مرکز اطلاعات دارویی - مقدار مصرف دارو - عوارض دارو - تداخل دارو - مشخصات دارو

۲۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ویتامین ها و مکمل های غذایی» ثبت شده است

اطلاعات داروی سوربیتول Sorbitol (ساشه)

ساشه SORBITOL سوربیتول اسوه 5 گرم 
ساشه  SORBITOLسوربیتول پورسینا 5 گرم 
ساشه  SORBITOLسوربیتول فارماشیمی 5 گرم 
ساشه  SORBITOLسوربیتول لقمان 5 گرم 
ساشه MODASORBIT مداسوربیت 

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو: Sorbitol
گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins
عوامل تغذیه ای و ویتامین ها (مکمل ها)


مصرف در بارداری:
موارد مصرف:

1. سوربیتول به عنوان ملین هیپراسموتیک در درمان کوتاه مدت اسهال مصرف می شود.
2. سوربیتول به عنوان شیرین کننده در فرآورده های دارویی بکار می رود.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:

جذب سوربیتول از مجرای گوارش بسیار ضعیف است. این ماده در کبد متابولیزه شده و به فروکتوز تبدیل می شود. بخشی از سوربیتول نیز به گلوکوز متابولیزه می شود.


موارد منع مصرف:

سوربیتول در بیماران مبتلا به عدم تحمل ارثی فروکتوز یا در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه یا آسیب شدید کبد نباید مصرف شود.


هشدارها:
عوارض جانبی:

مصرف مقادیر زیاد این دارو ممکن است سبب بروز نفخ، درد شکم و اسهال شود.

تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

به عنوان ملین اسموتیک، از راه خوراکی یا رکتال، مقادیر 50-20 گرم از دارو مصرف می شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Powder:5 g/Sachet 

Oral Sol: 70%


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ساشه سوربیتول اسوه 5 گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]

ساشه سوربیتول پورسینا 5 گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]

ساشه سوربیتول فارماشیمی 5 گرم
داروسازی فارماشیمی [ ایران ]

ساشه سوربیتول لقمان 5 گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]

ساشه مداسوربیت
داروسازی مداوا [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
SORBITOL OSVAH 5G SACHET
داروسازی اسوه [ IRAN ]

SORBITOL PURSINA 5G SACHET
داروسازی پور سینا [ IRAN ]

SORBITOL PHARMACHIMI 5G SACHET
داروسازی فارماشیمی [ IRAN ]

SORBITOL LOGHMAN 5G SACHET
داروسازی لقمان [ IRAN ]

MODASORBIT SACHET
داروسازی مداوا [ IRAN ]

۰ نظر

اطلاعات داروی مخمر آبجو Sun Ntaurals (قرص، ژل)

قرص مخمر آبجو Sun Ntaurals

قرص Brewer’s yeast بروورز ییست healthaid
سافت ژل  American B.B.Y آمریکن بی.بی.وای(بست بروورز ییست) TNT FORMULA

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو : Dried Yeast
گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins
عوامل تغذیه ای و ویتامین ها (مکمل ها)


مصرف در بارداری:
اطلاعات دارویی:

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو شرکت تولیدکننده توضیحات تولید کننده
قرص بروورز ییست healthaid
قرص مخمر آبجو Sun Ntaurals
سافت ژل آمریکن بی.بی.وای(بست بروورز ییست) TNT FORMULA


تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو شرکت تولیدکننده توضیحات تولید کننده
Tablet Brewer’s yeast healthaid
Tablet Brewer’s yeast Sun Ntaurals
American B.B.Y (Best Brewers Yeast) TNT FORMULA

۰ نظر

اطلاعات داروی فروسانول دئودنال FERRO SANOL DUODENAL (کپسول)

کپسول FERRO SANOL DUODENAL فروسانول دئودنال 100میلی گرم UCB PHARMA

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو: Ferrous Glycine Sulfate
گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins
عوامل تغذیه ای و ویتامین ها (مکمل ها)


مصرف در بارداری:
اطلاعات دارویی:

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو شرکت تولیدکننده توضیحات تولید کننده
کپسول فروسانول دئودنال 100میلی گرم UCB PHARMA


تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو شرکت تولیدکننده توضیحات تولید کننده
FERRO SANOL DUODENAL Capsule 100 mg Fe2+ UCB PHARMA

۰ نظر

اطلاعات داروی فیتو نادیون Phytonadione (قرص، آمپول)

آمپول VITAMIN K1 اسوه-ویتامین کا1 1 میلی گرم
آمپول VITAMIN K1 اسوه-ویتامین کا1 - 10 میلی گرم
قرص VITAMIN K1 ویتامین کا1-مینو 10 میلی گرم
آمپول VIKADIC ویکادیک 10 میلی گرم

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Phytonadione
گروه دارویی:     Nutritional Agents and Vitamins

عوامل تغذیه ای و ویتامین ها (مکمل ها)


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
این ویتامین برای پیشگیری و درمان اختلالات انعقادی شامل اختلالات در ساخت فاکتورهای X,IX,VII,II ناشی از کمبود ویتامین K یا اختلال در فعالیت متابولیک آن مصرف می گردد. فیتونادیون به منظور جلوگیری از بیماری خونریزی دهنده در نوزادان به هنگام تولد مصرف می شود.

مکانیسم اثر:
این ویتامین تشکیل پروترومبین فعال در کبد (فاکتورII)، پروکانورتین(فاکتورVII)، جزء ترومبوپلاستین پلاسما یا فاکتور کریسمس (فاکتور X) را که برای انعقاد طبیعی خون لازم هستند، تسریع می کند.

فارماکوکینتیک:
ویتامین K به سهولت از مجرای گوارش (دوازدهه) جذب می شود. فیتونادیون برای جذب به املاح صفراوی نیاز دارد. متابولیسم این ویتامین کبدی است. زمان شروع اثر فیتونادیون از راه خوراکی 12-6 ساعت و از راه تزریقی 2-1 ساعت است. غلظت طبیعی فیتونادیون طی 14-12 ساعت پس از مصرف به دست می آید. ویتامین K از راه صفرا و کلیه دفع می شود.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
1. ویتامین K در بیماران مبتلا به عیب کارکبد باید با احتیاط مصرف شود.
2. به دلیل خطر بروز واکنش های شدید شبه حساسیت مفرط در تزریق وریدی ویتامین K، تجویز این دارو از راه وریدی توصیه نمی شود.

عوارض جانبی:
تداخل دارویی:
مصرف همزمان ویتامین K با داروهای ضدانعقاد خوراکی ممکن است اثرات این داروها را به علت افزایش ساخت کبدی فاکتورهای پیش انعقادی کاهش دهد.

نکات قابل توصیه:
1. به منظور بررسی پیشرفت درمان، مراجعه به پزشک و انجام آزمون زمان پروترومبین ضروری است.
2. از مصرف سایر داروها بدون دستور پزشک باید خودداری شود، زیرا ممکن است اثرات ویتامین K را تغییر دهند.
3. این دارو نباید بیش از مقدار توصیه شده مصرف شود.
4. در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو، به محض بیاد آوردن باید آن نوبت مصرف شود، ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، از مصرف مقدار فراموش شده و دوبرابر نمودن مقدار دارو باید خودداری گردد.
5. پزشک یا دندان پزشک را باید از مصرف این دارو مطلع نمود.

مقدار مصرف:
خوراکی:
بزرگسالان : در کمی پروترومبین خون ناشی از مصرف داروهای ضدانعقاد ، مقدار 10-5/2 میلی گرم (حداکثر 25 میلی گرم ) مصرف می شود که در صورت نیاز می توان پس از 48-12 ساعت، این مقدار را تکرار نمود. در کمی پروترومبین ناشی از سایر علل، مقدار 25-5/2 میلی گرم (حداکثر تا 50 میلی گرم ) بر اساس شدت بیماری مصرف می شود.
تزریقی:
بزرگسالان : در کمی پروترومبین خون ناشی ازداروهای ضدانعقادی ، مقدار 10-5/2 میلی گرم (حداکثر 25 میلی گرم ) تزریق عضلانی یا زیر جلدی می شود که درصورت نیاز، می توان پس از 8-6 ساعت، این مقدار را تکرار نمود. در کمی پروترومبین خون ناشی از سایر علل، مقدار 25-5/2 میلی گرم بر اساس شدت بیماری تزریق عضلانی یا زیر جلدی می شود. برای کمبود کمی پروترومبین خون در بیمارانی که به مدت طولانی فقط از راه تزریقی تغذیه می شوند، مقدار 10-5 میلی گرم یکبار در هفته تزریق عضلانی می شود.
کودکان : به عنوان ویتامین در کودکانی که فقط از طریق شیر مادر تغذیه می شوند، مقدار 1 میلی گرم در ماه تزریق عضلانی یا زیر جلدی می شود. برای جلوگیری از کمی پروترومبین خون ناشی از تغذیه تام وریدی به مدت طولانی، 5-2 میلی گرم یکبار در هفته تزریق عضلانی می گردد. در درمان کمی پروترومبین خون ناشی از داروهای ضدانعقادی 2-1 میلی گرم در شیرخواران و 10-5/2 میلی گرم در کودکان و در درمان کمی پروترومبین خون ناشی از سایر علل 2 میلی گرم در شیرخواران و 10-5 میلی گرم در کودکان تزریق عضلانی یا زیر جلدی می شود. برای جلوگیری از بیماری خونریزی دهنده نوزادان مقدار 1-5/0 میلی گرم بلافاصله پس از زایمان تزریق عضلانی یا زیرجلدی می شود. در صورت نیاز این مقدار پس از 8-6 ساعت تکرار می شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir


اشکال دارویی:
Injection: 1 mg/0.5 ml
Injection:10 mg/ml
Tablet: 10 mg

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
آمپول اسوه-ویتامین کا1 1 میلی گرم    
داروسازی اسوه [ ایران ]
         
آمپول اسوه-ویتامین کا1 - 10 میلی گرم    
داروسازی اسوه [ ایران ]
         
قرص ویتامین کا1-مینو 10 میلی گرم    
داروسازی مینو [ ایران ]
         
آمپول ویکادیک 10 میلی گرم    
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]
         
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
OSVE-VITAMIN K1 1MG/0.5ML AMP    
داروسازی اسوه [ IRAN ]
         
OSVE-VITAMIN K1 10MG/1ML AMP    
داروسازی اسوه [ IRAN ]
         
VITAMIN K1-MINOO 10MG TAB    
داروسازی مینو [ IRAN ]
         
VIKADIC 10MG/1ML AMP    
داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ]

۰ نظر

اطلاعات داروی مولتی ویتامین تراپوتیک Multivitamin Therapeutic (کپسول)

کپسول مولتی ویتامین تراپیوتیک دی پی Multivitamin Therapeutic DP
کپسول مولتی ویتامین تراپیوتیک Multivitamin Therapeutic ایران دارو

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Multivitamin Therapeutic
گروه دارویی:     Nutritional Agents and Vitamins
عوامل تغذیه ای و ویتامین ها (مکمل ها)


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
فراورده های مولتی ویتامین تراپوتیک ممکن است در بیماران مبتلا به کمبود ویتامین ها مفید باشند . این فراورده ها در حالات مرضی که نیاز به مواد غذایی و ویتامین ها افزایش می یابد، مانند اعتیاد به الکل، پرکاری تیروئید، آسیب یا بیماری شدید یا در مواردی که جذب، مصرف و دفع ویتامین ها غیر طبیعی است، مانند سندرم سوءجذب، مصرف می شود.

مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
1. در بیماران دیالیزی، مصرف مقادیر بیشتری از ویتامین ها و املاح معدنی ممکن است نیاز باشد.
2. بعضی از ویتامین ها به خصوص ویتامین های A و D وبسیاری از مواد معدنی در مقادیر زیاد سمی هستند. بنابراین مقدار مصرف فراورده های مولتی ویتامین باید بر اساس رژیم غذایی و نیاز بیمار تنظیم شود.
3. مقدار مصرف ویتامین A ، به منظور اجتناب از هیپروتامینوز، باید محدود شود.
4. فراورده های مولتی ویتامین تراپوتیک نباید به عنوان مکمل غذایی مصرف شوند. در صورت مصرف این فراورده ها، مراقبت دقیق از بیمار ضروری است.

عوارض جانبی:
تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
روزی یک قرص یا کپسول یا طبق دستور پزشک مصرف می شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir


اشکال دارویی:
Capsule:Vit A 25000 IU+Vit B1 20 mg +Vit B2 5 mg + Nicotinamide 50 mg +Vit B6 10 mg + Vit B12 5 mcg +Vit C 150 mg + Biotin 0.25 mg +Vit D 1000 IU + Vit E 10 mg + Folic Acid 1mg + Dexpanthol 10 mg + Ca 100mg+ Mg 5mg + Mn 0.5 mg+Mo 0.1 mg + Fe 10mg + Zn 0.5 mg + Phosphorous 77.5 mg + Cu 1mg.

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
کپسول مولتی ویتامین تراپیوتیک دی پی    
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
         
کپسول مولتی ویتامین تراپیوتیک ایران دارو    
داروسازی ایران دارو [ ایران ]
         
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
MULTIVITAMIN THERAPEUTIC DP CAP    
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
         
MULTIVITAMIN THERAPEUTIC IRANDAROU CAP    
داروسازی ایران دارو [ IRAN ]

۰ نظر

اطلاعات داروی مولتی ویتامین مینرال Multivitamin Plus Mineral (کپسول)

کپسول MULTIVITAMIN MINERAL مولتی ویتامین مینرال-الحاوی
کپسول Mamvit 1 مام ویت - 1 فارابی

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Multivitamin Plus Mineral
گروه دارویی:     Nutritional Agents and Vitamins
عوامل تغذیه ای و ویتامین ها (مکمل ها)


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
فراورده های مولتی ویتامین جهت تأمین ویتامین ها در بیمارانی که از تغذیه کافی برخوردار نبوده یا رژیم غذایی آنها فاقد مواد غذایی ضروری وکافی است و همچنین در بیمارانی که نیاز به این مواد به طور موقت در آنها افزایش یافته است (مانند زنان باردار و در دوران شیردهی) مصرف می شود.

مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
1. در بیماران دیالیزی، مصرف مقادیر بیشتری از ویتامین ها واملاح معدنی ممکن است نیاز باشد.
2. بعضی از ویتامین ها به خصوص ویتامین های A ویتامین D وبسیاری از مواد معدنی در مقادیر زیاد سمی هستند. بنابراین مقدار مصرف فراورده های مولتی ویتامین باید بر اساس رژیم غذایی و نیاز بیمار تنظیم شود.
3. مقدار مصرف ویتامین A ، به منظور اجتناب از هیپروتامینوز، باید محدود شود.

عوارض جانبی:
تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
روزی یک کپسول ، یا طبق دستور پزشک مصرف می شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir


اشکال دارویی:
Capsul or Tablet:Vit A 5000IU+Vit D
400IU+Vit E 300IU+Vit B1 1.5mg+Vit B6 2mg+VitB12 6mcg+Vit C60mg +lodine150mcg+Iron 18mg+Magnesium 100mg

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
کپسول مولتی ویتامین مینرال-الحاوی    
داروسازی الحاوی [ ایران ]
         
کپسول مام ویت - 1 فارابی    
داروسازی فارابی [ ایران ]
         
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
MULTIVITAMIN MINERAL-ALHAVI CAP    
داروسازی الحاوی [ IRAN ]
         
Mamvit FARABI 1 mg ORAL CAPSULE    
داروسازی فارابی [ IRAN ]

۰ نظر

اطلاعات داروی مولتی ویتامین Multivitamin (قرص، شربت، قطره)

اطلاعات داروی مولتی ویتامین Multivitamin (ویتن VITEN، امی-مولتی ویتامین AMI-MULTIVITAMIN، مستر ویت اس اچ دی MR VIT SHD، مولتین MULTINE FC) (قرص، شربت، قطره)

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Multivitamin
گروه دارویی:     Nutritional Agents and Vitamins
عوامل تغذیه ای و ویتامین ها (مکمل ها)


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
فراورده های مولتی ویتامین جهت تأمین ویتامین ها در بیمارانی که از تغذیه کافی برخوردار نبوده یا رژیم غذایی آنها فاقد مواد غذایی ضروری وکافی است و همچنین در بیمارانی که نیاز به این مواد به طور موقت در آنها افزایش یافته است(مانند زنان باردار و در دوران شیردهی)مصرف می شود.

مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
1. در بیماران دیالیزی، مصرف مقادیر بیشتری از ویتامین ها واملاح معدنی ممکن است نیاز باشد.
2. بعضی از ویتامین ها به خصوص ویتامین های A و D وبسیاری از مواد معدنی در مقادیر زیاد سمی هستند. بنابراین مقدار مصرف فراورده های مولتی ویتامین باید بر اساس رژیم غذایی و نیاز بیمار تنظیم شود.
3. مقدار مصرف ویتامین A ، به منظور اجتناب از هیپروتامینوز، باید محدود شود.

عوارض جانبی:
تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
روزی یک قرص یا کپسول ، 5 میلی لیتر ازشربت یا 6/0 میلی لیتر از قطره یا طبق دستور پزشک مصرف می شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir


اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
قرص اسوه-مولتی ویتامین    
داروسازی اسوه [ ایران ]
         
قرص جوشان اسوه-مولتی ویتامین    
داروسازی اسوه [ ایران ]
         
شربت مولتی ویتامین-الحاوی    
داروسازی الحاوی [ ایران ]
         
قطره مولتی ویتامین-الحاوی    
داروسازی الحاوی [ ایران ]
         
قطره خوراکی ویتن    
داروسازی امین [ ایران ]
         
شربت امی-مولتی ویتامین    
داروسازی امین [ ایران ]
         
قطره مولتی ویتامین-حکیم 15 میلی لیتر    
داروسازی حکیم [ ایران ]
         
قطره مستر ویت اس اچ دی    
داروسازی شهر دارو [ ایران ]
         
قرص خط دار مولتین    
داروسازی عبیدی [ ایران ]
         
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
OSVE-MULTIVITAMIN TAB    
داروسازی اسوه [ IRAN ]
         
OSVE-MULTIVITAMIN EFF TAB    
داروسازی اسوه [ IRAN ]
         
MULTIVITAMIN-ALHAVI SYRUP    
داروسازی الحاوی [ IRAN ]
         
MULTIVITAMIN-ALHAVI DROP    
داروسازی الحاوی [ IRAN ]
         
VITEN ORAL DROP    
داروسازی امین [ IRAN ]
         
AMI-MULTIVITAMIN SYRUP    
داروسازی امین [ IRAN ]
         
MULTIVITAMIN-HAKIM 15ML DROP    
داروسازی حکیم [ IRAN ]
         
MR VIT SHD DROP    
داروسازی شهر دارو [ IRAN ]
         
MULTINE FC TAB    
داروسازی عبیدی [ IRAN ]

۰ نظر

اطلاعات داروی ایرون سوکروز Iron Sucrose (آمپول)

آمپول FERROVIN فرووین 20میلی گرم آهن/میلی لیتر 5میلی لیتر    
آمپول VENOFER ونوفر 20میلی گرم آهن/میلی لیتر 5 میلی لیتر

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Iron Sucrose
گروه دارویی:     Nutritional Agents and Vitamins
عوامل تغذیه ای و ویتامین ها (مکمل ها)


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
هماتینیک (ترکیب هیدروکسیدآهن 3 در سوکروز).
درمان آنمی فقر آهن در بیماران تحت همودیالیز طولانی مدت و یا دریافت کننده اریتروپویئتین.

مکانیسم اثر:
دارو توسط سیستم رتیکولواندوتلیال به آهن و سوکروز تفکیک می شود و در نتیجه آهن تولیدی ذخایر تهی شده آهن بدن را پر نموده و سبب افزایش مشهود در میزان آهن و فریتین سرم می شود.

فارماکوکینتیک:
نیمه عمر دفعی دارو حدود 6 ساعت است.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
سرگیجه، تب، سردرد، درد، درد قفسه سینه، نارسایی قلبی، هایپرتنشن، هایپوتنشن، تهوع، اسهال، استفراغ، کرامپ پا، سرفه، پنومونی، سپسیس، واکنش های سایت تزریق.

تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
بالغین: 100mg فراورده در لاین دیالیز از طریق تزریق آهسته(1ml/min) ویا از طریق انفوزیون در عرض 15دقیقه در طول دیالیز، 1تا 3بار در هفته تا مقدار نهایی 1000mgدر 10 دوز. در صورت لزوم دوز تکرار می شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir


اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
آمپول فرووین 20میلی گرم آهن/میلی لیتر 5میلی لیتر    
RAFARM [ یونان ]
         بازرگانی تدبیرکالای جم
آمپول ونوفر 20میلی گرم آهن/میلی لیتر 5 میلی لیتر    
VIFOR PHARMA [ مجارستان ]
         برسیان دارو


تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
FERROVIN Injection 20mg Fe/ml,5ml    
RAFARM [ GREECE ]
         بازرگانی تدبیرکالای جم
VENOFER Injection 20mg Fe/ml,5ml    
VIFOR PHARMA [ HUNGARY ]
         برسیان دارو

۰ نظر

اطلاعات داروی هماتینیک Hematinic (کپسول)

کپسول هماتینیک HEMATINIC

دانلود نرم افزار اطلاعات داروها

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Hematinic
گروه دارویی:     Nutritional Agents and Vitamins
عوامل تغذیه ای و ویتامین ها (مکمل ها)


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
هماتینیک برای درمان و کنترل کم خونی های ناشی از کمبود آهن، کم خونی مگالوبلاستیک، کم خونی دوران بارداری و کم خونیهای ناشی از سوء تغذیه مصرف می شود.

مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
1. بعضی از بیماران که به کم خونی پرنیسیوز مبتلا هستند، ممکن است به مصرف ویتامین B12 بصورت خوراکی پاسخ ندهند.
2. در صورت بروز علائم عدم تحمل دارو، مصرف آن باید به طور مداوم یا دائم قطع شود.
3. اسید فولیک، با مقادیر بیش از mg/day0/1 ممکن است علائم کم خونی پرنیسیوز را بپوشاند.

عوارض جانبی:
تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
این دارو باید همراه با غذا یا بعد از آن مصرف شود.

مقدار مصرف:
روزانه یک کپسول برای درمان وکنترل کم خونی بدون عواقب، مصرف می شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir


اشکال دارویی:
Capsul:Vit B12 15mcg +Ferruos
Fumarate 350 mg +Vit C 150 mg+ Folic Acid 1 mg

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
کپسول امی-هماتنیک    
داروسازی امین [ ایران ]
         
کپسول هماتنیک رازک    
داروسازی رازک [ ایران ]
         
کپسول هماتینیک زهراوی    
داروسازی زهراوی [ ایران ]
         

تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
AMI-HEMATINIC CAP    
داروسازی امین [ IRAN ]
         
HEMATINIC RAZAK CAP    
داروسازی رازک [ IRAN ]
         
HEMATINIC ZAHRAVI CAP    
داروسازی زهراوی [ IRAN ]

۰ نظر

اطلاعات داروی گلایسین Glycine (محلول شستشو)

محلول شستشو GLYCINE SMN گلایسین اس ام ان 1.5% 3لیتر         
محلول شستشو GLYCINE گلایسین 1.5% قاضی 1 لیتر    

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Glycine
گروه دارویی:     Nutritional Agents and Vitamins

عوامل تغذیه ای و ویتامین ها (مکمل ها)


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
محلول های استریل 5/1 درصد گلیسین در آب که هیپوتونوک بوده و از نظر الکتریکی نارسانا می باشند، ممکن است به عنوان محلول های شستشوی مجاری ادراری تناسلی بخصوص مثانه در طول بعضی از اعمال جراحی مصرف شوند.

مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
محلول شستشوی گلیسین در بیماران مبتلا به بی ادراری نباید مصرف شود.

هشدارها:
1. محلول شستشوی گلیسین در بیماران مبتلا به عیب کار کبد باید با احتیاط مصرف شود، زیرا جذب این دارو و متابولیسم دارو، ممکن است سبب بروز زیادی آمونیاک خون شود.
2. در بیماران مبتلا به اختلال عملکرد کلیوی یا قلبی- ریوی به دلیل تاثیر احتمالی دارو بر تعادل مایع و الکترولیت، دارو باید با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی:
جذب سیستمیک محلول شستشوی گلیسین، ممکن است منجر به بروز اختلالات در تعادل مایع، الکترولیت و اختلال قلبی- عروقی و ریوی شود.

تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
مقدار مصرف با توجه به سطح موضعی که باید شستشو داده شود و نیز نحوه جراحی، تعیین می گردد.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

اشکال دارویی:
Sterile Solution for Irrigation: 1.5%

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
محلول شستشو گلایسین اس ام ان 1.5% 3لیتر    
داروسازی ثامن [ ایران ]
         
محلول شستشو گلایسین 1.5% قاضی 1 لیتر    
داروسازی شهید قاضی [ ایران ]
         
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
GLYCINE SMN 1.5% 3LIT SOL FOR IRRIG    
داروسازی ثامن [ IRAN ]
         
GLYCINE 1.5% GHAZI 1L IRRIGATION    
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]

۰ نظر

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

عضویت

ابزار وبمستر

عضویت