROU 5000U/1ML PRE FILLED SYRINGE
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
 
JECTOPARIN 5000U/1ML AMP
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]
 
HEPARODIC 10000U/1ML AMP
داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ]
 
HEPARODIC 5000IU/1ML AMP
داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ]

۰ نظر

اطلاعات داروی جمفیبروزیل|جم‌فیبروزیل Gemfibrozil (قرص، کپسول)

نام علمی دارو (ژنریک): Gemfibrozil
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs 
داروهای قلبی عروقی

مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
این دارو در درمان زیادی چربی خون و همچنین کاهش خطر بروز بیماری کرونر فقط در بیمارانی که مبتلا به زیادی چربی خون از نوع IIb بوده (بدون علائم یا سابقه بیماری عروق کرونر) و به درمان از طریق کنترل رژیم غذایی، ورزش، کاهش وزن و دارو درمانی به تنهایی پاسخ نداده ودارای سطح پایین کلسترول HDL ، سطح بالای کلسترول LDL و تری گلیسرید هستند مصرف می‌شود.

مکانیسم اثر:
جم‌فیبروزیل از غلظت پلاسمایی تری گلیسرید (VLDL) کاسته و غلظت پلاسمایی HDL را افزایش می‌دهد. اگر چه این دارو ممکن است میزان کلسترول تام و لیپوپروتئین با دانسیته کم (LDL) را اندکی کاهش دهد، ولی مصرف آن در بیماران با تری گلیسرید بالا همراه با زیادی چربی خون نوع IV ، اغلب منجر به افزایش قابل توجه مقدار LDL می‌شود. این دارو ممکن است باعث مهار لیپولیز محیطی، کاهش برداشت کبدی اسیدهای چرب آزاد و کاهش ساخت گلیسریدهای کبدی، مهار ساخت گلیسریدهای کبدی، مهار ساخت آپولیپوپروتئین B که حامل VLDL است و افزایش کلیرانس و در نتیجه کاهش ساخت VLDL گردد.

فارماکوکینتیک:
این دارو از مجرای گوارش به خوبی جذب می‌شود. متابولیسم جم‌فیبروزیل کبدی است. نیمه عمر دارو پس از مصرف مقدار واحد، 5/1 ساعت و پس از مصرف مقادیر متعدد، 3/1 ساعت است. زمان لازم برای رسیدن به اوج غلظت، 2-1 ساعت است. اثر این دارو در کاهش غلظت VLDL پلاسما، پس از 5-2 روز شروع می‌شود. زمان لازم برای رسیدن به اوج اثر کاهش غلظت VLDL پلاسما 4 هفته است. دفع دارو عمدتاً از کلیه است.

موارد منع مصرف:
این دارو در بیماران مبتلا به سیروز صفراوی اولیه نباید مصرف شود.

هشدارها:
1-این دارو در بیمارن مبتلا به عیب کار کلیه و کبد باید با احتیاط فراوان مصرف شود. 
2-تعیین غلظت کلسترول وتری‌گلیسرید، شمارش کامل سلول‌های خون و آزمون‌های کار کبد، قبل از شروع درمان درازمدت ضروری است. 
3-اگر پس از سه ماه درمان، پاسخ کافی به دست نیاید یا نتایج حاصل از آزمون‌های کار کبد، افزایش یا اختلال قابل توجهی را نشان دهند یا در صورت تشخیص سنگ‌های صفراوی و تشخیص یا حدس ایجاد میوزیت، مصرف جم‌فیبروزیل باید قطع شود. در این مورد، توصیه می‌شود به منظور کاهش چربی خون از یک رژیم غذایی مناسب استفاده شود تا وضعیت بیمار تثبیت شود.

عوارض جانبی:
اختلالات گوارشی، بثورات جلدی، درماتیت،‌ خارش، کهیر، ضعف جنسی، سردرد، سرگیجه، تاری دید، یرقان انسدادی، آنژیوادم، خیز حنجره، ‌فیبریلاسیون دهلیزی، التهاب لوزالمعده، میاستنی گراو، رابدومیولیز، دردناک شدن اندام‌های انتهایی، میالژی همراه با افزایش در کراتین‌کیناز بامصرف این دارو گزارش شده است.

تداخل دارویی:
مصرف همزمان داروهای ضد انعقاد خوراکی با جم فیبروزیل ممکن است اثر ضدانعقادی این داروها را به طور قابل توجهی افزایش دهد. مصرف همزمان لوواستاتین باجم فیبروزیل ممکن است با افزایش خطر رابدومیولیز، افزایش توجه در غلظت کرآتین کیناز و وجود میوگلوبین در ادرار که منجر به نارسایی حاد کلیه می‌شود، همراه باشد.

نکات قابل توصیه:
1-رعایت رژیم غذایی مناسب، بر درمان با دارو ارجحیت دارد. 
2-قبل از قطع مصرف دارد، تماس با پزشک ضروری است، زیرا غلظت چربی خون ممکن است به میزان قابل توجهی افزایش یابد. 
3-این دارو را نباید کمتر یا بیشتر از مقدار توصیه شده مصرف نمود. 
4-دورده درما با دارو باید کامل شود. 
5-در صورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دارو، به محض به یاد آوردن، آن نوبت بایدمصرف شود، مگر این که تقریباً زمان نوبت بعدی فرارسیده باشد. در این صورت مقدار مصرف بعدی نباید دو برابر شود. 
6-طی درمان با این دارو، مراجعه منظم به پزشک ضروری است.

مقدار مصرف:
مقدار مصرف: در بزرگسالان g/day1/2 در دو مقدار منقسم، 30 دقیقه قبل از صبحانه و شام مصرف می‌شود.

اشکال دارویی:
Capsule: 300mg 
Coated Tablet: 450 mg

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
کپسول جم فیبروزیل امین 300 میلی گرم
داروسازی امین [ ایران ]
 
کپسول جم فیبروزیل پارس دارو 300 میلی گرم
داروسازی پارس دارو [ ایران ]
 
قرص جم فیبروزیل پارس دارو 450 میلی گرم
داروسازی پارس دارو [ ایران ]
 
کپسول جمفیبروزیل روزدارو 300 میلی گرم
داروسازی روز دارو [ ایران ]
 
کپسول جم فیبروزیل شهردارو 300 میلی گرم
داروسازی شهر دارو [ ایران ]
 
قرص جم فیبروزیل شهردارو 450 میلی گرم
داروسازی شهر دارو [ ایران ]
 
کپسول جم فیبروزیل-عبیدی 300 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
قرص جم فیبروزیل-عبیدی 450 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
قرص جم فیبروزیل-ندا 450 میلی گرم
داروسازی ندا [ ایران ]
 
کپسول جم فیبروزیل-ندا 300 میلی گرم
داروسازی ندا [ ایران ]
 
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
GEMFIBROZIL AMIN 300MG CAP
داروسازی امین [ IRAN ]
 
GEMFIBROZIL PARSDAROU 300MG CAP
داروسازی پارس دارو [ IRAN ]
 
GEMFIBROZIL PARSDAROU 450MG TAB
داروسازی پارس دارو [ IRAN ]
 
GEMFIBROZIL RUZDAROU 300MG CAP
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
 
GEMFIBROZIL SHAHRDAROU 300MG CAP
داروسازی شهر دارو [ IRAN ]
 
GEMFIBROZIL SHAHRDAROU 450MG TAB
داروسازی شهر دارو [ IRAN ]
 
GEMFIBROZIL-ABIDI 300MG CAP
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
 
GEMFIBROZIL-ABIDI 450MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
 
GEMFIBROZIL-NEDA 450MG TAB
داروسازی ندا [ IRAN ]
 
GEMFIBROZIL-NEDA 300MG CAP
داروسازی ندا [ IRAN ]
۰ نظر

اطلاعات داروی فورسمید|فوروزماید Furosemide (روزمیدROSEMID ) (قرص، آمپول)

نام علمی دارو (ژنریک): Furosemide
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs 
داروهای قلبی عروقی

مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
فوروزماید در درمان خیز (همراه با نارسایی احتقانی قلب، سیروز کبدی و بیماری کلیوی) و کم‌ادراری ناشی از نارسایی کلیوی و زیادی خفیف تا متوسط فشار خون و به عنوان داروی کمکی در درمان بحران زیادی فشار خون مصرف می‌شود.

مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
تقریباً 70-60 درصد از فوروزماید پس از مصرف خوراکی جذب می‌شود. 
غذا ممکن است سرعت جذب را بدون تغییر اثر مدری، کم کند. پیوند فوروزماید به پروتئین بسیار زیاد است. نیمه عمر دارو 1-5/0 ساعت است. متابولیسم دارو کبدی است. اثر دارو از راه خوراکی پس از 60-20 دقیقه و از راه تزریق وریدی پس از 5 دقیقه شروع می‌شود. زمان لازم برای رسیدن به اوج اثر مدر دارو، از راه خوراکی 2-1 ساعت و از راه وریدی طی 30 دقیقه است. اوج اثر کاهنده فشار خون این دارو تا چند روز پس از شروع درمان ظاهر نمی‌شود. طول اثر دارو از راه خوراکی 8-6 ساعت و از راه وریدی 2 ساعت است. 88 درصد فوروزماید از راه کلیه و 12 درصد از راه صفرا و مدفوع دفع می‌شود.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
1-این دارو در موارد بی‌ادراری و عیب کار کلیه باید با احتیاط فراوان مصرف شود. 
2-این دارو ممکن است سبب بروز کمی پتاسیم و سدیم خون شود. 
3-بیماران سالخودره ممکن است به اثرات این دارو بر روی فشار خون و الکترولیت‌ها حساس‌تر بوده و در معرض خطر بروز کلاپس گردش خون و حملات ترومبوآمبولی باشند.

عوارض جانبی:
کمی سدیم خون، کمی پتاسیم خون و کمی منیزیم خون، آلکالوز ناشی از کمی کلرور خون، افزایش دفع کلسیم، کاهش فشار خون،تهوع، اختلالات گوارشی، افزایش اوره خون و نقرس، افزایش موقت غلظت کلسترول و تری گلیسرید پلاسما بامصرف این دارو گزارش شده است.

تداخل دارویی:
مصرف همزمان لیتیم با فوروزماید ممکن است موجب بروز مسمومیت ناشی از لیتیم شود.اثرات ضد انعقادی داروهای ضد انعقاد در صورت همزمان با فوروزماید ممکن است افزایش یابد.

نکات قابل توصیه:
1-مصرف این دارو حتی در صورت احساس بهبودی باید ادامه یابد. 
2-این دارو افزایش فشار خون را درمان نمی‌کند، بلکه آن را کنترل می‌نماید. از این رو مصرف این دارو ممکن است تا آخر عمر ضروری باشد. 
3-در طول مصرف این دارو، احتمال بروز کمی پتاسیم خون وجود دارد، از این رو ممکن است مصرف مکمل‌های پتاسیم ضروری باشد. 
4-در هنگام ایستادن به مدت طولانی، انجام فعالیت جسمانی یا در هوای گرم، به علت اثر کاهنده فشار خون در حالت ایستاده، باید احتیاط شود. 
5-به عنوان پایین‌آورنده فشار خون، از مصرف سایر داروها به خصوص داروهای مقلد سمپاتیک که نیاز به نسخه پزشک ندارند، باید خودداری شود. 
6-اگر برنامه مصرف دارو یک بار در روز باشد، به منظور جلوگیری از تکرار ادرار در طول شب، این دارو باید صبح مصرف شود. 
7-اگر فوروزماید به رژیم درمانی فشار خون اضافه شود، به منظور جلوگیری از افت شدید آن، کاهش مقدار مصرف سایر داروهای کاهنده فشار خون ممکن است ضروری باشد. 
8-اگر کم‌ادراری باحداکثر مصرف این دارو به مدت 24 ساعت ادامه داشته باشد، توصیه می‌شود مصرف دارو قطع شود. 
9-احتمال بروز حساسیت به نور بامصرف فوروزماید وجود دارد. از تماس بیش از حد بانور خورشید باید خودداری شود. 
10-در صورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دار، به محض به یاد آوردن، آن نوبت باید مصرف شود، مگر این که تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد. در این صورت مقدار مصرف بعدی نباید دو برابر گردد.

مقدار مصرف:
خوراکی: 
بزرگسالان: در درمان بی‌ادراری ابتدا 80-20 میلی‌گرم به صورت مقدار واحد مصرف می‌شود که سپس هر –6 ساعت مقدا ر40-20 میلی‌گرم به مقدار مصرف اضافه می‌شود تا پاسخ مطلوب حاصل شود. مقدار نگهدارنده این دارو به صورت مقدار واحد یا در 3-2 مقدار منقسم یک روز در میان یا 4-2 روز متوالی، یک بار در هفته تجویز می‌شود. به عنوان کاهنده فشار خون، ابتدا 40 میلی‌گرم 2 بار در روز و سپس مقدار مصرف بر اساس پاسخ بیمار تنظیم می‌شود. بیشینه مقدار مصرف تا mg/day600 است. 
کودکان: ابتدا mg/day2 به صورت مقدار واحد مصرف می شود وسپس هر 8-6 ساعت mg/day2-1 به آن افزوده می‌شود تا پاسخ مطلوب به دست آید. 
تزریقی 
بزرگسالان: ابتدا 40-20 میلی‌گرم به صورت مقدار واحد تزریق عضلانی یا وریدی می‌شود و سپس هر 2 ساعت تا حصول پاسخ کافی، مقدار 20 میلی‌گرم افزوده می‌شود. مقدار نگهدارنده بر اساس اندازه‌گیری غلظت سرمی تعیین می‌شود (1 یا 2 بار در روز). در خیز حاد ریوی (بدون بحران زیادی فشار خون) به عنوان مقدار شروع 40 میلی‌گرم تزریق وریدی می‌شود و در صورت عدم پاسخ کافی مجدداً پس از یک ساعت 80 میلی‌گرم تزریق می شود. به عنوان کاهنده فشار خون در بحران زیادی فشار خون در بزرگسالانی که کلیه سالم دارند، مقدار 80-40 میلی‌گرم و در بحران زیادی فشار خون همراه با خیز ریوی یا نارسایی حاد کلیوی،‌مقدار 200-100 میلی‌گرم به صورت وریدی تزریق می‌شود.
کودکان: ابتدا mg/day1 به صورت مقدار واحد تزریق عضانی یا وریدی می شود وهر 2 ساعت mg/kg به مقدار مصرف افزوده می‌شود تا پاسخ مناسب حاصل شود.

اشکال دارویی:
Scored Tablet: 40mg 
Injection: (2ml, 4ml) 10 mg/ml 
Infusion: 250mg/25ml

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
آمپول فورزماید ابوریحان 40 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
 
آمپول فورزماید ابوریحان 20 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
 
آمپول فورزماید البرزدارو 20میلی گرم/2میلی لیتر
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
 
قرص ام دی-فورزماید 40 میلی گرم
داروسازی مهر دارو [ ایران ]
 
آمپول روزمید 40 میلی گرم/4 میلی لیتر
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]
 
آمپول رزمید 20 میلی گرم/2 میلی لیتر
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]
 
آمپول فورزماید کیمیدارو 20میلی گرم/2میلی لیتر
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
 
قرص فورزماید کیمیدارو 40 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
 
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
FUROSEMIDE ABURAIHAN 40MG AMP
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
 
FUROSEMIDE ABURAIHAN 20MG AMP
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
 
FUROSEMIDE ALBORZDAROU 20MG/2ML AMP
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
 
MD-FUROSEMIDE 40MG TAB
داروسازی مهر دارو [ IRAN ]
 
ROSEMID 40MG/4ML AMP
داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ]
 
ROSEMID 20MG/2ML AMP
داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ]
 
FUROSEMIDE CHEMIEDAROU 20MG/2ML AMP
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
 
FUROSEMIDE CHEMIEDAROU 40MG TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
۰ نظر

اطلاعات داروی فلکائینید Flecainide Acetate (فلکاینید LECAINIDE) (قرص)

نام علمی دارو (ژنریک): Flecainide Acetate
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs 
داروهای قلبی عروقی

مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
داروی فلکائینید از گروه آنتی آریتمی های IC می باشد که جهت درمان آریتمی های شدید بطنی علامت دار همانند تاکی کاردی بطنی پایدار، PVC و تاکی کاردی بطنی غیر پایدار که به دیگر درمان ها پاسخ نداده و همچنین برای درمان آریتمی شدید فوق بطنی علامت دار مورد استفاده قرار می گیرد. فلکائینید به صورت خوراکی یا داخل وریدی به فرم استات تجویز می گردد. درمان باید در بیمارستان آغاز شود و محدوده غلظت پلاسمایی درمانی توصیه شده بین 200 تا 1000 نانوگرم در میلی لیتر می باشد.

مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
فلکائینید تقریباً به طور کامل بعد از تجویز خوراکی جذب می گردد و تحت مسیر اول متابولیسم کبدی به طور گسترده قرار نمی گیرد. اگرچه میزان جذب تحت تأثیر غذا یا آنتی اسید نیست ولی شیر می تواند جذب آن در نوزادان را مهار کند. فلکائینید به 2 متابولیسم تبدیل می شود: M-O-dealkylated flecainide و M-O-dealkylated Lactam که ممکن است هر دو مورد دارای مقداری فعالیت باشند. متابولیسم این دارو سیتوکروم 450 P و ایزوآنزیم CYP2D6 را درگیر می کند. فلکائینید عمدتاً در ادرار دفع می گردد که حدود 30% به صورت داروی تغییر نکرده و باقی به صورت متابولیت های دفعی می باشد. حدود 5% از طریق مدفوع دفع می گردد. در اختلالات کلیوی، نارسایی قلبی و ادرار قلیایی میزان دفع فلکائینید کاهش می یابد. همودیالیز تنها 1% از دوز تجویزی خوراکی را به صورت فرم تغییر نکرده دارو برداشت می کند. محدوده غلظت پلاسمایی درمانی دارو بین 200 تا 1000 نانوگرم در میلی لیتر مورد قبول واقع شده است. نیمه عمر حذف آن حدود 20 ساعت می باشد و نزدیک به 40% به پروتئین های پلاسما چسبندگی دارد. فلکائینید از جفت عبور می کند و در شیر مادر توزیع می گردد.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
شایع ترین عارضه جانبی حاصل از این دارو اثر گذاری بر سیستم عصبی مرکزی است شامل سرگیجه، اختلالات دید و سبکی سر. همچنین حالت تهوع، استفراغ، سردرد، لرزش، نوروپاتی محیطی آتاکسی و پاراستزی ممکن است رخ دهند. این آثار عموماً موقت است و به کاهش دوز پاسخ می دهند. از دیگر عوارض جانبی سیستم عصبی مرکزی عبارتند از: هالوسیناسیون، گیجی، افسردگی، دیسکنزیا و تشنج. واکنش های پوستی شامل موارد نادر کهیر نیز رخ داده اند و مواردی هم از حساسیت نوری مشاهده شده است. ندرتاً اختلالات عملکرد کبدی رخ می دهند. در اثر درمان طولانی مدت رسوبات قرینه ای، فیبروز ریوی و پنومونیت رخ می دهند. به نسبت عوارض سیستم عصبی مرکزی، آثار قلبی عروقی کمتر شایع هستند اما می توانند جدی و گاهاً کشنده باشند. تاکی آریتمی بطنی در اثر دوزهای بالا فلکائینید گزارش شده است. همچنین درد قفسه سینه و انفارکتوس میوکارد ایجاد شده اند. در بیمارانی که قبلاً دچار انفارکتوس میوکارد شده اند و از فلکائینید جهت علامت درمانی آریتمی بطنی استفاده می کنند، افزایش در میزان مرگ و میر مشاهده شده است. 
اگر بیمار با مصرف بیش از حد فرم خوراکی فلکائینید در یک ساعت اول بعد از خوردن مراجعه کرد می توان از شارکول فعال استفاده نمود. درمان به طور عمده علامتی و حمایتی است و ممکن است به علت نیمه عمر طولانی دارو و احتمال حذف دارو در دوزهای بالا به فرم غیر خطی، درمان تا مدت طولانی ادامه یابد. همودیالیزو هموپرفیوژن تأثیری در افزایش حذف دارو ندارند. 
پیشگیری: درمان با فلکائینید می بایست در بیماران بستری شده در بیمارستان انجام گیرد و هنگامی که در افرادی با نقص های هدایتی مورد استفاده واقع می شود باید لوازم احیا و ضربان ساز در دسترس باشند. کاربرد این دارو در موارد آریتمی های جذبی و خطرناک محدود است و از آن جهت درمان علامتی آریتمی ها مخصوصاً در آنهایی که دارای سابقه انفارکتوس میوکارد هستند نباید استفاده کرد. نشان داده شده است که فلکائینید باعث افزایش حد آستانه ضربانی اندوکارد می شود و در افراد دارای ضربان ساز می بایست با احتیاط مصرف شود. قبل از آغاز درمان با این دارو اختلالات الکترولیت می بایست اصلاح شوند و در افراد مبتلا به اختلالات کلیوی کاهش دوز ممکن است لازم شود و در بیماران با اختلالات پیشرفته کبدی احتیاطات وسیعی باید رعایت شوند.

تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص فلکاینید-میلان 100میلی گرم
MYLAN [ فرانسه ]
  گسترش بازرگانی دارو درمان پارس

تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
FLECAINIDE-MYLAN Tablet 100 mg
MYLAN [ FRANCE ]
  گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
۰ نظر

اطلاعات داروی فیبرینولیزین Fibrinolysin (پماد موضعی الیز Elase Pommad)

نام علمی دارو (ژنریک): Fibrinolysin
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs 
داروهای قلبی عروقی
دانلود نرم افزار اطلاعات داروها
مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
فیبرینولیزین به منظور پاک کردن اجسام خارجی و بافت‌های مرده از زخم‌های ناشی از جراحی، ضایعات زخم‌دار و سوختگی‌های درجه 2 و 3 به کار می‌رود. در ضمن از طریق تجویز داخل مهبلی در درمان التهاب گردن رحم و التهاب مهبل نیز استفاده می‌شود.
مکانیسم اثر:
این ترکیب مخلوطی از 2 آنزیم است. تجویز توأم این دو آنزیم به صورت موضعی موجب تجزیه پروتئین‌های حاصل از فعالیت آنزیمی باکتری‌ها و در نتیجه رقیق شدن چرک و نیز حل شدن لخته خون یا تجزیه فیبرین، فیبرینوژن و سایر پروتئین‌های پلاسما از جمله فاکتورهای انعقادی V و VIII در محل ضایعه می‌گردد. بدین ترتیب برداشت و زدودن بافت‌های مرده از سطح پوست یا حفرات مشخصی از بدن، با سهولت بیشتری صورت می‌گیرد.
فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
در صورت وجود بیماری ترومبوآمبولیک نباید مصرف شود.
هشدارها:
برخی از افراد ممکن است واکنش‌های حساسیت مفرط به دارو نشان دهند.
عوارض جانبی:
مصرف مقادیر زیاد این ترکیب ممکن است ایجاد پرخونی موضعی نماید.
تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
  1. برای افزایش کارآیی دارو، ابتدا ضایعات خشکیده زخم و بافت‌های مرده را کاملاً برداشته و سپس پماد مستقیماً روی زخم قرار داده شود. 
  2. در هر بار تجویز، شستشوی ترشحات و مواد زائد با یک محلول ضد عفونی کننده مثل آب اکسیژنه، محلول نمکی نرمال یا آب گرم، قبل از استفاده از پماد،توصیه می‌شود. 
  3. بهتر است پس از مالیدن یک لایه نازک از پماد روی زخم، موضع پوشانیده شود.
مقدار مصرف:
حداقل روزی یک بار، ترجیحاً 3-2 بار در روز، روی موضع مالیده می‌شود. این عمل باید تا بهبودی ضایعه ادامه یابد.
اشکال دارویی:
Topical Ointment: (Fibrinolysin 30 IU + Desoxyribonuclease 20,000 IU) /30g
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
پماد موضعی الیز 20 گرم
PFIZER [ فرانسه ]
  شرکتهای فوریتی-تک نسخه ای
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
Elase Pommad 20 gr
PFIZER [ FRANCE ]
  شرکتهای فوریتی-تک نسخه ای
۱ نظر

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

عضویت

ابزار وبمستر

عضویت